baner na stronę ul2021

 

 

 Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

  wzór - Pełnomocnictwo

 

 

 

Wstępne deklaracje wyboru  lektoratu

Instytut Ekonomiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

 

Instytut Języków Obcych

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia angielska" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia angielska" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia angielska" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia angielska" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia niemiecka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia niemiecka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia niemiecka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia niemiecka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku "Filologia wschodniosłowiańska" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku "Lingwistyka dla biznesu" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku "Lingwistyka dla biznesu" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku "Lingwistyka dla biznesu" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku "Lingwistyka dla biznesu" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Instytut Kultury Fizycznej

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

 Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Wychowanie fizyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Wychowanie fizyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Fizjoterapia" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Fizjoterapia" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Instytut Pedagogiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Instytut Zdrowia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ratownictwo medyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ratownictwo medyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia