• Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w PWSZ (nowosadecki.pl)
 • Ruszył 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (www.rdn)
 • 24. inauguracja roku akademickiego w nowosądeckiej PWSZ. 3,5 tysiąca studentów rozpoczyna naukę (www.dts24.pl)
 • Studenci PWSZ rozpoczęli rok akademicki (www.starosadeckie.info
 • „Gaudeamus igitur” w sądeckiej PWSZ (www.malopolska.pl)
 • PWSZ Nowy Sącz: Vivat Akademia, Vivant Professores! 24. rok akademicki rozpoczęty (www.miastons.pl) 
 • PWSZ w Nowym Sączu otrzymała certyfikat zintegrowanej polityki bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia Wyższa Promująca bezpieczeństwo” (malopolska.policja.gov.pl)

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w PWSZ

8 października 2021 r.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dziś udział w 24. inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Łącznie w PWSZ kształci się ponad 3500 studentów, a naukę na pierwszym roku wybrało blisko 1200 osób.

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, że PWSZ kształci studentów na kierunkach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Zwrócił uwagę na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy umożliwiają studentom zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, a także pisanie prac licencjackich i magisterskich.

- Bez was nasza uczelnia straciłaby rację bytu – podkreślił rektor, zwracając się do przedsiębiorców.

Podczas inauguracji roku akademickiego przeprowadzono uroczystą immatrykulację, czyli symboliczne włączenie do grona akademickiego studentów reprezentujących wszystkie 18 kierunków studiów realizowanych w PWSZ. Uroczystość była też okazją do wyróżnienia kadry naukowej uczelni Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Edukacji Narodowej. Wręczyli je wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i rektor Mariusz Cygnar. Doceniono też studentów sportowców, którzy w ubiegłym roku akademickim reprezentowali uczelnię zarówno w kraju jak i za granicą. Puchary odebrali m.in. piłkarze, którzy zdobyli złoty i srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w Opolu, a także Klaudia Zwolińska - zdobywczyni 5. miejsca w kajakarstwie górskim podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

- Władzom uczelni gratuluję jej dynamicznego rozwoju, a studentom sugeruję, by z zapałem chłonęli wiedzę przekazywaną im przez wykładowców – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

https://nowosadecki.pl/pl/uroczyste-rozpoczecie-roku-akademickiego-w-pwsz

Fot. Paweł Szeliga

 

Ruszył 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej [ZDJĘCIA]

08.10.2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu już od 24 lat kształci studentów z regionu sądeckiego i nie tylko. Dziś (8.10) już oficjalnie zainaugurował rok akademicki na tej uczelni.

Wszystko rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża. Ordynariusz diecezji tarnowskiej w swoim kazaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii.

– Czytamy w niej, że żadne królestwo podzielone wewnętrznie, nie może się ostać, nie może przetrwać. Ważne jest to, żeby studenci troszczyli się o jedność swojej osoby, by wysyłek intelektualny był mocno wpisany w integrację całej osoby. Dziś wielu ludzi jest rozbitych wewnętrznie, co skutkuje np. problemami osobistymi, schorzeniami psychicznymi, problemami z nawiązywaniem relacji z drugim człowiekiem – wyjaśnił biskup tarnowski.

Na Mszy świętej można było spotkać reprezentantów władz uczelni, a także samych studentów. – Dla mnie to ważne, by się pomodlić i poprosić Boga o pomoc w nauce. W tym roku akademickim będę się bronić – mówił Miłosz Magiera, student z Nowego Sącza.

Po Mszy świętej przyszła kolej na uroczystą galę inaugurującą rok akademicki. Nie mogło zabraknąć słynnego hymnu Gaude Mater Polonia, tradycyjnie odgrywanego podczas takich uroczystości.

Wracając do samej uczelni i studentów, w tym roku przyjętych zostało 1200 nowych żaków. – Studenci I roku będą się kształcić na 16 kierunkach studiów I stopnia, dwóch kierunków jednolitych studiów magisterskich i pięciu II stopnia. Tu nowością jest lingwistyka praktyczna i projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów – wyjaśniła Halina Potok, prorektor PWSZ.

– Przez 1,5 roku studenci uczyli się zdalnie, ale teraz wracamy do normalności – podkreślił Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. – Myślę, że to już za nami. Będziemy skupiać się nad tym, co przed nami. Otwieramy nowe kierunki kształcenia, niedługo oddamy nowy budynek Instytutu Ekonomicznego, rozbudowujemy Dom Studenta – dodał.

Uczelnia planuje też rozbudowę Instytutu Pedagogicznego i Instytutu Technicznego.

Dodajmy, że w 24. roku akademickim sądeckiej PWSZ studiować będzie łącznie 3500 osób.

https://www.rdn.pl/news/ruszyl-24-rok-akademicki-w-panstwowej-wyzszej-szkole-zawodowej-zdjecia

fot. RDN i Paweł Szeliga

 

24. inauguracja roku akademickiego w nowosądeckiej PWSZ. 3,5 tysiąca studentów rozpoczyna naukę

DTS, 10 października 2021 r.

Bez tłumów (ze względu na stan epidemii), ale uroczyście świętowano w nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 24 inaugurację roku akademickiego. W auli im. prof. Andrzeja Bałandy zgromadzili się w piątek, 8 października członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty oraz goście.

Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ witając wykładowców, studentów i gości, przypomniał, że sądecka PWSZ uzyskała status akademii nauk stosowanych, co potwierdza jej wartość i wysoki poziom kształcenia.

– Pomimo trudności związanych z pandemią, aktywnie poszerzamy ofertę. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, osiem kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich sześciu latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021–2022, na wszystkich latach, rozpoczęło kształcenie około 3500 studentów  – mówił rektor.

Wspomniał także o inwestycjach w bazę dydaktyczną szkoły. Trwa budowa siedziby Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest natomiast rozbudowa instytutów Pedagogicznego i Technicznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w Nowym Sączu.

– Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało siedmiu nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie – wyliczał prof. Mariusz Cygnar. – Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe. Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Ślubowanie studentów pierwszego roku oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok. Immatrykulację zakończyła pieśń żakowskiej braci: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Początek nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej był okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników i gratulacji dla tych, którzy uzyskali tytuły naukowe. Wręczono m.in. Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym. Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej.

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część uroczystości, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach. Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

https://www.dts24.pl/24-inauguracja-roku-akademickiego-w-nowosadeckiej-pwsz-35-tysiaca-studentow-rozpoczyna-nauke/

Studenci PWSZ rozpoczęli rok akademicki

10 października 2021 r.

Ok. 3,5 tys. studentów rozpoczęło kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a naukę na pierwszym roku wybrało blisko 1200 osób.

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, że PWSZ kształci studentów na kierunkach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Zwrócił uwagę na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy umożliwiają studentom zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, a także pisanie prac licencjackich i magisterskich.

– Bez was nasza uczelnia straciłaby rację bytu – podkreślił rektor, zwracając się do przedsiębiorców.

Podczas inauguracji roku akademickiego przeprowadzono uroczystą immatrykulację, czyli symboliczne włączenie do grona akademickiego studentów reprezentujących wszystkie 18 kierunków studiów realizowanych w PWSZ. Uroczystość była też okazją do wyróżnienia kadry naukowej uczelni Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Edukacji Narodowej. Wręczyli je wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i rektor Mariusz Cygnar. Doceniono też studentów sportowców, którzy w ubiegłym roku akademickim reprezentowali uczelnię zarówno w kraju jak i za granicą. Puchary odebrali m.in. piłkarze, którzy zdobyli złoty i srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w Opolu, a także Klaudia Zwolińska – zdobywczyni 5. miejsca w kajakarstwie górskim podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

– Władzom uczelni gratuluję jej dynamicznego rozwoju, a studentom sugeruję, by z zapałem chłonęli wiedzę przekazywaną im przez wykładowców – mówił starosta Marek Kwiatkowski. 

https://www.starosadeckie.info/edukacja/studenci-pwsz-rozpoczeli-rok-akademicki/

„Gaudeamus igitur” w sądeckiej PWSZ

8 października 2021

Ok. 3,5 tys. studentów rozpoczęło kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W uroczystej Inauguracji, w imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, uczestniczyła przewodnicząca Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej, a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska.

W roku akademickim 2021/2022 sądecką uczelnię wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób (872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne). Podczas uroczystej inauguracji studenci złożyli przysięgę i otrzymali legitymacje. Wręczono także odznaczenia dla zasłużonych pracowników uczelni oraz okazałe puchary za osiągnięcia sportowe studentów.

Wykład inauguracyjny „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/gaudeamus-igitur-w-sadeckiej-pwsz

 

PWSZ Nowy Sącz: Vivat Akademia, Vivant Professores! 24. rok akademicki rozpoczęty

MiastoNS, 2021-10-11

Podobnie jak rok temu, tak i w tym, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, inauguracja 24. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu odbyła się (8 października, piątek, br.) w skromniejszym gronie i była transmitowana przez Internet na uczelnianej stronie.

W inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, uczestniczyli członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty, a także grono gości, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni technicznych.

JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ rozpoczął spotkanie od wspomnienia. Minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie pracowników Uczelni: prof. dr. hab. Bogdana Fijałkowskiego, prof. dr hab. Marię Chrzanowską, dr Renatę Filipowicz oraz mgr. inż. arch. Jerzego Półtoraka.

Przemówienie Rektora

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Mariusz Cygnar powiedział m.in.:

– Zgodnie z nowelizacją Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniając określone kryteria, uzyskaliśmy status akademii nauk stosowanych. To jednoznacznie potwierdza naszą wartość nie tylko wśród uczelni zawodowych. Pomimo wciąż trwającej pandemii, dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi zapewniamy naszym studentom nie tylko właściwy proces kształcenia, ale dajemy poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działalności Uczelni. Poprzedni rok akademicki był, niestety, okupiony brakiem możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny na większości kierunków, był znacznym dyskomfortem zarówno dla nauczycieli akademickich jak i studentów. Nie można uzyskać kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych jedynie w formie online, tym bardziej, że jesteśmy Uczelnią, która prowadzi kierunki o profilu praktycznym. W obecnym roku akademickim mogliśmy wrócić do przysłowiowej normalności. (…)

Bogata oferta kształcenia

– Pomimo wielu trudności związanych z pandemią aktywnie poszerzamy ofertę kształcenia, co jest bardzo istotne dla rozwoju naszej Uczelni, uzupełniamy kierunki, które mają uzasadnienie na naprawdę trudnym dzisiaj rynku pracy. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia, co też jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Uczelni. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, 8 kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich 6 latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021/2022, na wszystkich latach, kształcenie rozpoczęło około 3500 studentów. (…)

Rektor Mariusz Cygnar punktował także prowadzone i planowane dla Uczelni inwestycje, które również mają znaczenie dla jej rozwoju. Jest to budowa budynku dla Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest rozbudowa Instytutu Pedagogicznego i, w kolejności, Instytutu Technicznego.

Kadry podnoszą kwalifikacje

Podkreślił też, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w subregionie sądeckim.

– (…) Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało 7 nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie.

Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe.

Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia Uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nagrody i wyróżniania dla Uczelni

– Doceniamy aktywność pracowników i zaangażowanie w codzienną pracę. W rankingach i ogólnopolskich konkursach po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią liderów. W tym rankingu wyróżnia się uczelnie kształcące studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz wykazujące aktywną współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy, władzami miasta i regionu. Jako jedyna uczelnia otrzymaliśmy w Berlinie nagrodę Made in Poland. Kilka dni temu otrzymaliśmy w Krakowie na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości nagrodę Grand Prix 2021. To jest wymiar współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bez pracodawców, bez przedsiębiorców Uczelnia, tak naprawdę, nie miałaby racji bytu. (…)

Przesłanie do studentów pierwszego roku

– W sposób szczególny zwracam się do studentów pierwszego roku. To dla was bardzo ważny etap w życiu. Za chwilę złożycie ślubowanie, które będzie formalnym aktem przyjęcia w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rozpoczynacie kolejny etap edukacji. Dokonaliście ważnego i, w moim przekonaniu, bardzo dobrego wyboru. Jesteśmy uczelnią o jasno zdefiniowanych wymaganiach wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy, ale także kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, zarówno w naszych pracowniach i laboratoriach, jak i w ramach praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy. Przed wami ciekawa, ale i niełatwa droga. (…)

– Cieszy nas fakt, że spośród innych uczelni wybraliście właśnie nas, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa da wam coś co zapamiętacie na całe życie i będziecie uprawiać zawód, który da wam satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Ale to, czego się nauczycie, zależy tylko i wyłącznie od was. Dla każdego człowieka wykształcenie powinno być niezwykle ważne, bowiem daje poczucie posiadania rzeczy niematerialnych, ale na zawsze trwałych, których nikomu nie można odebrać. (…)

Quod bonum…

– Życzę wszystkim satysfakcji w wykonywaniu codziennych zadań jakie przed nami stawia codzienne życie uczelniane. Od nas samych zależy kształt wzajemnej współpracy i rozwój otaczającej nas rzeczywistości. Z optymizmem i nadzieją otwieram 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

– Niech będzie dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny. „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”

Immatrykulacja

Ślubowanie studentów pierwszego roku – przedstawicieli wszystkich instytutów Uczelni oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok, a symbolicznego przyjęcia ich do uczelnianej społeczności dokonał rektor Mariusz Cygnar.

Immatrykulację zakończyła pieśń żaków: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Student do studentów…

Z przesłaniem i życzeniami dla rozpoczynających studia i uczelnianej społeczności wystąpił przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, student pierwszego roku pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Szymon Bochenek.

Odznaczenia, medale, nagrody

Uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu było też okazją do wyróżnienia i uhonorowania pracowników Uczelni.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym.

Grupa pracowników Uczelni wyróżniona została złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę, które przypinał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę uhonorowano również zmarłą w czerwcu bieżącego roku prof. dr hab. Marię Chrzanowską – profesor w Instytucie Kultury Fizycznej. W Jej imieniu medal odebrała córka – dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Prorektor dr Marek Reichel poinformował o nagrodach rektora dla pracowników uczelni, a także o uzyskanych w minionym roku akademickim tytułach i stopniach naukowych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej. Wyróżnionym dyplomy wręczył rektor Mariusz Cygnar.

PWSZ – Uczelnia promująca bezpieczeństwo

Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszy inspektor magister Adam Bukański wraz z ekspertem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektorem Wojciechem Chechelskim wręczyli rektorowi Mariuszowi Cygarowi kolejny certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”.

Puchary dla sportowców

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część inauguracji roku akademickiego, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach.

Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

Życzenia dla uczelnianej społeczności

Życzenia dla uczelnianej społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazali: wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który też odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, który odczytał list prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podarował miniaturkę znakomitego nowosądeckiego plastyka Wacława Jagielskiego..

Wykład inauguracyjny ph. „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h. c. multi.

Goście uczelnianej uroczystości

Gośćmi Uczelni podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 byli także: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele firmy Wiśniowski: dyrektor pionu konstrukcyjnego Dariusz Złocki oraz dyrektor rozwoju technologicznego Tomasz Długopolski, przedstawiciele duchowieństwa: proboszcz parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu ksiądz doktor Jan Siedlarz, duszpasterz akademicki Uczelni ksiądz Łukasz Plata.

Na zaproszenie rektora Mariusza Cygnara odpowiedzieli również: prorektor do spraw strategii i marketingu Uniwersytetu w Preszowie docent doktor inżynier Peter Adamišin, prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu doktor inżynier Ryszard Pukała, prorektor ds. nauczania i rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu doktor Katarzyna Wadoń – Kasprzak.

Na inaugurację przybyli również: przewodniczący Rady Uczelni Janusz Komurkiewicz, były rektor PWSZ, profesor doktor habilitowany Zbigniew Ślipek i były prorektor Uczelni doktor Janusz Peter.

Msza święta w intencji akademickiej społeczności

Przed inauguracją, w kościele p.w. św. Kazimierza, przy ul. Długosza, odprawiona została msza święta w intencji społeczności akademickiej naszej Uczelni, którą koncelebrował ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż.

Link do zapisu wideo uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Nowym Sączu: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4396-inauguracja-roku-akademickiego-2021–2022-transmisja-on-line

W najbliższym czasie zamieścimy audioseskrypcję do wideo inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu.

źródło i fot.: PWSZ Nowy Sącz

https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-nowy-sacz-vivat-akademia-vivant-professores-24-rok-akademicki-rozpoczety/

 

PWSZ w Nowym Sączu otrzymała certyfikat zintegrowanej polityki bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia Wyższa Promująca bezpieczeństwo”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 11.10.2021

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu mł. insp. Adam Bukański, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w imieniu nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji Krakowie wręczył certyfikat JM rektorowi dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi. 8 października br., w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zainaugurowała nowy rok akademicki. W uroczystości tej uczestniczył mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz podinsp. Wojciech Chechelski- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W trakcie uroczystości mł. insp. Adam Bukański wręczył JM rektorowi PWSZ certyfikat przyznawany w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” - Edycja 2021 – 2025, jak również list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. Michała Ledziona.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2010 roku. 10 października 2011 roku po raz pierwszy uzyskała certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Następnie 8 października 2015 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne cztery lata. W latach 2019 – 2020 nastąpiła przerwa w certyfikacji. Natomiast w maju 2021 roku sądecka uczelnia ponownie wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do projektu ZPB. Po przeprowadzonym audycie kontrolnym przez zespół certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przyznano Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kolejny certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021 – 2025.
Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej, oraz społeczności studenckiej. Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ścisłej współpracy z nowosądecką Policją i innymi partnerami, przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo-dydaktycznej uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni oraz służb mundurowych, jak również polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/15685,Panstwowa-Wyzsza-Szkola-Zawodowa-w-Nowym-Saczu-otrzymala-certyfikat-Zintegrowane.html

 

 

 

 

 •  Inauguracja roku w PWSZ 8 października, ale studenci już maja zajęcia (sadeczanin.info)
 • Studenci wracają do nauki stacjonarnej. „Nauka zdalna to oszczędność czasu” (rdn.pl)
 • W piątek uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ, chlubie Sądecczyzny (sadeczanin.info)

 

Inauguracja roku w PWSZ 8 października, ale studenci już mają zajęcia

05.10.2021

W najbliższy piątek o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy al. Wolności 40 odbędzie się inauguracja 24. roku akademickiego sądeckiej uczelni.

W piątek, 8 października, o godz. 9.30, w kościele p.w. św. Kazimierza odprawiona zostanie msza w intencji społeczności akademickiej uczelni, którą będzie koncelebrował Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się zaś tego samego dnia w o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy Al. Wolności 40.

Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym uroczystość nie będzie miała charakteru otwartego. Uczelnia zaprasza studentów do udziału w niej za pośrednictwem internetowej, bezpośredniej transmisji na stronie głównej PWSZ.

Zgodnie z tradycją, zajęcia w uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 zaczęły się już 1 października. W przeciwieństwie do minionego roku akademickiego tym razem normalnie, stacjonarnie. Studia w PWSZ wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób, w tym: 872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne. (opr. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/inauguracja-roku-w-pwsz-8-pazdziernika-ale-studenci-juz-maja-zajecia

 

Studenci wracają do nauki stacjonarnej. „Nauka zdalna to oszczędność czasu”

04.10.2021

Rozpoczął się rok akademicki 2021/2022. Studentów czekają zmiany, bo po czasie nauki zdalnej, wracają do tradycyjnych zajęć – przynajmniej częściowo. Sprawdzaliśmy, jak sądeccy żacy nastawieni są na powrót do akademickich sal i jak radzą sobie z tym same uczelnie.

Zdania studentów są podzielone w kwestii zmiany z nauczania zdalnego na formę stacjonarną. – Same dojazdy, czy czekanie na uczelni na zajęcia zajmują sporo czasu – mówi lekko krytycznie o tradycyjnej nauce, jedna ze studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dojeżdżająca spoza Nowego Sącza. – Stacjonarnie, bo możemy się widzieć tutaj, zawierać nowe znajomości – odmiennego zdania jest jeden ze studentów tej uczelni.

– Mamy teraz większe możliwości i tak dalej, ale jeśli zajęcia zdalne pozwalały zaoszczędzić więcej czasu – twierdzi studentka III roku. – Zdalnie nauczanie jest według mnie dużo gorsze. Jakoś tak ciężko się skupić i samemu zmotywować do tego, żeby się uczyć – odpowiada student II roku z Nowego Sącza.

Okazuje się, że choć oficjalnie ten rok rozpoczął się stacjonarnie, to w wielu przypadkach występuje nauczanie hybrydowe.– Jeśli są to wykłady, w których brałaby udział duża liczba studentów, wtedy realizowane są zdalnie. Formę stacjonarną mają ćwiczenia, laboratoria i zajęcia warsztatowe, co daje większe możliwości interakcji ze studentami – wyjaśnia rzecznik PWSZ, Tomasz Zacłona.

Intencją sądeckiej uczelni jest doprowadzanie do nauczania w salach, ale władze PWSZ uzależniają podejmowane decyzje od sytuacji z rozwijającej się kolejnej fali zachorowań na Covid-19. (…)

https://www.rdn.pl/news/studenci-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-nauka-zdalna-to-oszczednosc-czasu

 

W piątek uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ, chlubie Sądecczyzny

05.10.2021

W najbliższy piątek o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy al. Wolności 40 odbędzie się inauguracja 24. roku akademickiego sądeckiej uczelni.

W piątek 8 października, o godz. 9.30, w kościele p.w. św. Kazimierza odprawiona zostanie msza w intencji społeczności akademickiej uczelni, którą będzie koncelebrował Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się zaś tego samego dnia o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy przy Al. Wolności 40.

Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym uroczystość nie będzie miała charakteru otwartego. Uczelnia zaprasza studentów do udziału w niej za pośrednictwem internetowej, bezpośredniej transmisji na stronie głównej PWSZ.

Zgodnie z tradycją, zajęcia w uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 zaczęły się już 1 października. W przeciwieństwie do minionego roku akademickiego tym razem normalnie, stacjonarnie. Studia w PWSZ wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób, w tym: 872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne.

Instytut Ekonomiczny  kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki, oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach E-administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw pozwoli absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

Instytut Języków Obcych oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie trzech języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Do wyboru studentów są moduły: biznesowy, tłumaczeniowy oraz dwujęzyczny tłumaczeniowy. Dodatkowo można uczyć się drugiego języka np. hiszpańskiego lub włoskiego. Warto zauważyć, że nauka języka rosyjskiego i języka niemieckiego prowadzona jest od podstaw. W Instytucie można także podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu, który jest połączniem przedmiotów ekonomicznych z nauką dwóch języków obcych. Wśród nich znajdują się język angielski, niemiecki, rosyjski, a także język chiński lub szwedzki. W najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka praktyczna. Zajęcia w IJO prowadzi wykwalifikowana kadra i native speakerzy. Instytut dysponuje specjalistycznym sprzętem dla tłumaczy, w tym pracownią tłumaczeń symultanicznych oraz pracownią dla tłumaczy wyposażoną w program Trados.

Instytut Kultury Fizycznej oferuje studia pierwszego stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Wychowanie Fizyczne, a także jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych, nowoczesnych i bogato wyposażonych pracowniach oraz laboratoriach. W skład kampusu Instytutu Kultury Fizycznej wchodzą między innymi: kryta pływalnia, siłownia, sala fitness, pełnowymiarowa hala sportowa, tunel i stadion lekkoatletyczny, gimnastyczna hala treningowa, boiska zewnętrzne oraz korty tenisowe. W budynku dydaktycznym znajdują się także pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, hydroterapii, odnowy biologicznej, biomechaniki, anatomii i antropologii, a ponadto w obrębie pracowni nauk biomedycznych: laboratorium fizjologii, hipoksji oraz krioterapii. W czasie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, uczestnictwa w obozach szkoleniowych oraz licznych zawodach sportowych.

W Instytucie Pedagogicznym prowadzone są studia o profilu praktycznym na 4 kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie jednolite studia magisterskie, Pedagogika   studia drugiego stopnia, Public relations i reklama – studia pierwszego stopnia oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  studia pierwszego stopnia. W najbliższym czasie planuje się utworzenie kolejnych kierunków studiów drugiego stopnia w tym instytucie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego stanowią przede wszystkim profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Działalność Instytutu wybiega daleko poza samo kształcenie. Pracownicy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia cykliczne, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Są to między innymi konferencje, sympozja, szkolenia, konkursy wiedzy i wystawy artystyczne. Ważną rolę ogrywa współpraca z instytucjami i szkołami, a także aktywność kół naukowych i działalność wydawnicza.

Instytut Techniczny kształci inżynierów na czterech kierunkach studiów pierwszego stopnia: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także magistrów na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci uzyskują tu wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacyjnych technik inżynierskich. Kształcą się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Instytut Techniczny oferuje szeroki wachlarz dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych wartościowymi certyfikatami. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny, co ma zasadnicze znaczenie w przyszłej pracy zawodowej.

Instytut Zdrowia ma wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. Zaprasza na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a także na studia pierwszego stopnia na kierunkach Dietetyka oraz Ratownictwo medyczne. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone jest w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą sale ćwiczeń, pozwalające na prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne obydwa się w pracowniach ratownictwa medycznego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym profesjonalny symulator karetki. Kształcenie na kierunku Dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne – realizowane jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: technologii produkcji potraw, dietetyki oraz pracowni biochemii. Kadra dydaktyczna oraz baza, którą dysponuje Instytut Zdrowia, pozwalają na profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz odnalezienie się w realiach współczesnego rynku pracy.

Biblioteka PWSZ oferuje ponad 80 tysięcy publikacji polsko- i obcojęzycznych, zapewnia elektroniczny system zamówień, rezerwacji i prolongowania, dostęp do wydań książkowych i czasopism naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Zaprasza także do swoich filii w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym. Komfortowa czytelnia posiada do dyspozycji studentów 45 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

Uczelnia zapewnia wygodne i niedrogie zakwaterowanie w Domu Studenta, położonym w pobliżu instytutów, dworca i centrum handlowego. Oferuje komfortowe i umeblowane pokoje typu „studio”: jedno, dwu i trzyosobowe ze wspólną łazienką i kuchnią. Wyposażenie akademika jest dostosowane do potrzeb mieszkańców. Jest tam między innymi sala telewizyjna, świetlica, siłownia, pralnia, winda i podjazd dla niepełnosprawnych oraz bezpłatna sieć internetowa Wi-Fi. PWSZ w Nowym Sączu ma rozbudowany system wsparcia materialnego dla studentów. Można ubiegać się między innymi o: stypendium Rektora oraz stypendium z własnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, oraz zapomogę. (opr. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/w-piatek-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-w-pwsz-chlubie

 

 • Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (Oficjalny portal starostwa nowosądeckiego: https://nowosadecki.pl/)
 • Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (https://miastons.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://twojsacz.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://www.nowysacz.pl
 • Czeka nas dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (www.starosadeckie.info)

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

- Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować - wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Tekst, fot. Maria Olszowska

https://nowosadecki.pl/pl/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-s

Na zdjęciach poniżej, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 3. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel,  starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, 4. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

 

 

 Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Rafał Kmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/

 

Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://twojsacz.pl/wspolnie-zorganizuja-konferencje-sadecczyzna-w-perspektywie-finansowej-unii-europejskiej-2021-2027/

 

„Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027” – podpisanie porozumienia

Prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027.” Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącz, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

- To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, ale i dla całego subregionu. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy pomiędzy miastem, powiatem Nowosądeckim i PWSZ. Szczególne podziękowania dla panów Rektorów, pana profesora Tadeusza Kudłacza oraz pana Starosty Marka Kwiatkowskiego, że tworzymy taką wspólna platformę rozmowy jednostek samorządu terytorialnego ze światem naukowym. Cel mamy jeden - to maksymalizacja rozwoju subregionu i ściągnięcie tutaj jak największych środków w perspektywie 2021-2027. Wszyscy chcemy się do tego dobrze przygotować. Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym i wyrażam nadzieję, że będzie to kolejny krok w kierunku wybrania dobrej drogi rozwoju dla całego subregionu – powiedział prezydent Ludomir Handzel

Konferencja pod nazwą „ Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027” ma być sposobnością do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które aktywnie działają w regionie, mają wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowy Sącz, a także Subregionu Sądeckiego. W wydarzeniu biorą udział: przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego, środowisko naukowe PWSZ w Nowym Sączu, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się 21 października 2021r. w Auli PWSZ al. Wolności 40.

Uczestnicy:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,
 • Burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu nowosądeckiego,
 • Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki,
 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 • Przedstawiciele większych zakładów pracy Sądecczyzny,
 • Zaproszeni goście.

Autor: Biuro Prasowe UM

Na zdjęciach, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Ludoimr Handzel Marek Reichel Marek Kwiatkowski 2

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Marek Reichel Ludoimr Handzel Marek Kwiatkowski 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/25345

 

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Opublikowano: 26 września 2021 r.

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty.

W spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/

 Dzieje się też w Nowym Sączu

W 433 miastach Europy, w tym w Nowym Sączu, odbędzie się tradycyjna Noc Naukowców. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza na to wydarzenie po raz piętnasty. Znów online.

Przed nami kolejna Noc naukowców. - W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie znajdą coś dla siebie nie tylko najmłodsi odbiorcy – zapewnia Sławomir Sikora z nowosądeckiej PWSZ. - Paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę. Pełna oferta na stronie: nocnaukowcow.malopolska.pl.

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Sączu przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021.

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online. Co w programie?

Instytut Pedagogiczny będzie np. proponował warsztaty „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybory najwspanialszego polskiego owada. Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzieży i dorosłych, a do nich oraz młodszych adresuje niezwykle ważny temat: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”. (opr. TK) Fot. UMWM

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/noc-naukowcow-juz-w-piatek-24-wrzesnia-dzieje-sie-tez-w-nowym-saczu

 Poniżej: plakat tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców: rozgwieżdżone niebo, częściowo przykryte chmurami,  z księżycem i napis: Małopolska Noc Naukowców, 24 września 20201

Plakat Nocy naukowcw 2021 Sadeczanin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniżej plakat zapowiadający Małopolską Noc Naukowców: zbliżenie mikroskopu używanego przez osobę i napis: 

Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców.

Plakat Nocy naukowcow 2021 DTS24

 

 

 

 

 

 

Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców

W najbliższy piątek (24 września) w 433 miastach Europy odbędzie się święto nauki – Noc naukowców. Po raz piętnasty w Małopolsce będzie można uczestniczyć w licznych warsztatach, wykładach i pokazach, przygotowanych przez naukowców i studentów.

Wydarzenia z 15. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców odbędą się w siedmiu miastach: Chrzanowie, Krakowie, Niepołomicach, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Skawinie i Tarnowie. W niektórych z nich będzie można uczestniczyć online, natomiast dla części wydarzeń stacjonarnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

W Nowym Sączu liczne atrakcje zapewni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno młodsi, jak i starsi, pasjonaci nauk humanistycznych, przyrodniczych czy ścisłych. Quiz o owadach, warsztaty dotyczące pielęgnacji niemowlaków, pokazy robotów, nauka autoprezentacji, wykład dotyczący najważniejszych pisarzy współczesnej literatury rosyjskiej – to zaledwie kilka przykładów spośród kilkudziesięciu wydarzeń odbywających się w Nowym Sączu.

Natalia Nykiel

https://www.dts24.pl/przed-nami-kolejna-malopolska-noc-naukowcow/

 

Małopolska Noc Naukowców – co w Nowym Sączu?

https://twojsacz.pl/malopolska-noc-naukowcow-co-w-nowym-saczu/

17 września 2021

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy y na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców. Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Oto niektóre propozycje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Uczelniane Wydawnictwo Naukowe zaprasza na „Magię opowieści”, czyli prezentacji fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku, ze szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym współpracy wielu osób w procesie tworzenia książki. Preferowana grupa wiekowa: 5 – 11 lat.

Akademickie Biuro Karier proponuje uczniom w wieku od 8 – 11 lat udział w konkursie plastycznym ph: „Mój wymarzony zawód”, a dla uczniów w wieku 12 – 15 lat konkurs multimedialny (przygotowanie prezentacji) ph. „Mój wymarzony zawód”.

Dla starczych uczestników Nocy Naukowców (16+) Akademickie Biuro Karier proponuje „ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy”.

Instytut Ekonomiczny zaprasza na prelekcję pod frapującym tytułem: Skąd państwo ma pieniądze? Tytuł mówi wszystko. Podobnie, jak drugi wykład ph. Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Tę pierwszą ofertę adresuje do uczniów w wieku 12 – 15 lat, drugą do starszych – 16+.

W królewską grę – szachy – zagrać, czy nauczyć się podstaw, będą mogli uczniowie od 8 – 15 lat.

Instytut Języków Obcych ma nie lada gratkę. Dzieci ze szkół podstawowych zaprasza na wirtualną wyprawę dla do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja. Dla uczniów w grupie wiekowej 12 – 15 i 16+ proponuje rozważania ph. „Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?”

Także dorosłych, a przede wszystkim nauczycieli, zainteresuje zapewne hasło: Motywacja do nauki języków obcych”, a w nim: prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w nauczaniu języków, skuteczne metody nauczania języków.

Instytut Języków Obcych zaprasza uczniów w wieku 12–15 lat do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz przeprowadzony będzie 24 września 2021 r. (piątek) w formie online na platformie internetowej ok. godz. 16.30.

Nastolatkowie (16+) będą mogli poznać podstawy autoprezentacji.

Nie można też pominąć wykładu pt. „Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej”.

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza na prezentacje: „Techniki obrony przed obchwytami” – w kilku systemach walki wręcz i samoobrony (preferowane grupy wiekowe: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń” (16+ i dorośli); „Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli) oraz wirtualne zwiedzanie sauny fińskiej, sauny parowej oraz sauny infra red.

Instytut Pedagogiczny będzie przekonywał uczestników (preferowana grupa wiekowa 16+ i dorośli): „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a także zdradzi tajniki fotografii cyfrowej i obróbki obrazów (preferowana grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli),

Dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybiorą najwspanialszego polskiego owada.

Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Tytuł wyjaśnia wszystko. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzież 16+ i dorosłych, a do nich oraz młodszych (12 – 15 lat) adresuje niezwykle ważny temat w dobie wszechogarniającego internetu: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”.

Instytut Techniczny proponuje bardziej przyziemne tematy adresując je tak do uczniów szkół podstawowych, jak nastolatków i dorosłych, zapraszając do spotkań w instytutowych laboratoriach. . Oto niektóre tematy: „O czym jest uczenie maszynowe?”, Laboratorium metrologii – „świat w powiększeniu”, Laboratorium obróbki elektroerozyjnej, „Roboty mobilne”, „Układy działające na powietrze”, „Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?”.

Instytut Zdrowia swoja ofertę adresuje do uczniów szkół podstawowych, nastolatków oraz dorosłych i proponuje: poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, pielęgnacji niemowlaka, opieki nad osobami starszymi, jak też wirtualny spacer po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, a w tym prezentację karetki pogotowia ratunkowego i stołu anatomicznego.

Materiał nadesłany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

 

Małopolska Noc Naukowców zostanie zorganizowana w Małopolsce po raz 15

24 września (piątek) – święto nauki w Europie i w PWSZ

 

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Uczelni, pod adresem: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców, pod adresem: www: nocnaukowcow.malopolska.pl. Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Oto niektóre propozycje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Uczelniane Wydawnictwo Naukowe zaprasza na „Magię opowieści”, czyli prezentacji fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku, ze szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym współpracy wielu osób w procesie tworzenia książki. Preferowana grupa wiekowa: 5 – 11 lat.

Akademickie Biuro Karier proponuje uczniom w wieku od 8 – 11 lat udział w konkursie plastycznym ph: „Mój wymarzony zawód”, a dla uczniów w wieku 12 – 15 lat konkurs multimedialny (przygotowanie prezentacji) ph. „Mój wymarzony zawód”.

Dla starczych uczestników Nocy Naukowców (16+) Akademickie Biuro Karier proponuje „ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy”.

Instytut Ekonomiczny zaprasza na prelekcję pod frapującym tytułem: Skąd państwo ma pieniądze? Tytuł mówi wszystko. Podobnie, jak drugi wykład ph. Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Tę pierwszą ofertę adresuje do uczniów w wieku 12 – 15 lat, drugą do starszych – 16+.

W królewską grę – szachy – zagrać, czy nauczyć się podstaw, będą mogli uczniowie od 8 – 15 lat.

Instytut Języków Obcych ma nie lada gratkę. Dzieci ze szkół podstawowych zaprasza na wirtualną wyprawę dla do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja. Dla uczniów w grupie wiekowej 12 – 15 i 16+ proponuje rozważania ph. „Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?”

Także dorosłych, a przede wszystkim nauczycieli, zainteresuje zapewne hasło: Motywacja do nauki języków obcych”, a w nim: prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w nauczaniu języków, skuteczne metody nauczania języków.

Instytut Języków Obcych zaprasza uczniów w wieku 12–15 lat do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz przeprowadzony będzie 24 września 2021 r. (piątek) w formie online na platformie internetowej ok. godz. 16.30.

Nastolatkowie (16+) będą mogli poznać podstawy autoprezentacji.

Nie można też pominąć wykładu pt. „Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej”.

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza na prezentacje: „Techniki obrony przed obchwytami” – w kilku systemach walki wręcz i samoobrony (preferowane grupy wiekowe: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń” (16+ i dorośli); „Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli) oraz wirtualne zwiedzanie sauny fińskiej, sauny parowej oraz sauny infra red.

Instytut Pedagogiczny będzie przekonywał uczestników (preferowana grupa wiekowa 16+ i dorośli): „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a także zdradzi tajniki fotografii cyfrowej i obróbki obrazów (preferowana grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli),

Dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybiorą najwspanialszego polskiego owada.

Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Tytuł wyjaśnia wszystko. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzież 16+ i dorosłych, a do nich oraz młodszych (12 – 15 lat) adresuje niezwykle ważny temat w dobie wszechogarniającego internetu: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”.

Instytut Techniczny proponuje bardziej przyziemne tematy adresując je tak do uczniów szkół podstawowych, jak nastolatków i dorosłych, zapraszając do spotkań w instytutowych laboratoriach. . Oto niektóre tematy: „O czym jest uczenie maszynowe?”, Laboratorium metrologii – „świat w powiększeniu”, Laboratorium obróbki elektroerozyjnej, „Roboty mobilne”, „Układy działające na powietrze”, „Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?”.

Instytut Zdrowia swoja ofertę adresuje do uczniów szkół podstawowych, nastolatków oraz dorosłych i proponuje: poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, pielęgnacji niemowlaka, opieki nad osobami starszymi, jak też wirtualny spacer po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, a w tym prezentację karetki pogotowia ratunkowego i stołu anatomicznego.

RafałKmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/24-wrzesnia-piatek-swieto-nauki-w-europie-i-w-pwsz/

 

Sądecka Uczelnia ma szansę być kuźnią kadr dla tej branży

https://www.dts24.pl/rodzi-sie-nowy-sektor-gospodarki-sadecka-uczelnia-ma-szanse-byc-kuznia-kadr-dla-tej-branzy/

 

W Warszawie podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  Autografy pod porozumieniem złożyli przedstawiciele dziewięciu ministerstw, potencjalni inwestorzy, delegaci organizacji działających na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, reprezentanci samorządów, instytutów badawczo – rozwojowych i wyższych uczelni.

Jednym z zadań, jakie przed jednostkami badawczo – rozwojowymi i szkolnictwem wyższym stawia porozumienie sektorowe, jest przygotowanie kadry fachowców, którzy na każdym etapie łańcucha powstawania elektrowni wiatrowych będą mogli sprostać temu wyzwaniu. Oznacza to, że wyższe uczelnie techniczne będą tworzyć i otwierać kierunki kształcące studentów dla tego działu gospodarki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wytypuje które uczelnie otwierać będą kierunki dla branż związanych z morską energetyką wiatrową. Atutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest kształcenie studentów w Instytucie Technicznym w specjalności z pogranicza ekoenergetyki – odnawialne źródła energii.

Prace nad porozumieniem rozpoczęły się 1 lipca 2020 roku, od podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie budowy i rozwoju nowego sektora polskiej gospodarki w obszarze odnawialnych źródeł energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Rektor nowosądeckiej PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, oddelegował do prac w zespołach roboczych przygotowujących porozumienie dr. hab. inż. Józefa Ciułę.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ma się opierać na maksymalizacji udziału rodzimych podmiotów w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych. Ten nowy, rodzący się sektor gospodarki, ma być jednym z kluczowych ogniw transformacji gospodarczej Polski.

autorka: Iwona Kamieńska

źródło fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

grupa sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

DTS porozumienie

 

Nowy Sącz. Gmach Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ prezentuje się już okazale.

Powstaje w ekspresowym tempie.

 

Instytut Ekonomiczny sądeckiej PWSZ rośnie w oczach. W sąsiedztwie auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Alejach Wolności w Nowym Sączu wznoszony jest kilkupiętrowy obiekt, który już za niespełna rok będzie służył studentom. Rozpoczęte pod koniec listopada 2020 roku prace postępują w bardzo szybkim tempie. Zobaczcie sami jak prezentuje się obecnie.

Z tygodnia na tydzień widać postępy na placu budowy Instytutu Ekonomicznego. W sąsiedztwie auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Alejach powstaje budynek, w którym kształcić się będą studenci sądeckiej uczelni.

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu do tej pory mieścił się przy ul. Jagiellońskiej w budynku tzw. „Ciuciubabki” który uczelnia wynajmowała od marszałka województwa małopolskiego.

Nową siedzibę instytutu wybuduje firma ERSbet, a projekt przygotowało krakowskie Biuro Architektoniczne Dresler Studio.

Koszty inwestycji pokryte zostaną z otrzymanego w 2018 roku, z okazji 20-lecia istnienia placówki czeku, który przekazał Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kwota wsparcia przekazana władzom uczelni wynosiła 22 mln złotych.

Co będzie w budynku?

- W obiekcie o powierzchni użytkowej 4,5 tys. m kw. Przewidziano na parterze: salę wykładową (z możliwością podziału na 2 mniejsze), szatnie i sklepik; na pierwszym piętrze: salę wykładową, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. Podobnie rozplanowano piętro drugie i trzecie, oczywiście wraz z m.in. pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami technicznymi. W piwnicach przewidziano m.in. garaże i magazyn- informują władze uczelni.

Prace rozpoczęto od wyburzenia budynku starej zbrojowni, która nastąpiła w listopadzie ubiegłego roku oraz przekładki sieci kolidujących z budową. Ciężkie koparki rozburzyły budynek starej zbrojowni, a potem uprzątnięto rumowisko, aby pracownicy firmy eRSbet mogli przystąpić do kolejnego etapu, czyli wbijania pali od strony Pasażu Grodzkiego. W ten sposób zabezpieczono teren przed osuwaniem się ziemi.

Następnie wykonano wykop pod fundament obiektu Instytutu Ekonomicznego. W mieście powstaje bardzo okazały budynek, który będzie służył studentom. Powoli budynek zaczyna przypominać ten z wizualizacji. Klucze do gotowego budynku rektor PWSZ ma otrzymać do końca kwietnia 2022 roku. Oferta dla studentów Instytutu Ekonomicznego

Ofera  Instytutu Ekonomicznego

Nowy gmach uczelni ma być odpowiedzią na spore zainteresowanie studentów ofertą dydaktyczną Instytutu Ekonomicznego, w którym żacy mogą się kształcić na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Wśród oferowanych przez sądecką uczelnię kierunków znajduje się m.in. e - administracja, ekonomia, zarządzanie, a także ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia magisterskie). Nowa siedziba Instytutu Ekonomicznego będzie mogła pomieścić około 1000 studentów.

Kiedy odwiedziliśmy plac budowy pod koniec kwietnia, wznoszono właśnie piąte piętro. Po kilku zaledwie tygodniach powstało już siódme. Teraz prace powoli budynek uzyskuje docelową wysokość.

- Ekonomiści już czekają. Studenci kierunków ekonomicznych w sądeckiej PWSZ z radością spoglądają na rosnący budynek swojego instytutu. Dzięki naszej ekipie, obiekt w Nowym Sączu powstaje w szybkim tempie i już prezentuje się okazale - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych główny wykonawca, firma Ersbet.

Klaudia Kulak

https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-gmach-instytutu-ekonomicznego-sadeckiej-pwsz-prezentuje-sie-juz-okazale-powstaje-w-ekspresowym-tempie-zdjecia/ar/c1-15738894

Postępy prac związanych z budową gmachu IE sądeckiej PWSZ w Nowym Sączu: Facebook, Ersbet - Firma budowlana

Na dwóch zdjęciach poniżej: zaawansowana budowa nowego gmachu Instytutu Ekonomicznego. 

Budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego PWSZ 2

 Budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego PWSZ 1

Pisali o nas i olimpijce – Klaudii Zwolińskiej

 • Sądeczanka - Klaudia Zwolińska – olimpijką, Tokio 2021 DTS (8.05.2021)
 • Z Nowego Sącza na Olimpiadę w Tokio – Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu (DTS)
 • Kajakarka Klaudia Zwolińska z Sącza na Olimpiadę do Tokio (MiastoNS, 19.07.2021)
 • Olimpijka, inwestycje, plany i rekrutacja – konferencja prasowa władz sądeckiej PWSZ (MiastoNS, 19.07.2021)
 • PWSZ: aktualności i plany (Twoje miasto, 20 lipca 2021)
 • PWSZ: aktualności i plany (Twój Sącz, 20 lipca 2021)
 • Tokio 2020: Klaudia Zwolińska w półfinale K1 (Polsat Sport, 25.07.2021)
 • Tokio 2020: Klaudia Zwolińska piąta w K1! Świetny występ kajakarki (Polsat Sport, 27.07.2021)
 • Tokio 2020. Rewelacyjny przejazd Klaudii Zwolińskiej! Życiowy sukces Polki (WP Sportowe Fakty, 27 lipca 2021)
 • Klaudia Zwolińska piąta na Igrzyskach Olimpijskich! Znakomity występ! (DTS24, 27 lipca 2021)
 • Straż, konfetti, szampan. Tak przywitali Zwolińską w rodzinnym mieście (WP Sportowe Fakty, 30 lipca 2021)
 • Tokio 2020: Klaudia Zwolińska na piątej pozycji, medal był o krok (POLSAT SPORT). Wideo (Interia Sport, 27 lipca 2021)
 • Tokio 2020. Klaudia Zwolińska: Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam (Interia Sport, 27 lipca 2021)
 • Japonia służyła Klaudii Zwolińskiej. Najpierw obrona pracy licencjackiej, potem 5. miejsce na igrzyskach w Tokio (RDN, 04.08.2021)

 

DTS (8.05.2021)

Sądeczanka - Klaudia Zwolińska – olimpijką, Tokio 2021

Bardzo miła informacja napłynęła z Włoch. Podczas trwających w Ivrea, Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym, sądeczanka z KS Start Nowy Sącz Klaudia Zwolińska wywalczyła kwalifikację olimpijską do Tokio 2021. W finale nasza zawodniczka zajęła wysokie czwarte miejsce. Warto dodać, że kilkadziesiąt minut później kwalifikację dla siebie i kraju wywalczył Krzysztof Majerczak Pieniny Szczawnica.

Półfinały były bardzo emocjonujące. Wszystkie zawodniczki startowały by awansować do finałów. Klaudia Zwolińska wystartowała bardzo dynamicznie. Na pierwszym pomiarze czasu prowadziła. Niestety, później dwa razy trąciła tyczkę bramki za co otrzymała 4 punkty karne, co zamieniane jest na sekundy. Na szczęście sądeczanka pokonała bardzo szybko trasę (miała trzeci czas półfinałów) i sekundy karne dały jej awans do finałów, a tym samym kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2021. (…)

Jerzy Cebula; Link do informacji: https://www.dts24.pl/klaudia-zwolinska-olimpijka-tokio-2021/

 

DTS

Z Nowego Sącza na Olimpiadę w Tokio – Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma w swojej ofercie kilka kierunków kształcenia, które dają studentom możliwość szerokiego rozwoju. O tym opowiada dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ i dyrektor IP.

 

MiastoNS (19.07.2021)

Kajakarka Klaudia Zwolińska z Sącza na Olimpiadę do Tokio

W pierwszej grupie polskich sportowców, którzy oficjalnie zostali powołani do reprezentacyjnej kadry biało-czerwonych na Igrzyska Olimpijskie 2020 w Japonii, znaleźli się: kajakarze, ciężarowcy, tenisiści, wioślarze, żeglarze i zawodnicy uprawiający wspinaczkę sportową oraz trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Rotę ślubowania w imieniu zawodników odczytała tenisistka – Iga Świątek. – Ja, reprezentant Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio, w imieniu wszystkich zawodników, uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj.

W imieniu trenerów i osób współpracujących z olimpijczykami słowa przysięgi odczytał dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Robert Sycz.

Miejsce w kadrze olimpijskiej kajakarzy wywalczyła studentka Uczelni PWSZ Klaudia Kinga Zwolińska – studentka trzeciego roku na kierunku Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym, a równocześnie zawodniczka sądeckiego Klubu Sportowego „Start”.

Nominacje olimpijskie wręczali zawodnikom: Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Adam Krzesiński – sekretarza generalnego PKOl.

Klaudia Zwolińska przepustkę do startu na IO w Japonii wywalczyła na Mistrzostwach Europy we włoskiej Ivrei. Swoją znakomitą dyspozycję potwierdziła w kolejnych etapach przygotowań do olimpijskiego startu. W zawodach w Pucharze Świata, na torze kajakowym w czeskiej Pradze, w konkurencji K1, wywalczyła pierwsze miejsce.

https://miastons.pl/sport/kajakarka-klaudia-zwolinska-z-sacza-na-olimpiade-do-tokio/

MiastoNS (19.07.2021)

Olimpijka, inwestycje, plany i rekrutacja – konferencja prasowa władz sądeckiej PWSZ

W sali senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się (16 lipca) konferencja prasowa władz Uczelni: rektora dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok i prorektora ds. nauki i rozwoju dr. Marka Reichela.

Rektor Mariusz Cygnar z satysfakcją poinformował dziennikarzy, iż wśród olimpijczyków w polskiej ekipie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio jest kajakarka Klaudia Kinga Zwolińska – studentka trzeciego roku na kierunku Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym. Dzień wcześniej, zdalnie, ze Stolicy Kraju Kwitnącej Jabłoni obroniła swoją pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr Anny Struzik!

Rektor Mariusz Cygnar gratulował egzaminu, powołania do kadry i życzył powrotu z Igrzysk z medalem.

https://miastons.pl/nowy-sacz/olimpijka-inwestycje-plany-i-rekrutacja-konferencja-prasowa-wladz-sadeckiej-pwsz/

Twoje miasto (20 lipca 2021)

PWSZ: aktualności i plany

https://twojsacz.pl/pwsz-aktualnosci-i-plany/

Twój Sącz (20 lipca 2021)

PWSZ: aktualności i plany

https://twojsacz.pl/pwsz-aktualnosci-i-plany/

Polsat Sport (25.07.2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska w półfinale K1

Klaudia Zwolińska awansowała do półfinału rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W eliminacjach Polka zajęła10. lokatę, a najlepiej w niedzielę pływała australijska gwiazda tej dyscypliny Jessica Fox.

22-letnia Zwolińska (Start Nowy Sącz) w pierwszym przejeździe uzyskała siódmy czas, w drugim była 12., co dało jej 10. miejsce w tej części zmagań.

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021–07–25/tokio-2020-klaudia-zwolinska-w-polfinale-k1/

 

Polsat Sport (27.07.2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska piąta w K1! Świetny występ kajakarki

Klaudia Zwolińska zajęła piąte miejsce w rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Złoty medal wywalczyła Niemka Ricarda Funk, srebrny – Hiszpanka Maialen Chourraut, a brązowy – Australijka Jessica Fox.

22-letnia Zwolińska awansowała do finału z ostatniej, 10. pozycji. W decydującym starcie spisała się bardzo dobrze i gdyby nie cztery sekundy karne za dwa dotknięcia tyczek, stanęłaby na olimpijskim podium. Do triumfującej Funk, która popłynęła w finale bezbłędnie, Polka straciła 3,48 s.

Piąte miejsce zawodniczki z Nowego Sącza jest do tej pory najlepszym wynikiem na igrzyskach w Tokio, biorąc pod uwagę całą reprezentację Polski.

Zwolińska zdobywała dotąd medale w kategorii juniorek i młodzieżowej. W tym roku jako seniorka wygrała zawody Pucharu Świata w Pradze. (…)

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021–07–27/tokio-2020-klaudia-zwolinska-piata-w-k1-swietny-wystep-kajakarki/

 

WP Sportowe Fakty (27 lipca 2021)

Tokio 2020. Rewelacyjny przejazd Klaudii Zwolińskiej! Życiowy sukces Polki

Klaudia Zwolińska w finale rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim postawiła wszystko na jedną kartę i to się opłaciło. Polka osiągnęła życiowy sukces.

Dziesiąta w ćwierćfinale i dziesiąta w półfinale – tak spisywała się Klaudia Zwolińska w dwóch rundach rywalizacji K1, zanim doszło do rywalizacji o medale. W półfinale Polka jechała bezbłędnie, ale wolno. Do finału weszła na ostatnim miejscu dającym awans.

Ale w finale postawiła już wszystko na jedną kartę. Jechała szybko i świetnie, choć przypłaciła to czterema sekundami karnymi. Po swoim przejeździe musiała spoglądać na to, co zrobią rywalki.

Jako pierwsza wyprzedziła ją Maialen Chourraut z Hiszpanii, później dokonała tego Stefanie Horn, a następnie Ricarda Funk. Po przejeździe Niemki było już pewne, że Zwolińska skończy bez medalu.

Ostatecznie zajęła piąte miejsce, co i tak jest jej wielkim sukcesem. Polka w finale zanotowała trzeci czas przejazdu, ale punkty karne sprawiły, że sklasyfikowana została o dwie pozycje niżej.

Mistrzynią olimpijską została Funk, srebro wywalczyła Chourraut, a brąz Jessica Fox.

https://sportowefakty.wp.pl/tokio-2020–2021/951528/tokio-2020-rewelacyjny-przejazd-klaudii-zwolinskiej-zyciowy-sukces-polki

 

DTS24 (27 lipca 2021)

Klaudia Zwolińska piąta na Igrzyskach Olimpijskich! Znakomity występ!

Bardzo dobrze zaprezentowała się Klaudia Zwolińska w rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 22-letniej zawodniczce Startu Nowy Sącz niewiele brakowało do upragnionego medalu.

W półfinale Polka zajęła dziesiątą lokatę, ostatnią dającą awans. W finałowej rywalizacji startowała jako pierwsza. Już na pierwszych bramkach „złapała” dwa punkty karne. Potem jednak było już bardzo dobrze i do mety dotarła bez błędu z obiecującym czasem 106,98. Niestety, już po zakończonym występie sędziowie na powtórkach analizując przejazd dopatrzyli się kolejnego błędu i do wyniku Polki doliczono kolejne dwa punkty karne.

Klaudia Zwolińska czekała na występy rywalek. Ostatecznie została skalsyfikowana na 5 miejscu, co jest jej jak na razie największym sukcesem i najlepszym dotychczas wynikiem polskich sportowców w Tokio.

Medaliści : 1. Ricarda Funk (Niemcy – 105,80), Maialen Chourraut (Hiszpania), 3. Jessica Fox (Australia).

Klaudia Zwolińska – polska kajakarka górska – urodziła się w 1998 roku w Nowym Sączu. Do tej pory jej największe osiągnięcia: mistrzostwo Europy juniorek (2015 rok), mistrzostwo świata juniorek (2016 rok), młodzieżowe mistrzostwo Europy juniorek (2018 roku) w konkurencji K-1. Brązowy medal mistrzostw Europy seniorek w konkurencji K-1 drużynowo. W tym roku jako pierwsza Polka w historii zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata (Praga – Czechy).

Jacek Bugajski; link do informacji: https://www.dts24.pl/klaudia-zwolinska-piata-na-igrzyskach-olimpijskich-znakomity-wystep/

 

WP Sportowe Fakty (30 lipca 2021)

Straż, konfetti, szampan. Tak przywitali Zwolińską w rodzinnym mieście

Co tam się działo! Telewizja Limanowa zamieściła w serwisie YouTube wideo z olimpijskiego powitania Klaudii Zwolińskiej.

„Kłodne. Olimpijskie powitanie Klaudii Zwolińskiej. Był szampan, gratulacje i łzy szczęścia” – czytamy w opisie filmu udostępnionego na kanale „Telewizja Limanowa” w serwisie YouTube.

Klaudia Zwolińska, piąta zawodniczka K1 w kajakarstwie górskim na IO Tokio 2020 (impreza odbywa się w 2021 r.), przyjechała do swojego domu rodzinnego w asyście wozów strażackich. Na motocyklu jechał ksiądz. Olimpijkę witała rodzina i znajomi. Nie zabrakło szampana i konfetti.

- Nie wiem, co było jakbym ten medal zdobyła. Totalnie się tego nie spodziewałam. Jestem w szoku – skomentowała kajakarka.

22-latka patrzy z optymizmem w przyszłość. – Wynik na IO w Tokio zapewni mi spokój, jeśli chodzi o taką podstawę finansową. Nie będę musiała się teraz martwić, co będzie, jak nie zrobię wyniku na ME. Teraz będę miała zapewnione wsparcie dwuletnie. Widzę, że wcale do tych najlepszych mi nie brakuje. I one już mogą się mnie bać – podkreśliła młoda sportsmenka.

Zwolińska otrzymała specjalnie wykonany dla niej medal z „jedynką”, który założyła na szyi. – Dostałam od dzieci. Myślę, że tutaj wszyscy są ze mnie dumni, dlatego taki medal mi zrobili. Ja się cieszę, że młodsze pokolenie może to widzieć, że takie powitanie miałam. Może ich to zmotywuje. Może ktoś stąd będzie się mną ścigał, jak jeszcze będę w tym sporcie – zakończyła.

Piotr Bobakowski; https://sportowefakty.wp.pl/tokio-2020–2021/952251/straz-konfetti-szampan-tak-przywitali-zwolinska-w-rodzinnym-miescie

 

Instagram / Telewizja Limanowa/YouTube / Klaudia Zwolińska

 

Interia Sport (27 lipca 2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska na piątej pozycji, medal był o krok (POLSAT SPORT). Wideo

https://sport.interia.pl/raporty/raport-tokio-2020/wideo/video,vId,3117914

 

Interia Sport (27 lipca 2021)

Tokio 2020. Klaudia Zwolińska: Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam

Klaudia Zwolińska zajęła we wtorek w konkurencji K1 kajakarstwa górskiego piąte miejsce. Po swoim występie zabrała w rozmowie z „Onetem” głos nie tylko w sprawie wydarzeń na torze, ale i linczu, jakiego jej zdaniem dokonują kibice na naszych sportowcach.

Za nami już kilka dni olimpijskich zmagań, a krążki zdobyło łącznie prawie 60 krajów. W gronie tym nie ma Polski, co dla wielu fanów jest frustrujące. Tylko we wtorek z marzeniami pożegnało się spore grono naszych sportowców: szablistki czy koszykarze 3x3.

Paradoksalnie, miłą niespodziankę sprawić mogła Zwolińska, nie wymieniana w gronie głównych faworytek. Ukończyła rywalizację na piątej pozycji. Po swoim starcie nie była przesadnie rozczarowana. Jak podkreśliła w rozmowie z Tomaszem Kalembą, popełniła „głupie błędy” i to one zadecydowały o tym, że nie przywiezie medalu, choć w jej zasięgu było nawet złoto.

22-letnia zawodniczka w mocnych słowach skomentowała jednak krytykę reprezentacji Polski ze strony kibiców, wytykających i wyśmiewających jej niepowodzenia w Tokio. – Przeczytałam kilka komentarzy na temat Igi czy siatkarzy. Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam. Ludzie nie mają szacunku do naszych sportowców – mówiła dodając, że „linczowanie nie pomaga”.

Według niej sportowcy powinni liczyć przede wszystkim na wsparcie i doping, który w ostatnich dniach przysłaniany jest przez negatywne komentarze.

https://sport.interia.pl/raporty/raport-tokio-2020/polacy/news-tokio-2020-klaudia-zwolinska-wymiotowac-mi-sie-chcialo-jak-t,nId,5383858

 

RDN (04.08.2021)

Japonia służyła Klaudii Zwolińskiej. Najpierw obrona pracy licencjackiej, potem 5. miejsce na igrzyskach w Tokio

Kajakarka slalomowa Klaudia Zwolińska piątym miejscem na igrzyskach olimpijskich w Tokio osiągnęła największy sukces w karierze.

Zawodniczka Startu Nowy Sącz podczas rozmowy z radiem RDN podkreśliła, że docenia sukces, choć zaraz po zawodach odczuwała spory niedosyt.

– Gdyby nie błąd popełniony w dolnej części trasy, cieszyłabym się z medalu olimpijskiego. To mnie bardzo bolało, bo na treningu taki błąd zdarzyłby się może raz na sto razy. Akurat trafiło to podczas finału w Tokio – powiedziała Klaudia Zwolińska.

22-letnia kajakarka pochodząca z Kłodnego w powiecie limanowskim w tym tygodniu wróciła do treningów po kilku dniach odpoczynku. W najbliższy weekend (6–8.08) czeka ją start w mistrzostwach Polski w Krakowie.

Okazuje się, że Klaudia Zwolińska zanim zajęła 5. miejsce w rywalizacji olimpijskiej, będąc już w Japonii… obroniła pracę licencjacką! Reprezentantka Polski jest studentką nowosądeckiej PWSZ.

Więcej wrażeń, wspomnień i olimpijskich opowieści Klaudii Zwolińskiej na kanale YouTube radia RDN!

Link do wideo-wywiadu Klaudii Zwolińskiej:

https://www.rdn.pl/sport/japonia-sluzyla-klaudii-zwolinskiej-najpierw-obrona-licencjata-potem-5-miejsce-na-igrzyskach-w-tokio-wideo

Powstanie nowe piętro

https://www.eska.pl/nowy-sacz/akademik-pwsz-bedzie-rozbudowany-zobacz-co-sie-zmieni-aa-BXvL-PYTJ-Ha14.html

Coraz lepsze wiadomości dla studentów ma Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa z Nowego Sącza. Cały czas poprawia się baza tej uczelni. Na początku roku ruszyła budowa nowego gmachu dla Instytutu Ekonomicznego. Taki obiekt powstaje przy Alejach Wolności.

To jednak nie konie, bo właśnie zaczyna się rozbudowa Domu Studenta. Dzięki temu w akademiku przy ulicy Długosza będzie więcej pokoi. Rozbudowa ma się zakończyć już w grudniu.

Właśnie wybraliśmy firmę, która zajmie się takimi pracami. W gmachu przy ulicy Długosza powstanie nowe piętro, a w nim kolejne pokoje dla studentów. To będą pokoje 2 oraz 3 osobowe z łazienkami - mówi rektor PWSZ w Nowym Sączu Mariusz Cygnar. - Rozbudowa akademika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma kosztować blisko 2 miliony złotych. Po rozbudowie w akademiku przy ulicy Długosza będzie w sumie ponad 200 miejsc dla studentów.

autor: Darek Ryś

https://miastons.pl/nowy-sacz/perspektywy-2021-pwsz-z-dziewiatka/

 

Rozstrzygnięto 22. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 przeprowadzony przez Fundację Edukacyjnej Perspektywy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu utrzymała swoje miejsce z ubiegłorocznego rankingu i uplasowała się na 9. miejscu.

Rektor Uczelni, dr hab. Mariusz Cygnar skomentował ten fakt następująco:
– Cieszę się, oczywiście, że po tak trudnym roku, pracy i nauce w epidemicznych obostrzeniach, przy coraz większej konkurencji uczelni, jesteśmy notowani wśród 10 najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, że utrzymaliśmy wysokie, dziewiąte miejsce i za nami zostało sporo zawodowych szkół wyższych. Niemniej, mam też niedosyt. Potencjał PWSZ w Nowym Sączu, kadry naukowo – badawczej, uczelnianych wykładowców, jest – nie tylko w mojej ocenie, na tyle duży, że powinniśmy się piąć w górę. Nasze ambicje sięgają tych miejsc z czołówki rankingu. Pokazana punktacja pokazuje nam co jeszcze jest do zrobienia i odrobienia. Jestem przekonany, że podjęte i planowane przez nas działania pozwolą, może już w kolejnej edycji rankingu, powalczyć o wyższą lokatę. Wynik tej rywalizacji jest dla nas ważny również dlatego, że pokazuje naszym potencjalnym studentom, z szeroko rozumianego regionu Nowosądecczyzny, że warto jest studiować właśnie w naszej Uczelni.

Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl. Kapitule przewodniczy prof. Michał Kleiber, były prezes PAN.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i pomysłodawca polskich rankingów edukacyjnych, powiedział do uczestników gali m.in.: – Ciągłość życia wydaje się więc pozornie bezkolizyjna, ale sami wiemy, jak trudny był to rok. Reprezentujecie państwo to, co w środowisku akademickim w Polsce jest najlepsze, a ten ranking stanowi formę podziękowania wam za podjęcie gigantycznego wysiłku przeprowadzenia uczelni przez kilkanaście miesięcy pandemii.

Prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, zwrócił uwagę na następujące kwestie:- Dziś należy powiedzieć, że ten ranking stał się już częścią krajobrazu, jeśli chodzi o środowisko akademickie w Polsce. (...)Rolą tego rankingu jest nie tylko zachęta do rywalizacji fair play, ale przede wszystkim kształtowanie nowego pokolenia, ponieważ dla młodych ludzi ten ranking jest busolą, która pokazuje to, co najatrakcyjniejsze na akademickiej mapie Polski.

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podkreślił: – (...) dziś zwycięzcami są wszyscy uczestnicy tego wydarzenia. Na ranking trzeba bowiem patrzeć nie tylko pod kątem miejsca, jakie w nim dana uczelnia zajmuje, ale też pod kątem informacji, jakie on dla uczelni niesie. Dlatego zachęcam, by na ranking patrzeć analitycznie, jako na źródło informacji, które pozwalają rozwijać nasze uczelnie.

W rankingu brano pod uwagę następujące wskaźniki:

 • Ocena przez kadrę akademicką;
 • Ekonomiczne losy absolwentów na rynku pracy;
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w latach 2019 i 2020 przez pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
 • Dostępność kadry dla studentów– liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie;
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia oraz II stopnia;
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
 • Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20;
 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w roku akademickim 2019/20, w proporcji do ogólnej liczby studentów;
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące.

Źródło: https://2021.ranking.perspektywy.pl/

 

https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-oferta-na-24-rok-akademicki/

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, trwa elektroniczna rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów 24. roku akademickiego – 2021/2022. Oferta edukacyjna naszej Uczelni jest zróżnicowana i, jak pokazuje doświadczenie z lat minionych, dostosowana do oczekiwań lokalnego rynku pracy, profilów szkół ponadpodstawowych i, co najważniejsze, oczekiwań potencjalnych studentów.

Uczelnia oferuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, a także 2 kierunki w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera nasza Uczelnia przygotowała ofertę edukacyjną na 6 kierunkach studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Rejestracja elektroniczna na kierunki studiów drugiego stopnia w Instytucie Technicznym rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.

Tak było

W roku akademickim 2020/2021, mimo niżu demograficznego i zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PWSZ ubiegało się 1647 kandydatów. Pierwszy rok nauki rozpoczęło 1191 studentów, w tym na studiach:

 • pierwszego stopnia – 885 studentów (702 na studiach stacjonarnych, 183 na studiach niestacjonarnych),
 • drugiego stopnia – 196 osób, (125 na studiach stacjonarnych, 71 niestacjonarnych),
 • jednolitych magisterskich – 110 osób (studia stacjonarne).

Łącznie w roku akademickim 2020/21 naukę rozpoczęło 3477 studentów.

Nasza oferta

Czas pandemii, w jakim przyszło funkcjonować, był i jest dla Uczelni okresem intensywnej pracy. Proces dydaktyczny realizowany jest zdalnie, niemniej część zajęć, szczególnie tych o charakterze praktycznym oraz egzaminy dyplomowe, odbywa się stacjonarnie z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa Mimo pandemii, Uczelnia podejmuje działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia oraz przygotowuje i realizuje ważne dla jej przyszłości inwestycje zmierzające do poprawy i unowocześnienia bazy dydaktyczno-naukowej.

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny oferuje zainteresowanym 3 kierunki studiów pierwszego stopnia: Ekonomię, Zarządzanie i e-Administrację oraz 1 kierunek studiów drugiego stopnia – Ekonomikę i finanse przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że ze względu na dużą liczbę absolwentów szkół średnich o profilu ekonomicznym oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego co roku przyciąga on liczne grono kandydatów.

Instytut Języków Obcych

W Instytucie Języków Obcych można podjąć studia pierwszego stopnia na jednym z czterech kierunków: Filologia, Filologia niemiecka, Filologia wschodniosłowiańska oraz Lingwistyka dla biznesu. W przypadku Filologii niemieckiej i Filologii wschodniosłowiańskiej naukę języka prowadzi się od podstaw. Programy studiów wymienionych kierunków, oprócz kształcenia w obszarze podstawowego języka obcego, oferują również naukę drugiego wybranego przez studenta języka obcego.

Instytut Kultury Fizycznej

Instytut Kultury Fizycznej proponuje studia na dwóch kierunkach pierwszego stopnia: Wychowanie fizyczne oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne – jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Wszystkie te kierunki studiów są prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej. Studenci Instytutu korzystają z nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-sportowego, kształtując swoje umiejętności praktyczne, które następnie rozwijają podczas realizowanych praktyk.

Instytut Pedagogiczny

Instytut Pedagogiczny przez lata ugruntował swoją pozycję kształcąc nauczycieli, i wychowawców. Obecnie oferuje 2 kierunki studiów pierwszego stopnia: Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych oraz Public Relations i reklamę, a także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. W Instytucie można również podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Instytut Techniczny

Zapotrzebowanie na rynku pracy na inżynierów – specjalistów w zakresie nauk technicznych było przez lata motorem dynamicznego rozwoju Instytutu Technicznego. W Instytucie Technicznym można podjąć studia pierwszego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie: Informatyki, Zarządzania i inżynierii produkcji, a także Mechatroniki. Instytut dysponuje odpowiednio wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, które wspierają proces dydaktycznych na oferowanych kierunkach.

Instytut Zdrowia

Instytut Zdrowia proponuje kandydatom studia pierwszego stopnia na kierunkach: Dietetyka, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo z możliwością kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Wsparciem procesu kształcenia jest działające w Instytucie nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone Centrum Symulacji Medycznej, zapewniające wysoki poziom kształcenia praktycznego studentów. Instytut z racji dużego zapotrzebowania rynkowego na absolwentów kierunków medycznych przyciąga co roku liczne grono kandydatów.

Rekrutacja

Terminarz pierwszej tury rekrutacji na wszystkie kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 przedstawia się następująco:

 • elektroniczna rejestracja kandydatów: 14 czerwca – 29 lipca godz.12.00 2021 r.
 • egzaminy wstępne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia pierwszego stopnia) oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie): 28–29 lipca 2021 r.
 • rozmowa kwalifikacyjna na studiach drugiego stopnia na kierunkach Ekonomika i finanse przedsiębiorstw oraz Pedagogika: 29 lipca 2021 r. (dotyczy wyłącznie kandydatów określonych w odpowiednich przepisach Uchwały Nr 32/2020 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r., z późn. zm.)
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 2 sierpnia 2021 r.
 • przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów: 2 sierpnia – 6 sierpnia 2021 r.
 • ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów: 9 sierpnia 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uczelni (https://www.pwsz-ns.edu.pl) w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku pytań można się również kontaktować z Komisją Rekrutacyjną w wybranym Instytucie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, który od ponad dwudziestu lat wpisuje się w mapę edukacyjną Sądecczyzny dając szanse młodzieży na kontynuację kształcenia, rozwój i spełnienie własnych ambicji zawodowych. Ukończyło ją do tej pory około 20 tysięcy absolwentów. Uczelnia posiada 6 dobrze wyposażonych instytutów, bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne laboratoria i zaplecze sportowe na miarę XXI wieku. Studenci wszystkich kierunków mogą korzystać z infrastruktury sportowej, w tym z pływalni, z miejsc w Domu Studenta z wyjazdów zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+ do około 40 zagranicznych uczelni oraz wielu placówek, w których odbywają praktyki zawodowe.