Jakość wody

Kampus Dydaktyczno-Sportowy informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań, woda na pływalni oraz w jacuzzi spełnia wymogi określone

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r. poz.2016).

Woda z basenu i jacuzzi  jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

 Zbiorcza roczna ocena pływalni przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

   PARAMETRY WODY W DNIU POBORU  10.09.2020 r.
   BADANY PARAMETR WYNIKI
      PŁYWALNIA 
        WANNA Z HYDROMASAŻEM 
 Chlor  0,3 mg/l  0,94 mg/l
 pH 7,0 6,9
Liczba Escherichia coli ( jtk/100 ml ) 0 0
Liczba Pseudomonas Aeruginosa
( jtk/ml ) 
0 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 st. po 48h ( jtk/ml ) 0 0
Mętność ( NTU ) w normie w normie
Chloroform (mg/l ) w normie w normie
THM (mg/l) w normie w normie
Azotany (mg/l) w normie w normie
Utlenialność (mg/l) w normie w normie

 Badania przeprowadziła firma JARS - badania wody 

Godziny otwarcia

 

 

 

 

Od dnia 19.10.2020 do odwołania pływalnia znajdująca się na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego PWSZ będzie nieczynna.

 

 

 

 

 

      

                       

 

Galeria

Kontakt

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2
Telefon do recepcji pływalni: 18 547 11 01 wew. 6