Informator dla kandydatów na studia podyplomowe, kursy i szkolenia na rok akademicki 2019/2020

 

Informacje ogólne

Kursy doskonalące prowadzone są w różnych Instytutach. Celem kursów jest:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych różnych grup społecznych
  • poszerzanie i aktualizacja wiedzy wynikającej z rozwoju nauki i postępu techniczno-cywilizacyjnego
  • kształcenie nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wymagane wykształcenie określone dla każdego rodzaju kursu

 

Organizacja kursów

Kursy doskonalące trwają powyżej 40 godzin zajęć, ale nie dłużej niż jeden semestr. Prowadzone są zgodnie z programem kursu i harmonogramem zajęć

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • złożenie wymaganych dokumentów
  • dokonanie opłaty za całość kursu
  • spełnienie innych wymagań określonych dla poszczególnych kursów

Wymagane dokumenty

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs składa komplet dokumentów w sekretariacie instytutu, w terminie ustalonym przez instytut

O terminie rozpoczęcia kursu, osoba zainteresowana jest powiadamiana na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, drogą listowną lub telefoniczną. Informacja dotycząca terminów kursów będzie sukcesywnie zamieszczana na stronie internetowej Uczelni.

 

Opłata za kurs

Opłatę za kurs kandydat wnosi w całości przed rozpoczęciem kursu

Opłatę za kurs wnosi się na konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Nr 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034 z dopiskiem:

kurs .............................................................

 (pełna nazwa kursu)

 

Warunki ukończenia kursu

Spełnienie wszystkich wymagań określonych programem kursu

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443-45-45 wew. 105, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.