ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH

 

Semestr zimowy

1 X 2021 r. – 20 II 2022 r.

 
Okres zajęć dydaktycznych

1 – 31 X 2021 r.

3 – 10 XI 2021 r.

13 XI - 23 XII 2021 r.

3 - 30 I 2022 r.

Przerwa okolicznościowa

1 – 2 XI 2021 r.

11 - 12 XI 2021 r.

Przerwa świąteczna 24 XII 2021 r. - 2 I 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

31 I – 11 II 2022 r.

31 I – 13 II 2022 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

14 II – 17 II 2022 r.

14 II – 20 II 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

17 II 2022 r.

20 II 2022 r.

Ostateczny termin zakończenie spraw
organizacyjnych związanych z dokonaniem wpisów studentów
na semestr letni
20 II 2022 r.
 
Semestr zimowy dla studentów siódmego semestru
studiów pierwszego stopnia

1 - 31 X 2021 r.

3 - 10 XI 2021 r.

13 XI - 23 XII 2021 r.

3 - 9 I 2022 r.

Przerwa okolicznościowa

 1 - 2 XI 2021 r.

 11 - 12 XI 2021 r.

Przerwa świąteczna  24 XII 2021 r. - 2 I 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

10 - 23 I 2022 r.

10 - 23 I 2022 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

24 - 27 I 2022 r.

24 - 30 I 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
dla studentów siódmego semestru studiów pierwszego stopnia

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

21 II 2022 r.

23 II 2022 r.

 

semestr letni

 21 II - 30 IX 2022 r.

  
Okres zajęć dydaktycznych

 21 II - 12 IV 2022 r.

 20 - 30 IV 2022 r.

 4 - 19 V 2022 r.

 23 V - 15 VI 2022 r.

 18 - 19 VI 2022 r.

Przerwa świąteczna  13 - 19 IV 2022 r.
Przerwa okolicznościowa

 1 - 3 V 2022 r.

 16 - 17 VI 2022 r.

Sesja egzaminacyjna  20 VI - 3 VII 2022 r.
Przerwa wakacyjna  4 VII - 11 IX 2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna  12 - 18 IX 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
dla studentów, którzy:

- uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie

  - uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie

 

3 VII 2022 r.

18 IX 2022 r.

Ostateczny termin zakończenia spraw organizacyjnych
związanych z r. a.
2021/2022
dokonaniem wpisów studentów
na r. a. 2022/2023
 25 IX 2022 r.
  

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

  
Inauguracja roku akademickiego  8 X 2021 r.
Święto Uczelni  20 V 2022 r.
Juwenalia  21 - 22 V 2022 r.