baner duzy 2020.2021

 

 

Instytut Ekonomiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia stacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia niestacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia stacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia niestacjonarne

Instytut Języków Obcych

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Filologia"- studia stacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Lingwistyka dla biznesu"- studia stacjonarne

Instytut Kultury Fizycznej

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Wychowanie fizyczne"- studia stacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Fizjoterapia"- studia stacjonarne

Instytut Pedagogiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna"- studia stacjonarne

Instytut Zdrowia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku Dietetyka"- studia stacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka"- studia niestacjonarne

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ratownictwo medyczne" - studia stacjonarne

 

Wzór pełnomocnictwa

Wniosek - zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

Oświadczenie kandydata o posiadaniu sprawności fizycznej z zakresu pływania - dotyczy kandydatów obiegających się o przyjecie na studia na kierunek: "Bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia pierwszego stopnia, "Wychowanie fizyczne" - studia pierwszego stopnia oraz "Fizjoterapia" - jednolite studia magisterskie