Osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów w celu złożenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia podjęcia studiów, muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w dniach 24 - 25 września 2020 r.

 

Termin wizyty należy ustalić za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu (na swoim indywidualnym koncie kandydata: e-Rekrutacja, zakładka: „Umów wizytę”).

Po zalogowaniu na rekrutacyjne konto kandydata należy wybrać zakładkę "Umów wizytę", następnie kliknąć w Instytut i zapisać się na wybrany termin. Wolne terminy zaznaczone są na zielono.

 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów oraz stosowanie się do obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

 

W celu umożliwienia Państwu odbioru legitymacji studenckiej na początku roku akademickiego, prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w Wirtualnym Dziekanacie. Dowód wpłaty należy dostarczyć w dniu składania dokumentów.

 

Listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: e-Administracja – studia stacjonarne

Kierunek: e-Administracja – studia niestacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia niestacjonarne

 

 Instytut Języków Obcych

Kierunek: Filologia – studia stacjonarne

Kierunek: Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne

Kierunek: Filologia niemiecka – studia stacjonarne

Kierunek: Filologia wschodniosłowiańska – studia stacjonarne - kierunek nieuruchomiony

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne

Kierunek: Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne

Kierunek: Public relations – studia stacjonarne

Kierunek: Public relations – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony

 

Instytut Techniczny

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiany

Kierunek: Mechatronika – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia niestacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia stacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne

Kierunek: Dietetyka – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne

 

II. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

 

III. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne