State University of Applied Sciences in Nowy Sącz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in Nowym Sącz) is a state college established by the Polish government order on June 16, 1998 as one of the first schools of this type in Poland. It is located in the charming town of Nowy Sącz, in the beautiful mountainous area of Southern Poland. The students can find their specialization among the subjects offered by the six PWSZ institutes (faculties).

Full-time studies at State University of Applied Sciences in Nowy Sącz are free. PWSZ also offers part-time (weekend) study programs, as well as postgraduate studies. After 3 years the graduates are awarded either a licencjat diploma (Bachelor of Arts degree) or after 3.5 years - an engineering diploma (Bachelor of Science degree). Graduates may then work in their chosen profession as well as pursue master degree studies and post-graduate programs. Since 2012 the school has been offering second-cycle studies (Master degree) in the field of Economic and business organization; Nursing; Pedagogy; Production Engineering and Management; Mechatronics, Informatics. The university also has master's (5-year) studies in the fields of Physiotherapy as well as Pre-school and Early School Education.

PRESENTATION of the State University of Applied Sciences in Nowy Sacz

Authorities

rektor cygnar mariusz

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
Rektor PWSZ

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, która jest dla niego pierwszym i jedynym miejscem pracy, jest związany od 2002 roku. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia, zaś funkcję Rektora objął z dniem 1 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 100 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie. Doceniany przed studentów, czego dowodem mogą być wyróżnienia Belfra Instytutu Technicznego przyznawane mu kilkukrotnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

 

 

prorektor reichel marek

dr Marek Reichel
Prorektor
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu na stanowisku docenta w Zakładzie gospodarki publicznej. W latach 2007-2011 był zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomicznego. 1 września 2011 roku objął funkcję Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jest autorem kilkunastu monografii i artykułów naukowych oraz redaktorem i współautorem wielu publikacji i opracowań naukowych. Wielokrotnie dokonywał ekspertyz dot. rozwoju regionalnego i strategii rozwoju na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i innych instytucji. Jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Udzielał się jako przewodniczący lub członek wielu zespołów i komisji uczelnianych, np. Komisji ds. opracowania strategii rozwoju Uczelni na lata 2014-2020, Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia, Rektorskiej Komisji ds. nagród i odznaczeń, Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Nowym Sączu.

W trakcie pracy zawodowej otrzymywał wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego za wkład pracy na rzecz rozwoju i promocji Sądecczyzny, odznaczenie odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, a także nagrody Rektora oraz tytuł Belfra roku przyznawany przez studentów Instytutu Ekonomicznego, a także Odznaczenie medalem brązowym za długoletnią służbę.

Chętnie angażuje się w pracę ze studentami i rozwija ich zdolności, m.in. jako opiekun Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania naukowe koncentruje na tematyce rozwoju regionalnego i lokalnego, konkurencyjności oraz innowacyjności regionów.

 

 

prorektor potok halina

dr Halina Potok
Prorektor
ds. studenckich i kształcenia

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu od 2004 roku jako wykładowca w Instytucie Zdrowia.
Zaangażowanie w działalność Uczelni: wspieranie organizacji kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w latach 2007-2011 senator PWSZ w Nowym Sączu, w latach 2011-2015 członek senackiej Komisji Regulaminowo-Statutowej, Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Socjalnej.

Za działalność naukową i dydaktyczną została wyróżniania przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, nagrodami Rektora oraz tytułem Belfra Instytutu Zdrowia przyznawanym przez studentów. Aktywnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus m.in. w Norwegii i na Słowacji.

Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują medycynę, jakość życia oraz zagadnienia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

 

mgr inż. Rafał Góra
Kanclerz

 

mgr Halina Marcisz
Kwestor

 

Undergraduate degree

Undergraduate fields and specializations (bachelor or engineer)

Institute Field of study Specialisation
Institute of Economics Economics - public finance and administration
- business finance and accounting
- economics of recreation and tourism
- project management
e-Administration - e-administration for the local government

- e-administration in economics

Management - business and innovation
- community management
- HR management
Institute of Foreign Languages Philology - English in business
- German in business

- Russian in business

- English - translation

- English with second foreign languages - translation
- German - translation
- Russian - translation

Linguistics for Business  
Institute of Physical Education Physical Education - physical education with biological recuperation and corrective excercises

- physical education with biological recuperation and instructor specialization

- physical education – personal trainer

- physical education with kinesis-gerontho-prevention

- physical education for uniformed services

Institute of Pedagogy Pedagogy Teaching specializations:

- pre-school and early school education

- early school education with English

- speech therapy and pedagogical therapy

Other specializations:

- work in culture and education and occupational therapy

- rehabilitation pedagogy and mediation

- career counseling

Visual Arts - art education with art therapy

- visual arts with digital image creation and photopraphy

Institute of Engineering Management and Production Engineering - mechanical engineering

- engineering of eco-energy systems

- food engineering

Computer Science - applied computer science
Mechatronics - mechatronics of motor vehicles

- applied mechatronics

Transport and logistics

- transport engineering and shipping

- logistics of production processes

Institute of Health Dietetics  
Medical Rescue  
Nursing  

 

Master degree

Master’s fields and specializations

Institute Field of study Specialisation
Institute of Economics Economics and Business Organization  
Institute of Pedagogy Pedagogy - pre-school and early school education

- rehabilitation pedagogy

Institute of Engineering Management and Production Engineering - reverse engineering

- production technology and exploitation the technical systems

Mechatronics - mechatronics of vehicles and machines

- mechatronics in production systems

Institute of Health Nursing  
Institute of Physical Education Physiotherapy  

 

International Partners

List of Erasmus International Partners

Other:

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury, Nauki i Gospodarki DAGOR (Serbia)
Josip Juraj Strossmayer Uniwersytet w Osijek (Croatia)
Kaliningradzki Uniwersytet (Russia)
Liceum w Saint Nazaire (France)
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraine)
Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (Russia)
Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie (Ukraine)
Powiat Unna (Germany)
Sankt-Petersburski Uniwersytet Architektury i Budownictwa (Russia)
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja (Ukraine)
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja (Ukraine)
Uniwersytet Mendla w Brnie (Czech Republic)
Uniwersytet Narvik (Norway)
Uniwersytet Narodowy w Zaporożu (Ukraine)
Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Slovakia)
Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Slovakia)
Uniwersytet w Pecz (Hungary)
Wyższa Szkoła Zawodowa ICAM w Nantes (France)
Uniwersytet Podstawowy Shanxi (China) 

Erasmus Partners

Jihoceska Univerzita, Ceske Budejovice (Czech Republic)
Ostravska Univerzita (Czech Republic)
Technical University of Liberec (Czech Republic)
VIA University College (Denmark)
University of Cadiz (Spain)
University of Cordoba (Spain)
Politechnic Pula (Croatia)
Institut d’Ingenierie Informatique de Limoges (France)
Ventspils University College (Latvia)
Hochschule Zittau/Görlitz (Germany)
Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Germany)
Westfalische Wilhelms-Universitaet Münster (Germany)
University of Harstad (Norway)
University of Narvik (Norway)
Politechnic Institute of Braganca (Portugal)
Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia)
Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia)
The Catholic University in Ruzomberok (Slovakia)
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Slovakia)
Agri Ibrahim Cecen Universitesi (Turkey)
Ahi Evran University (Turkey)
Gazi Universitesi, Ankara (Turkey)
Istanbul Kavram Vocational School (Turkey)
Sakarya University (Turkey)
Uludag Universitesi (Turkey)
Uniwersytet Sakarya (Turkey)
University of Szeged (Hungary)
Uniwersytet w Pecs (Hungary)
Tomori Pal College (Hungary)
Verona University (Italy)
Università Degli Studi Del Sannio (Italy)
Niccolo Cusano University (Italy)

and more

 

International relations office

Anna Polek

Erasmus+ coordinator

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

room 14

+48 18 547 56 02 or +48 18 443 45 45 ext. 101

 

Katarzyna Górowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Rafałowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

room 15

tel. +48 18 547 56 02 or +48 18 443 45 45 ext. 102

 

Address:

State University of Applied Sciences in Nowy Sącz

Staszica 1 St., 33-300 Nowy Sącz, Poland

 

Contact Information

State University of Applied Sciences in Nowy Sącz

Staszica 1 St., 33–300 Nowy Sącz, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.