baner 2021.2022

 

Drogi Kandydacie na studia!!

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Nowym Sączu oraz kryteriami przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022.

 

Znamy już datę uruchomienia systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 - będzie to 14 czerwca 2021 r.! Bądźcie z nami!

 

W zakładce „postępowanie kwalifikacyjne” znajdziesz aktualne zasady rekrutacyjne! Sprawdź, jakie przedmioty musisz zdawać na maturze, żeby dostać się na: „e-administrację”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „lingwistykę dla biznesu”, „pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną”, „transport i logistykę”, „dietetykę” i inne nasze kierunki! Warunki przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych kierunków studiów – patrz zakładka: "postępowanie kwalifikacyjne" oraz „zasady rekrutacji”.

 

Ramowy harmonogram rekrutacji przewiduje pierwszą i drugą turę rekrutacji. W przypadku niewykorzystania przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc, odbędzie się druga tura rekrutacji w terminie do 30 września 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji obejmujący elektroniczną rejestrację, egzaminy wstępne /rozmowę kwalifikacyjną, ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów oraz przyjmowanie wymaganej dokumentacji określi (w późniejszym terminie) Rektor w drodze zarządzenia.

 

 Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2021/2022

 

Kredyt studencki – dostępny również dla kandydatów na studia