Uczelnia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.) organizuje kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w oparciu o następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzone specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017, poz. 497).

Uczelniane programy kursów są dostosowane do ramowych programów kształcenia, opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

 

 

Organizacja kształcenia podyplomowego

Kształcenie podyplomowe realizowane jest w Instytucie Zdrowia w formie kursów:

  • kwalifikacyjnych,
  • specjalistycznych.

Celem kursów jest umożliwienie tym grupom zawodowym ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

 

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
  • posiadanie wymaganego stażu pracy w zawodzie,
  • złożenie wymaganych dokumentów,
  • dokonanie opłaty za całość kursu,
  • spełnienie innych wymagań, określonych dla poszczególnych kursów.

Wymagane dokumenty

 

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wybrany kurs składa komplet dokumentów w sekretariacie Instytutu Zdrowia, w terminie ustalonym przez instytut.

O terminie rozpoczęcia kursu, osoba zainteresowana jest powiadamiana na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, drogą listową lub telefoniczną.

Informacja dotycząca terminów kursów będzie sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej Uczelni.

 

Opłata za kurs

Opłatę za kurs kandydat wnosi w całości przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku kursu kwalifikacyjnego, za zgodą dyrektora instytutu, w dwóch ratach.

Opłatę za kurs wnosi się na konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nr 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034 z dopiskiem:

kurs ................................................................

(pełna nazwa kursu)

 

Warunki ukończenia kursu

Spełnienie wszystkich wymagań określonych programem kursu. Uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761).

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443-45-45 wew. 106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.