Bazy danych biblioteki

Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do baz danych on-line w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct.

Bazy danych obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych:

Wejście do baz EBSCO»

UWAGA!
Dostęp do baz z komputerów sieci uczelnianej.
Pracowników i studentów zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych EBSCO z komputerów domowych zapraszamy do biblioteki w celu dokonania formalności (Al. Wolności 40, od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-16.00).

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju»

Informacja o bazie EBSCO

 1. Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje oloło 4.500 czasopism pełnotekstowych (m.in.: Annual Review of Genetics, Journal of Applied Physics, Scientific American, Neural Computing and Applications, Applied Physics Letters, Journal of Biogeography, Power Engineering), w tym ponad 3.600 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 8.200 czasopism, m.in. 1.200 abstraktow czasopism Elseviera. Baza zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponad 100 czasopism zawiera archiwa w formacie PDF od 1975 roku;
 2. Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 9.500 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.300 czasopism pełnotekstowych i 140 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin oraz ponad 7.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, różnych dziedzin przemysłu, badania rynku, handlu międzynarodowego i innych dziedzin. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw i ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT. Baza Business Source Premier zostaje zastąpiona od 2007 r. znacznie obszerniejszą bazą Business Source Complete.
 3. Business Source Complete - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 25.0000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.800 czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, ponad 20.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.
 4. Regional Business News - jest dodatkiem do bazy Business Source w obu wersjach i zawiera pełne teksty 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.
 5. Health Source-Nursing/Academic Edition - zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.
 6. Health Source-Consumer Edition - zawiera pełne teksty 260 czasopism i informatorów oraz ponad 1.000 broszur z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele innych.
 7. Clinical Pharmacology - jest dodatkiem do bazy Health Source w obu wersjach i zawiera ponad 1.200 monografii oraz ponad 2.700 materiałów informacyjnych na temat leków stosowanych w USA.
 8. Master File Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera m.in. ok. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85.000 biografii, ponad 100.500 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 275.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i wielu innych.
 9. Newspaper Source - baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Times, The St. Petersburg Times, The Times (London), Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu gazet amerykanskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, The Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i in. gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

Bazy bibliograficzne:

 1. Agricola - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 2,5 miliona cytowań odnośnie artykułów z czasopism, monografii, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów i różnego rodzaju dokumentów źrodłowych z zakresu wszystkich aspektów tematyki rolniczej jak: biotechnologia rolnicza, uprawa roślin, hodowla zwierząt, leśnictwo, ekologia, żywienie, ekonomika rolnictwa i nauk pokrewnych. Obejmuje archiwum od 1970 r.
 2. Medline - baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Premier.
 3. ERIC - baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawiera cytowania i abstrakty odnośnie ponad 1.000 czasopism z takich dziedzin jak: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne, m.in. Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly, zawiera również 2.200 pełnotekstowych kompendiów/wyciagów.
 4. Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) - zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz dodatkowo książek, raportów i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarzadzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych