Opracowanie stanowiska badawczo-dydaktycznego do analizy zjawisk przepływowych zachodzących w ośrodkach gazowych

Zakres pracy badawczej obejmuje zaprojektowanie tunelu aerodynamicznego z wykorzystaniem niezbędnego oprogramowania oraz skonstruowanie stanowiska badawczego wyposażonego w układ rejestracji parametrów pracy. W rezultacie przewiduje się także publikację naukową.

Badania, prowadzone przez mgr inż. Sławomira Jurkowskiego, realizowane są w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.