rekrutacja it mgr 2021 851x315 v3 copy

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Studia pierwszego stopnia stopnia

 

Ustalone w postępowaniu kwalifikacyjnym egzaminy wstępne mogą odbywać się w formie telekonferencji.

Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

 

Miejsce:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/

 

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

 


Wychowanie fizyczne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Mechatronika

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej** kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład;

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych);

c) elektrotechniki i elektroniki;

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD);

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki;

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią.

 

** – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b i 2 lit. b Uchwały Nr Uchwały Nr 56/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

15 lutego 2021 r. , godz. 15.00

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Techniczny /ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz/