baner 2021.2022

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studia pierwszego stopnia stopnia

 

Ustalone w postępowaniu kwalifikacyjnym egzaminy wstępne mogą odbywać się w formie telekonferencji.

Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Miejsce egzaminu wstępnego:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/

Termin egzaminu wstępnego:

24 września 2021 r.

 

Termin przesyłania portfolia do dnia 23 września 2021 r. do godz. 14.00, na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalone w postępowaniu kwalifikacyjnym egzaminy wstępne mogą odbywać się w formie telekonferencji.

 

Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu predyspozycji plastycznych, w zakresie którego kandydat ma do wyboru jedną z dwóch możliwości:

a) egzamin praktyczny z rysunku (układ martwej natury, technika rysunkowa np. ołówek, węgiel, format minimalny 70x50 cm), lub

b) dostarczenie portfolio z pracami artystycznymi (od 5 do 10 prac z zakresu rysunku, malarstwa; dopuszczalne są także prace z projektowania graficznego, fotografii itp.), pocztą lub w formie elektronicznej.

Brak pozytywnej oceny ze sprawdzianu predyspozycji plastycznych, eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

 


Wychowanie fizyczne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

Jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 Miejsce egzaminu wstępnego:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/  sala nr 26

Termin egzaminu wstępnego:

24 września 2021 r.

Uwaga!

Kandydaci zostaną poinformowani o dokładnej godzinie sprawdzianu wymowy i dykcji e-mailem, na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

 

Egzamin wstępny obejmuje sprawdzenie wymowy oraz dykcji i polega na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy.

Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.

 

 

 

Studia drugiego stopnia

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

 

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Instytut Ekonomiczny /ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz/

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

24 września 2021 r.

 

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej* kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) wiedzą z zakresu ekonomii;

b) znajomością bieżących problemów gospodarczych;

c) umiejętnością zaproponowania sposobu rozwiązania wskazanego problemu.

 

 * – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 8 pkt 1 lit. c i 2 lit. b Uchwały Nr Uchwały Nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.)

 


Pedagogika - studia niestacjonarne

grupa zajęć specjalizacyjnych "Logopedia"

 

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

24 września 2021 r.

 

Uwaga!

Kandydaci zostaną poinformowani o dokładnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

 

 Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie wymowy oraz dykcji i polega na wygłoszeniu przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy.

Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania.


 

Projektowanie zorientowane an użytkownika nowych mediów - studia drugiego stopnia

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

I tura rekrutacji: 17 września 2021 r. - godz.11.00, sala 23 

II tura rekrutacji: 24 września 2021 r. 

Uwaga!

Kandydaci zostaną poinformowani o dokładnej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach:

1) I etap: Przegląd prac kandydata – portfolio prac: Kandydat przesyła do przeglądu autorskie prace w formie prezentacji pdf. Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk plastycznych i/lub projektowych z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych, np. prace rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, graficzne, projektowe 2D i 3D, intermedialne (15-20 prac). Do portfolio kandydat załącza, opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenie potwierdzające autorstwo przesłanych prac. Za portfolio można uzyskać 10 punktów.
W ramach punktacji oceniane są: poziom artystyczny, kompozycja pracy, dobór środków plastycznych, forma wykonania, innowacyjność pracy;

Uwaga!

Portfolio należy przesłać w terminie do 14 września 2021 r. , do godz. 15.30 , na adres e-mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) II etap: Rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ogólne zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuki, dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Zakres tematyczny rozmowy obejmuje: kluczowe zjawiska sztuk wizualnych XX wieku, najważniejsze zasady działania graficznych programów komputerowych i nowych mediów, ogólne zasady projektowania graficznego; wykazanie się własnymi obszarami zainteresowań z zakresu sztuk plastycznych i projektowych, zjawisk w sztuce współczesnej. Za rozmowę kwalifikacyjną można uzyskać 10 punktów.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Mechatronika

 

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Techniczny /ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz/

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

16 lutego 2022 r.

 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej** kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład;

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych);

c) elektrotechniki i elektroniki;

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD);

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki;

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią.

 

** – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b i 2 lit. b Uchwały Nr Uchwały Nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.)