Zapraszamy studentów 3 roku kierunku Pielęgniarstwo do udziału w I etapie XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Etap ten będzie miał miejsce w Auli Instytutu Kultury Fizycznej ul. Kościuszki 1, w dniu 11.03.2020 r. o godzinie 12.00.


Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz
Zastępca Przewodniczącego: dr n.o zdr Halina Potok


Członkowie:

dr n.med. Jolanta Kamińska
mgr Magdalena Kwak
mgr Katarzyna Kornaś - Małucha
mgr Marta Olesiak
mgr Agata Piwowar
mgr Józefa Sznajder


Koordynator olimpiady:

mgr Grażyna Kuzera

 

Regulamin XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

plakat

Dnia 16 maja 2019 roku o godzinie 10.00, Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu miał zaszczyt już po raz drugi organizować Finał X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

W tegorocznym Finale Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej wzięło udział 22 studentów z Uczelni z różnych rejonów Polski, m.in. z: Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomiczej w Jarosławiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W III, finałowym etapie  Olimpiady studenci  zaprezentowali swoje prace w formie multimedialnej.

Temat tegorocznych prezentacji był jednakowy dla wszystkich uczestników:

Pacjent onkologiczny/psychiatryczny/internistyczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Czas trwania prezentacji - 10 minut.

W skład Komisji Oceniającej zgodnie z regulaminem, wchodzili:

 • dr hab. n. społ. Ewa Wilczek – Rużyczka, prof., nadzw. – przewodnicząca komisji,
 • dr n. med. Irena Milaniak – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Oddział Kraków,
 • mgr Anita Woźniak – przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,
 • dr Wiesława Kowalska – Honorowy Członek Komitetu Organizacyjnego, wykładowca PMWSZ w Opolu.
 • mgr Agata Witrylak - Leszyńska - Dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Nowym Sączu
 • mgr Grażyna Krysa – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu,
 • mgr Krystyna Nosal – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
 • mgr Bożena Bugajska – Przełożona Pielęgniarek Szpitala Powiatowego w Limanowej,
 • mgr Zofia Kuc - Przełożona Pielęgniarek Szpitala w Krynicy – Zdroju.

Powołana Komisja Olimpiady wyłania 3 pierwsze miejsca oraz 2 wyróżnienia.

 • I miejsce zajęła studentka z Uniwersytetu Rzeszowskiego – Klaudia Majder.
 • II miejsce zajęła studentka z Państwowej Medycznej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu – Marta Siergiej.
 • III miejsce zajęła studentka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – Sabina Majda.

Wyróżnienia przypadły:

 • studentce Karolinie Sasak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
 • studentce Karolinie Król z z Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pozostałym uczestnikom i gościom dziękujemy za wspólnie spędzone chwile.

 

Dnia 19.03.2019 r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, odbył się II etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

 • przewodnicząca mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz,
 • dr n.o zdr. Halina Potok,
 • dr n. o zdr Joanna Harzowska - Szczygieł,
 • mgr Jadwiga Feluś,
 • mgr Magdalena Kwak,
 • mgr Grażyna Kuzera.

Uczestnicy mieli za zadanie na podstawie „opisu przypadku” pacjenta wybranego losowo z następujących dziedzin pielęgniarstwa tj. pielęgniarstwa chirurgicznego, internistycznego i pediatrycznego, opracować interwencje pielęgniarskie, a następnie w formie ustnej z jak najlepszej strony zaprezentować swoją pracę przed członkami komisji .

Z pośród sześciu uczestników wyłoniono dwie finalistki: Angelikę Mordarską i Karolinę Sasak, które to będą rywalizować z innymi Uczelniami z całej Polski w etapie finałowym już 16 maja w naszej Uczelni tj. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Naszym zwyciężczyniom gratulujemy i już życzymy powodzenia w Finale!!!

Pozostałym studentom: Katarzynie Kozak, Beacie Porębie, Marii Piwowar i Tymonowi Klimkowi dziękujemy za udział, uzyskanie wysokich wyników i zaangażowanie. Im także gratulujemy.

Dnia 26.02.2019 roku w Instytucie Zdrowia PWSZ odbył się I etap X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku kierunku Pielęgniarstwo.

Uczestnicy przez godzinę rozwiązywali test składający się z 60 pytań z następujących dziedzin pielęgniarstwa: podstawy pielęgniarstwa, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, podstawowa opieka zdrowotna.

Spośród uczestników wyłoniono 6 zwycięzców, osoby te będą rywalizować w II etapie X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej już w dniu 19 marca 2019 r.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja X Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej w składzie:

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok

Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

dr Dorota Ogonowska

dr Jolanta Kamińska

dr Monika Majoch

mgr Marta Olesiak

mgr Józefa Sznajder

mgr Maria Merklinger - Soma

mgr Katarzyna Kornaś - Małucha

mgr Sylwia Siekierczak

Zwycięzcami I etapu Olimpiady zostali:

Karolina Sasak

Beata Poręba

Maria Piwowar

Katarzyna Kozak

Angelika Mordarska

Tymon Klimek

Wszystkim studentom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

Komitet Organizacyjny

Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

 

W kampusie PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 2, dnia 12 maja 2017 roku pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr inż. hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., odbył się Finał VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, Organizacja finału była efektem zwycięstwa w roku poprzednim studenta naszej Uczelni.
W olimpiadzie udział wzięli studenci III roku kierunku pielęgniarstwo uczelni wyższych: z Opola, Nowego Targu, Bielska Białej, Krakowa, Oświęcimia, Jarosławia, Krosna, Jeleniej Góry oraz Nowego Sącza.

Zadaniem studentów było przedstawienie w formie prezentacji multimedialnych swoich przemyśleń nt. „Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu”.

Komisja oceniająca w składzie:

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek - Rużyczka – prof. nadzw., konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Danuta Woźniak – specjalista z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Krakowie

dr n. med. Lucyna Sochocka - honorowy członek komitetu organizacyjnego, inicjatorka organizacji olimpiady

mgr Krystyna Nosal – Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, reprezentująca Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

mgr Alicja Czubek- pielęgniarka oddziałowa Sądeckiego Hospicjum

mgr Barbara Faron- kierownik oddziału pielęgniarskiego w domu pomocy społecznej

mgr Agata Witrylak – Leszyńska bibliotekarz

wysoko oceniła pod względem merytorycznym oraz sposobu prezentacji prace studentów i wyłoniła laureatów:

I miejsca:

Natalia Frodyma z PWSZ w Krośnie

Magdalena Blicharz z PWSZ w Nowym Sączu

II miejsca:

Daniel Ślagor z PWSZ w Oświęcimiu

Piotr Skwarek z PWSZ w Nowym Sączu

Monika Biłek z Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej

III miejsca:

Małgorzata Kot z PWSZ w Jarosławiu

Agnieszka Kowalska z Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Katarzyna Gronowska z PWSZ w Jarosławiu

W uroczystym rozdaniu nagród wzięły udział władze uczelni: dr n. o zdr. Halina Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw. - dyrektor Instytutu Zdrowia, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz - zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia oraz opiekunowie naukowi finalistów, wykładowcy oraz studenci.

Opracował:

Rafał Gajewski - student 2 roku kierunku Ratownictwo medyczne

 

 

 

4 kwietnia 2017 r. odbył się II etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej polegający na pisemnym opracowaniu oraz omówieniu procesu pielęgnowania na podstawia wylosowanego opisu przypadku.

W dniu 07 marca 2017 r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbył się I etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

Student z Nowego Sącza zwycięzcą VII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej
W dniu 19 maja 2016 r. w Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku - Białej odbył się finał VII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej.

vii międzyuczelniana olimpiada pielęgniarska 8 marca 2016 r copyKOMUNIKAT - VII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

REGULAMIN VII Międzynarodowej Olimpiady Pielęgniarskiej

Dnia 05.04.2016r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbył się II etap VII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

Konkursy