Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uczelni!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r., które czasowo ograniczało funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając równocześnie na uwadze nadal obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wydane przez organy władzy publicznej ze względu na ten stan przepisy, zalecenia oraz wytyczne, przekazuję najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni i organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 1. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu 8. października 2021 r. – ten dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zajęć w siedzibie Uczelni. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych Instytutów.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w terminie i trybie określonym w harmonogramie zajęć dostępnym poprzez system Wirtualny Dziekanat lub opublikowanych na stronach internetowych instytutów.
 4. Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne do dnia 14 października 2021 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w sposób tradycyjny. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczyć mogą wykładów, co nie wyklucza równocześnie możliwości prowadzenia ich w sposób tradycyjny.

Realizacja procesu kształcenia prowadzona będzie zgodnie z przepisami:

 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 661)
 • paragraf 12 ww. rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w paragrafie 13 ww. rozporządzenia określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia;
 1. rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) wskazujących na zasady realizacji kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia (zawody: pielęgniarza, fizjoterapeuty, nauczyciela), w tym określających limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie innej niż wykłady (np. ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, warsztatowe i inne) będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta.
 2. Zajęcia na terenie Uczelni będą się odbywały w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i prowadzących zajęcia w budynkach zachowując równocześnie dbałość o jakość kształcenia.
 3. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022 zamieszczona jest na stronie Uczelni, w zakładce Dla Studenta („Kalendarz akademicki”).
 4. Wszelkie informacje, komunikaty, zarządzenia dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni m.in.:
 • baner „KORONAWIRUS” – informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zakładka „DLA STUDENTA” –m.in. zarządzenia Rektora, informacje dotyczące świadczeń dla studentów,
 • system Wirtualny Dziekanat,
 • strony internetowe poszczególnych instytutów – bieżące informacje dotyczące realizacji procesu kształcenia.

Proszę o monitorowanie ogłoszeń.

 1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamieszczone w niniejszym komunikacie informacje mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju (a w szczególności w naszym regionie) lub zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie decyzje władz PWSZ w Nowym Sączu w zakresie funkcjonowania Uczelni w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 powodowane są i będą troską o zdrowie społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia.

 

w zastępstwie Rektora

dr Marek Reichel

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

Zapraszamy do udziału ONLINE w jubileuszowej 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w naszej uczelni.

Termin wydarzenia: 24 września 2021

Zapraszamy także na profil FB oraz na stronę koordynatora jakim jest Województwo Małopolskie.

indeks

 

PROGRAM: wersja do pobrania

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE ZAPRASZA:

Magia opowieści

Prezentacja będzie ukazaniem skrótowego zarysu fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku; z szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym pracy wielu podmiotów w procesie tworzenia książki

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

 

AKADEMICKIE BIURO KARIER ZAPRASZA:

Konkurs plastyczny „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat

Regulamin i oświadczenie

 

Konkurs multimedialny „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Celem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat

Regulamin i oświadczenie

 

ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy

Celem wykładu jest przedstawienie informacji niezbędnych do przygotowania się do wejścia na rynek pracy m.in. jak wybrać dobrą pracę, jak umiejętnie rozpoznawać swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania oraz jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Preferowana grupa wiekowa: 16+

 

INSTYTUT EKONOMICZNY ZAPRASZA:

Skąd państwo ma pieniądze?

Prelekcja na temat budżetu państwa jako planu finansowego, przybliżająca dzieciom będącym uczniami szkoły podstawowej kwestie finansów publicznych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 12-15 lat

Szachy dla początkujących – królewska gra dla każdego!

Szachy to narzędzie, pobudzające rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdza fakt pozytywnego oddziaływania gry w szachy na rozwój umysłowy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i ich zdolności, jak również pozyskanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad gry w szachy, znaczenia i ustawienia poszczególnych figur szachowych, notacji szachowych, roszad, a także innych pojęć szachowych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat

Opowiadanie matematyczne „Wycieczka do zoo”

Opowiadanie matematyczne zawierające elementy quizu, który stopniowo rozwiązywany jest przez dziecko „przechodzące” kolejne etapy prezentowanej historii. Quiz obejmuje dokonywanie działań matematycznych (dodawanie/odejmowanie oraz mnożenie/dzielenie) i uzyskiwanie właściwych wyników rozwiązań.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat

Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Prelekcja na temat mechanizmów podejmowania decyzji związanych z wydawaniem pieniędzy, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej zagadnienia z obszaru ekonomii behawioralnej.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Psychologia reklamy – wybrane zagadnienia

Prelekcja na mechanizmów działania reklam, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej kwestie obejmujące psychologię reklamy.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA:

Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?

Wybór nazwy dla marki handlowej jest niezwykle ważny. Dobrze wybrana nazwa może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. Przeglądniemy strategie językowe przyjęte w tworzeniu nazwy polskiego znaku towarowego na rynku mody i niektóre z czynników kulturowych, które mają wpływ na ten proces. Przykładowe nazwy polskich marek zostaną przedstawione pod kątem fonologii, ortografii, morfologii, zapożyczeń, eponimów i innych czynników.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Śladami Harrego Pottera – wyprawa edukacyjna

Wirtualna wyprawa edukacyjna dla dzieci ze szkół podstawowych do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat

Motywacja do nauki języków obcych

Teoria, prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w sposobach nauczania języków, skuteczne metody nauczania języków, wypalenie zawodowe nauczycieli.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+

Autoprezentacja

Autoprezentacja to forma prezentacji swojej osoby przed potencjalnym pracodawcą lub kontrahentem. Wiedza, jak skutecznie zaprezentować siebie jest pomocna także podczas rozmów biznesowych lub przemów publicznych. Skuteczna autoprezentacja pomaga osiągnąć sukces, zdobyć wymarzoną pracę lub zakończyć negocjacje biznesowe tak, jak tego oczekujemy. Aby taka forma przedstawienia siebie była jak najlepsza liczy się wiedza o technikach werbalnych i niewerbalnych, sposobach zachowania w konkretnych sytuacjach oraz metodach walki ze stresem. Taka wiedza jest przydatna w każdej dziedzinie życia i w każdym wieku.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Tematyka Quizu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz składa się z ok. 30 pytań i trwa ok.30 min. Quiz przeprowadzony będzie dnia 24 września 2021 r. w formie online na platformie internetowej ok godz. 16:30.

Quiz skierowany jest do uczniów w wieku 12–15 lat.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 22.09.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy 

 

Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej

Wykład będzie poświęcony najciekawszym i najbardziej rozpoznawalnym pisarzom najnowszej literatury rosyjskiej reprezentującym różnorodne tendencje i zjawiska (Ludmiła Pietruszewska, Guzel Jachina, Michaił Szyszkin, Jewgienij Wodołazkin, Wiktor Pielewin itd.). Zostaną pokrótce przedstawione najważniejsze utwory literackie ostatnich lat tłumaczone na język polski, jak również te, które zdobyły uznane nagrody. Wykład ma na celu także przybliżenie polskiemu czytelnikowi kultury literackiej współczesnej Rosji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza:

Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń

Wykład ma ukazać prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju takich funkcji motorycznych jak: siad, pozycję czworaczą oraz chód. Poruszone zostaną także aspekty prawidłowej pielęgnacji noworodka (m.in. karmienie, przewijanie i podnoszenie dziecka) oraz ich wpływu na jego prawidłowy rozwój, bądź ewentualne zaburzenia ruchowe czy problemy z postawą ciała.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych oraz szacowanie składu tkankowego ciała

Proporcje wagowo-wzrostowe u osób dorosłych określamy za pomocą wskaźnika BMI, natomiast u dzieci diagnozę taką wykonujemy na podstawie siatek centylowych masy i wysokości ciała. Pomiary i obliczenia wykonane zostaną w pracowni anatomii i antropologii IKF PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Techniki obrony przed obchwytami

Zaprezentowane zostaną propozycje technik obrony przed obchwytami napastnika z przodu oraz z tyłu w rożnych wariantach. Techniki te opracowano i wykorzystano w kilku systemach walki wręcz, które stosowane są do nauki samoobrony.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek

Celem pokazów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz przedstawienie jak działają bufory w różnych środowiskach. Osoby uczestniczące zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonają pomiary i dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH. Oprócz tego zobaczą pokaz dotyczący własności białek. Pokazy połączone będą z prezentacją laboratorium biochemii Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej

Choć leczenie zimnem znalazło szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie wszyscy pacjenci mogą z niego skorzystać. Ze względu na ograniczone bezpieczeństwo zabiegu w przypadku obecności niektórych dodatkowych schorzeń, konieczna jest znajomość podstawowych wskazań do zabiegu, a także metodyki jego wykonywania. Warsztaty ukazują przygotowanie pacjenta do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, prawidłową kwalifikację oraz przebieg zabiegu. Całość połączona będzie z prezentacją pracowni krioterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Pracownia odnowy biologicznej: sauna fińska, sauna parowa, sauna infra red

W pracowni odnowy biologicznej zwiedzamy saunę suchą, saunę parową i saunę infra red. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi warunkami pod względem temperatury i wilgotności. W saunie suchej występuje wysoka temperatura i niska wilgotność. W saunie parowej odwrotnie: niższa temperatura i wysoka wilgotność, sięgająca nawet 100 %. Natomiast sauna na podczerwień, infra red dedykowana jest osobom nie tolerującym wysokich temperatur, osobom starszym. Występuje w niej niższa temperatura (około 50 st. C) i wilgotność. Pobyt w każdej z nich natomiast sprzyja relaksowi, regeneracji, rozluźnieniu mięśni, hartowaniu organizmu oraz zwiększaniu odporności. Zabiegi w saunie stosowane są w odnowie biologicznej oraz wśród sportowców. Po zabiegu ważne jest odpowiednie schłodzenie ciała, które pobudza mechanizmy termoregulacji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Jaką mocą mięśniową powinien dysponować sprinter? Jak ocenić siłę mięśni kończyn dolnych u piłkarzy nożnych?

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości w obszarze narządu ruchu.

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNY ZAPRASZA:

I ty możesz zostać pisarzem

Wydarzenie mieści się w ramach sztuki twórczego pisania (tzw. Creative writing). Jest warsztatem, zakłada pisemną aktywność uczestników. Ich wiek jest dowolny. Ci którzy zechcą wziąć udział w warsztacie powinni wykazywać zainteresowania humanistyczne i mieć za sobą inicjację czytelniczą na poziomie co najmniej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników warsztatu powinien mieć dostęp do programu Word, ponieważ w tym programie będę przesyłane polecenia prowadzącego. Zadania, jakie uczestnicy będą mieli do wykonania, będą ściśle związane z warsztatem pisarza, a zwłaszcza z warsztatem poety. Wymagane będzie od uczestników kreatywne podejście do języka i oryginalność wyobraźni. uczestnicy mogą przesłać swoje prace prowadzącemu, który je skomentuje.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Naj, naj, naj owady Polski

Uczestnicy biorą udział w grze (quizie) o największych motylach dziennych i nocnych (ćmy) owadach, najrzadszych motylach dziennych i nocnych (ćmy), największych chrząszczach, najrzadszych chrząszczach, największych owadach Polski (nie tylko motyle, ćmy i chrząszcze), w finale wybierają i przyznają tytuł Najwspanialszego Owada polski.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu

Prezentacja fotografii cyfrowej wykonanej przez studentów Instytutu Pedagogicznego oraz demonstracja obróbki graficznej na podstawie nagranego tutoriala.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

MOZAIKA – warsztaty artystyczne dla dzieci

Na arkuszu papieru rysujemy linie pionowe i poziome tworząc kwadraty. Ściany drewnianych klocków obklejamy kolorowymi kartkami lub kartką białą i czarną (w przypadku bieli i czerni zamiast klocków można użyć monety).

Wersja 1 – wycięte z kolorowych kartek kwadraty naklejamy na przygotowane kartki. Kolor kwadratu będzie uzależniony od rzutu kostki.

Wersja 2 – wykorzystujemy kartki w kratkę i za pomocą pisaków wypełniamy wnętrze kratek. Kolory wg rzutu kostki.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Wynalazki i wynalazcy – quizy

Zbiór quizów na temat wielkich wynalazców oraz ich przełomowych wynalazków. Jak dobrze znasz okoliczności powstania najważniejszych wynalazków w historii ludzkości? Czy wiesz, jacy prywatnie byli wspaniali wynalazcy? O jakich ważnych wynalazkach prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś? Nad czym wynalazcy pracują obecnie? Poznaj ciekawostki z życia wielkich wynalazców oraz historie kryjące się za ich wynalazkami. Sprawdź swoją wiedzę!

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Kluczowe punkty zajęć obejmują zagadnienia: 1. Umiarkowanie w reakcji. 2. BATNA. 3. Słuchanie. 4. Zmiana ramy odniesienia. 5. Siła negacji. 6. Złoty most.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych

Żyjemy w czasach Internetu, nieskrępowanego dostępu do danych i nieznanych dotąd możliwości błyskawicznej komunikacji. Epidemia skłoniła nas do przeniesienia znacznej części naszych spraw do Internetu. Internetu, który dla jednych jest narzędziem pracy, dla innych źródłem rozrywki, ale bywa również miejscem, w którym można kogoś skrzywdzić. Pozory anonimowości w Internecie, nie wyłączają jednak przepisów prawa, jakie wszystkich obowiązują. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, które działania w sieci są dozwolone. a jakie podlegają odpowiedzialności prawnej i lepiej z nich zrezygnować.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

INSTYTUT TECHNICZNY ZAPRASZA:

O czym jest uczenie maszynowe?

Większość naszej wiedzy o świecie, rozwiązywanie problemów "trudnych", czy symulowanie "inteligentnego" zachowania, wymaga modeli i metod statystycznych. Modele te oparte są o analizę dostępnych przykładów. Na wykładzie zostanie wyjaśnione pojęcie uczenia maszynowego na przykładach.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu

Pokazy z zakresu wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych. Współrzędnościowe ramie pomiarowe w zastosowaniach technicznych (pomiary kształtu i położenia części produkcyjnych) oraz para technicznych (pomiar wzrostu – dla najmłodszych). Wykorzystanie mikroskopu pomiarowego w obserwacji świata owadów i pająków oraz elementów elektroniki użytkowej (pomiary skrzydeł owadów i części ciała pająków pod dużym powiększeniem, obserwacja i pomiary pixeli wyświetlaczy telefonów komórkowych).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium obróbki elektroerozyjnej

Pokaz laboratoryjnego procesu elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC. Część teoretyczna, krótki wykład wprowadzający w zagadnienie. Ogólne przedstawienie budowy schematu maszyny. Dokonanie pomiarów używanych materiałów tj. stal narzędziowa NC 6 wykorzystywanej do wykonania matryc oraz miedzi elektrolitycznej używanej do wykonania elektrod. Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej na drążarce elektroerozyjnej ZAP PB 93. Przedstawienie wykonanego elementu - wnioski.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratoria inżynierii materiałowej

Projektowanie każdego, nawet najmniejszego detalu potężnej maszyny nie może obyć się bez poprawnego doboru materiału, z którego będzie on zbudowany. Dzięki inżynierii materiałowej to zadanie może być idealnie zrealizowane. W laboratorium właśnie tej dziedziny nauki odbędą się pokazy współczesnych metod badań właściwości materiałów, m.in. próba rozciągania materiałów inżynierskich. Dzięki analizie wpływu obróbki cieplnej materiałów na ich strukturę oraz właściwości, możemy kształtować cechy materiału i poprawiać te, na których w danym momencie najbardziej nam zależy. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych pozwalają zobaczyć jak materiał wygląda od środka – coś na pozór gładkie i jednolite, w rzeczywistości okazuje się być bardzo zaskakujące. Podczas pokazów w laboratorium, zostaną zaprezentowane wyżej opisane doświadczenia tak aby świat materiałów i ich właściwości przybliżyć obserwatorom, a to co małe i niewidzialne – by stało się duże i czytelne.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium urządzeń elektrycznych

Demonstracja układów sterowania silnikami elektrycznymi, tworzenie projektów działania instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projektowanie różnych układów sterowania sekwencyjnego. Projektowanie układów sterowania gwiazda – trójkąt w celu uruchomienia napędu silnika 3 fazowego. Projektowanie układów sterowania do zmiany kierunku obrotów silnika elektrycznego. Projektowanie oraz uruchamianie różnych rozwiązań w działaniu instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projekty poszczególnych układów demonstrowane będą na odpowiednio do tego celu przygotowanych tablicach laboratoryjnych.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Roboty mobilne

Pokazy i prezentacja prac studentów w zakresie programowania mobilnych robotów stworzonych w oparciu o jednostki NXT Mindstorms. We współczesnym świecie, człowiek spotyka na swojej drodze różne układy cybernetyczne, których celem jest wspieranie nas w różnych aspektach aktywności życiowej. Nie są to twory innych cywilizacji, nie posiadają magicznego pierwiastka. Są to maszyny stworzone i zaprogramowane przez człowieka dla człowieka. Celem demonstracji jest z jednej strony przedstawienie różnorodności rozwiązań w zakresie autonomiczności i mobilności robotów, z drugiej – uświadomienie trudności związanych z zaprogramowaniem takiej maszyny, by realizowała wyznaczone jej cele.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Układy działające na powietrze

Pokaz działania układów sterowania pneumatycznego. Celem pokazu będzie zaprezentowanie różnych układów sterowania w których wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza. Każdy z uczestników pokazów będzie miał okazję połączyć taki układ jak również go uruchomić. Zapozna się ze strukturą działania takich układu w których oprócz elementów sterujących i wykonawczych zainstalowane będą komputery. Umożliwi to każdemu z uczestników zrozumienie na czym polega sterowanie elementami pneumatycznymi za pomocą systemów cyfrowych. Pokaz ma w sposób przystępny przybliżyć na czym polega wykorzystanie powietrza jako nośnika energii i informacji.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Iluzje optyczne... czy jesteś pewien tego co widzisz?

Któż twierdzi, że nauka nie jest zabawna? Optyczne iluzje, jakich wiele zobaczymy podczas tej prelekcji, przyciągają uwagę i wzrok jak nic innego... a przy okazji służą całkiem poważnym badaniom. W jaki sposób? Iluzje zmuszają nasz mózg, aby odsłonił sekrety swojej pracy... A zatem nie tylko oczy, ale ich połączenie z całym systemem identyfikacji obrazu. Zobaczmy jak nasz mózg daje się „oszukać” kolorami, kształtami, perspektywą, porównaniem. Spotkamy się z iluzją optyczną na wielkiej pustyni solnej Salar de Uyuni w Boliwii. Zobaczymy obrazy anamorficzne i dzieła artystów (Francesco Borromini, Kurt Wenner, Giuseppe Arcimboldo, Salvador Dali). Zobaczymy rzeczy „niemożliwe” i sztuczki fotograficzne.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

INSTYTUT ZDROWIA ZAPRASZA:

Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach

Przypadki symulowane z udziałem studentów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów jest nauczenie osób z różnych grup wiekowych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie: pierwsza pomoc w omdleniu, pierwsza pomoc w przypadku obfitego krwawienia, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności (pozycja boczna bezpieczna).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zasady pielęgnacji niemowlaka

Przypadki symulowane z uczestnictwem studentów Pielęgniarstwa. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w codziennej pielęgnacji dziecka. W programie: kąpiel niemowlaka, karmienie niemowlaka, przebieranie niemowlaka.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Opieka nad osobą starszą

Celem pokazu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przypadku opieki na osobami starszymi. W programie: pokaz opieki nad osobą starszą z wykorzystaniem zaplecza technicznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 1.

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja karetki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 2.

W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 3.

W programie m.in. prezentacja sali wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia - od piramidy żywieniowej do talerza

Celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji zaleceń żywieniowych na przestrzeni lat. W programie prezentacja piramidy zdrowego żywienia oraz aktualne wytyczne dotyczące właściwego komponowania posiłków, a także prezentacja piramid żywieniowych obowiązujących na świecie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo bilansować codzienne posiłki oraz jak przebiega analiza składu ciała.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

LINKI Z PRZEKIEROWANIEM DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW PROGRAMU ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE I UAKTYWNIONE PRZED WYDARZENIEM

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY

 

Zapraszamy absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki dla biznesu na praktyczne studia rozszerzające kompetencje z języka angielskiego do poziomu C2.

Więcej informacji na stronie Instytutu Języków Obcych

 

 

Do 16 września 2021 r. trwa rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów.

Grafika przedstawia kobietę oraz dwa ołówki z napisem studiuj z nami i narysuj swoją przyszłość

Zgodę na jego utworzenie uczelnia otrzymała w lipcu, stąd nietypowy termin naboru. Co kryje się za sobą Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów? Do kogo adresowane są te studia? Na ten temat i nie tylko rozmawiamy w STUDIO DTS z dr hab. Renata Bugajską-Bigos, prof. PWSZ, kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Instytutu Pedagogicznego. Wysłuchaj i szykuj swoje portfolio.

Szanowni Państwo,
Oddajemy do konsultacji społeczności akademickiej PWSZ w Nowym Sączu projekt „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na lata 2021 – 2027”. Dokument został opracowany przez zespół pracowników i studentów, przy udziale wszystkich jednostek Uczelni, na podstawie rzetelnej diagnozy stanu Uczelni, otoczenia w jakim się znajduje oraz bieżących uwarunkowań prawnych. Fundamentem strategii jest wizja i misja, a w strukturze wyodrębniono cele strategicznie i poszczególne cele operacyjne. Kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie PWSZ, najwyższą jakość kształcenia oraz rozwój kadry zapraszamy do wspólnej analizy, która pozwoli podjąć istotne decyzje i wyznaczyć kierunek na kolejne lata. Chcemy, aby ostatecznie strategia była wyrazem woli całej społeczności akademickiej.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 14 września 2021 r. do godz. 12:00. Projekt strategii został przesłany wszystkim pracownikom na uczelniane adresy e-mail oraz przewodniczącemu URSS, w celu zebrania opinii społeczności studentów. Po zakończeniu konsultacji projekt dokumentu zostanie przekazany Radzie Uczelni w celu zaopiniowania, a następnie Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

 

Wyniki rekrutacji do Domu Studenta

 

 

 

Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar spotkał się z Klaudią Zwolińską, absolwentką Uczelni, kajakarką i uczestniczką letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Olimpijka ukończyła kierunek Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym Uczelni, a pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr Anny Struzik, broniła – z powodzeniem - zdalnie, ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni!

Klaudia Zwolińska wywalczyła na Olimpiadzie 5 miejsce w swojej konkurencji - w slalomie kajakowym (K1). Na spotkanie w Rektoracie PWSZ przybyła w galowym stroju, w którym występowały w Tokio polskie zawodniczki.

Wspomnienia z IO

Chętnie dzieliła się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami z Igrzysk.

Kadra polskich kajakarek i kajakarzy wyleciała do Japonii, jako pierwsza. Sześć godzin po wylądowaniu na lotnisku, bez jedzenia i picia, zawodniczka pozostawiła bez komentarza... Pobyt w hotelu i aklimatyzację do różnicy czasu i warunków klimatycznych nie wspomina najlepiej. Obostrzenia spowodowane koronawirusem egzekwowane były przez organizatorów bardzo rygorystycznie. O wyjściu z hotelu, poza treningami, nie było mowy. I ciągle testy, a przed podróżą nawet trzy w jeden dzień. Tylko nieco luźniej było po przeprowadzce do wioski olimpijskiej. Zawodnicy mogli wyjść z pokoi, pobiegać, ale tylko w obrębie wioski, a o zwiedzaniu Tokio nie było mowy.

Swój start w finale Klaudia Zwolińska wciąż wspomina bardzo emocjonalnie.

- Załamałam się i popłakałam po starcie. Kiedy zobaczyłam swój czas na tablicy świetlnej wiedziałam, że mogę mieć medal... Niestety, punkty karne za dotknięcie bramek odebrały mi go. Wiem, jak pływam... Na 100 przejazdów taki błąd, jak zrobiłam na dole toru, na Olimpiadzie, może się przydarzyć raz! I przydarzył się. Pięć lat pracy, treningów i przygotowań na 90 (dziewięćdziesiąt!) sekund zjazdu. Dobił mnie jeszcze dziennikarz, który po ogłoszeniu wyników podszedł do mnie i powiedział: - Piąte miejsce i bez medalu... Starty na zawodach tej rangi mają w sobie coś z loterii. Takich nerwów, emocji, nadziei nie tylko na medal, nie ma podczas innych startów.

Na inauguracji Igrzysk Olimpijskich, na stadionie, Klaudia Zwolińska nie była.

- Oglądałam uroczystość w telewizji. Celowo „odpuściłam”, bo za dwa dni miałam starty i dobrze zrobiłam. Widziałam kolegów i koleżanki, którzy wrócili późno w nocy z inauguracji: wielogodzinne oczekiwanie na wejście na stadion, przy temperaturze ponad 30 st. C... Nie wyglądali najlepiej. Telewizja pokazała, jak członkowie ekip, które zostawały na płycie stadionu siadali, kładli się ze zmęczenia. Nie wyglądało to najciekawiej. I stadion bez widzów?!

Starty...

Generalnie, także dla Klaudii Zwolińskiej, były to zupełnie inne zawody.

- Ta cisza, także w czasie moich startów, była... dziwna. Nie było tej atmosfery, emocji jaką wywołują też widzowie. Noszenie masek było obowiązkowe non stop. Oczywiście, po starcie zawodnicy opuszczali maski poniżej nosa, żeby odetchnąć, ochłonąć. Na odprawie jednoznacznie powiedziano nam, że nie możemy kibicować nawet swoim kolegom na torze! Nie, nie byłam osobiście na zawodach żadnej innej dyscypliny. Po starcie zeszłam z toru o godz. 18.30, a już następnego dnia, o godz. 5.30, czekał także na mnie autobus, który odwiózł mnie na lotnisko... Nie było nam wolno iść na inne areny. Prawo do dłuższego pobytu dostali trenerzy i tylko na czas zawodów ich dyscyplin.

Z niesmakiem Klaudia Zwolińska komentuje hejt, jaki spotkał m.in. Igę Świątek po przegranych meczach.

- Nie mogę się z tym pogodzić, to obrzydliwe. Rozumiem krytykę. Ta jest konieczna i może motywować, ale to co się dzieje – za często - w Internecie, to brak elementarnego wychowania, szacunku dla sportowców, dla drugiego człowieka.

Powitanie w domu

Ogromną niespodziankę zgotowali Klaudii Zwolińskiej krajanie z rodzinnego Kłodnego...

- Sołtys to wszystko zaaranżował. Nie spodziewałam się takiego powitania. Przyszedł rano do mamy i mówi, że kilka osób chce mnie powitać. Mama wystawiła na podwórko stół, grilla... A tu patrzy, że im bliżej mojego powrotu tym więcej gości. Nie dziesięciu, jak mówił sołtys, a około setki. Przed kościołem stał ksiądz z biało-czerwonym szalikiem i napisem „Polska”. Mój start oglądał z rodzicami w moim domu. Wozy strażackie włączyły syreny, grała orkiestra, przyszły panie z KGW. Nie spodziewałam się takiego powitania... To było wzruszające i miłe...

Rektor Mariusz Cygnar interesował się dalszymi planami edukacyjnymi absolwentki PWSZ z licencjatem i sportowymi - zawodniczki sądeckiego Startu.

W obu przypadkach Klaudia Zwolińska ma je sprecyzowane.

- Po powrocie z Japonii miałam aż (!) trzy dni wolnego. W najbliższych dniach (6 i 7 sierpnia) startuję w Krakowie w Mistrzostwach Polski. Kolejne zawody to młodzieżowe (jeszcze) Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Ze sportem, z kajakiem się nie rozstaję! Zamierzam studiować dalej i tu, w PWSZ, na kierunku II stopnia Pedagogika. Nie ciągnie mnie do Krakowa. Na Uczelni, w Nowym Sączu, spotkałam bardzo życzliwych wykładowców i miałam wsparcie ze strony władz Uczelni. Na pierwszym roku musiałam dać się poznać, przekonać dydaktyków, że moje wyjazdy na zawody nie są wybiegiem, unikaniem nauki. W kolejnych latach nie miałam żadnych problemów, przeciwnie, wszyscy mnie wspierali. Wszystko wskazuje, że studia magisterskie będę chciała zrobić tu, na PWSZ w Nowym Sączu. Nie miałam jeszcze czasu, by się zapisać, ale jest druga tura rekrutacji i złożę dokumenty.

Rektor Mariusz Cygnar zadeklarował maksymalną pomoc i wsparcie. Nadto zdradził, iż od nowego roku akademickiego zamierza przywrócić stypendia dla wyróżniających się studentów Uczelni mających osiągnięcia sportowe i artystyczne, na które – oczywiście – może liczyć Klaudia Zwolińska.

Mariusz Cygnar gorąco gratulował Klaudii Zwolińskiej udziału w Olimpiadzie i wywalczonego miejsca...

- Jesteśmy dumni, że wśród nas jest tak znakomita kajakarka. Gratuluję jeszcze raz startu i trzymam kciuki, jak cała nasza uczelniana społeczność, za kolejne Pani rywalizacje sportowe i... medal na kolejnej Olimpiadzie, za trzy lata i już bliżej, bo we Francji, w Paryżu.

Na zdjęciach: spotkanie w Rektoracie, od lewej: Klaudia Zwolińska, rektor Mariusz Cygnar

 

Pisali o nas i olimpijce – Klaudii Zwolińskiej

DTS (8.05.2021)

Sądeczanka Klaudia Zwolińska olimpijką – Tokio 2021

Bardzo miła informacja napłynęła z Włoch. Podczas trwających w Ivrea, Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym, sądeczanka z KS Start Nowy Sącz Klaudia Zwolińska wywalczyła kwalifikację olimpijską do Tokio 2021. W finale nasza zawodniczka zajęła wysokie czwarte miejsce. Warto dodać, że kilkadziesiąt minut później kwalifikację dla siebie i kraju wywalczył Krzysztof Majerczak Pieniny Szczawnica.

Półfinały były bardzo emocjonujące. Wszystkie zawodniczki startowały by awansować do finałów. Klaudia Zwolińska wystartowała bardzo dynamicznie. Na pierwszym pomiarze czasu prowadziła. Niestety, później dwa razy trąciła tyczkę bramki za co otrzymała 4 punkty karne, co zamieniane jest na sekundy. Na szczęście sądeczanka pokonała bardzo szybko trasę (miała trzeci czas półfinałów) i sekundy karne dały jej awans do finałów, a tym samym kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2021. (...)

Jerzy Cebula; Link do informacji: https://www.dts24.pl/klaudia-zwolinska-olimpijka-tokio-2021/

DTS

Z Nowego Sącza na Olimpiadę w Tokio - Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma w swojej ofercie kilka kierunków kształcenia, które dają studentom możliwość szerokiego rozwoju. O tym opowiada dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ i dyrektor IP.

Link do informacji filmowej o Instytucie Pedagogicznym PWSZ:

 

MiastoNS (2021-07-19)

Kajakarka Klaudia Zwolińska z Sącza na Olimpiadę do Tokio

W pierwszej grupie polskich sportowców, którzy oficjalnie zostali powołani do reprezentacyjnej kadry biało-czerwonych na Igrzyska Olimpijskie 2020 w Japonii, znaleźli się: kajakarze, ciężarowcy, tenisiści, wioślarze, żeglarze i zawodnicy uprawiający wspinaczkę sportową oraz trenerzy, lekarze i fizjoterapeuci. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.

Rotę ślubowania w imieniu zawodników odczytała tenisistka – Iga Świątek. – Ja, reprezentant Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio, w imieniu wszystkich zawodników, uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj.

W imieniu trenerów i osób współpracujących z olimpijczykami słowa przysięgi odczytał dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie Robert Sycz.

Miejsce w kadrze olimpijskiej kajakarzy wywalczyła studentka Uczelni PWSZ Klaudia Kinga Zwolińska – studentka trzeciego roku na kierunku Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym, a równocześnie zawodniczka sądeckiego Klubu Sportowego „Start”.

Nominacje olimpijskie wręczali zawodnikom: Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Adam Krzesiński – sekretarza generalnego PKOl.

Klaudia Zwolińska przepustkę do startu na IO w Japonii wywalczyła na Mistrzostwach Europy we włoskiej Ivrei. Swoją znakomitą dyspozycję potwierdziła w kolejnych etapach przygotowań do olimpijskiego startu. W zawodach w Pucharze Świata, na torze kajakowym w czeskiej Pradze, w konkurencji K1, wywalczyła pierwsze miejsce.

https://miastons.pl/sport/kajakarka-klaudia-zwolinska-z-sacza-na-olimpiade-do-tokio/

 

MiastoNS (2021-07-19)

Olimpijka, inwestycje, plany i rekrutacja – konferencja prasowa władz sądeckiej PWSZ

W sali senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się (16 lipca) konferencja prasowa władz Uczelni: rektora dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok i prorektora ds. nauki i rozwoju dr. Marka Reichela.

Rektor Mariusz Cygnar z satysfakcją poinformował dziennikarzy, iż wśród olimpijczyków w polskiej ekipie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio jest kajakarka Klaudia Kinga Zwolińska – studentka trzeciego roku na kierunku Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Pedagogicznym. Dzień wcześniej, zdalnie, ze Stolicy Kraju Kwitnącej Jabłoni obroniła swoją pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr Anny Struzik!

Rektor Mariusz Cygnar gratulował egzaminu, powołania do kadry i życzył powrotu z Igrzysk z medalem.

https://miastons.pl/nowy-sacz/olimpijka-inwestycje-plany-i-rekrutacja-konferencja-prasowa-wladz-sadeckiej-pwsz/

 

Twoje miasto (20 lipca 2021)

PWSZ: aktualności i plany

https://twojsacz.pl/pwsz-aktualnosci-i-plany/

 

Twój Sącz (20 lipca 2021)

PWSZ: aktualności i plany

https://twojsacz.pl/pwsz-aktualnosci-i-plany/

 

Polsat Sport (25.07.2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska w półfinale K1

Klaudia Zwolińska awansowała do półfinału rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W eliminacjach Polka zajęła10. lokatę, a najlepiej w niedzielę pływała australijska gwiazda tej dyscypliny Jessica Fox.

22-letnia Zwolińska (Start Nowy Sącz) w pierwszym przejeździe uzyskała siódmy czas, w drugim była 12., co dało jej 10. miejsce w tej części zmagań.

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-07-25/tokio-2020-klaudia-zwolinska-w-polfinale-k1/

 

Polsat Sport (27.07.2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska piąta w K1! Świetny występ kajakarki

Klaudia Zwolińska zajęła piąte miejsce w rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Złoty medal wywalczyła Niemka Ricarda Funk, srebrny - Hiszpanka Maialen Chourraut, a brązowy - Australijka Jessica Fox.

22-letnia Zwolińska awansowała do finału z ostatniej, 10. pozycji. W decydującym starcie spisała się bardzo dobrze i gdyby nie cztery sekundy karne za dwa dotknięcia tyczek, stanęłaby na olimpijskim podium. Do triumfującej Funk, która popłynęła w finale bezbłędnie, Polka straciła 3,48 s.

Piąte miejsce zawodniczki z Nowego Sącza jest do tej pory najlepszym wynikiem na igrzyskach w Tokio, biorąc pod uwagę całą reprezentację Polski.

Zwolińska zdobywała dotąd medale w kategorii juniorek i młodzieżowej. W tym roku jako seniorka wygrała zawody Pucharu Świata w Pradze. (...)

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-07-27/tokio-2020-klaudia-zwolinska-piata-w-k1-swietny-wystep-kajakarki/

 

WP Sportowe Fakty (27 lipca 2021)

Tokio 2020. Rewelacyjny przejazd Klaudii Zwolińskiej! Życiowy sukces Polki

Klaudia Zwolińska w finale rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim postawiła wszystko na jedną kartę i to się opłaciło. Polka osiągnęła życiowy sukces.

Dziesiąta w ćwierćfinale i dziesiąta w półfinale - tak spisywała się Klaudia Zwolińska w dwóch rundach rywalizacji K1, zanim doszło do rywalizacji o medale. W półfinale Polka jechała bezbłędnie, ale wolno. Do finału weszła na ostatnim miejscu dającym awans.

Ale w finale postawiła już wszystko na jedną kartę. Jechała szybko i świetnie, choć przypłaciła to czterema sekundami karnymi. Po swoim przejeździe musiała spoglądać na to, co zrobią rywalki.

Jako pierwsza wyprzedziła ją Maialen Chourraut z Hiszpanii, później dokonała tego Stefanie Horn, a następnie Ricarda Funk. Po przejeździe Niemki było już pewne, że Zwolińska skończy bez medalu.

Ostatecznie zajęła piąte miejsce, co i tak jest jej wielkim sukcesem. Polka w finale zanotowała trzeci czas przejazdu, ale punkty karne sprawiły, że sklasyfikowana została o dwie pozycje niżej.

Mistrzynią olimpijską została Funk, srebro wywalczyła Chourraut, a brąz Jessica Fox.

https://sportowefakty.wp.pl/tokio-2020-2021/951528/tokio-2020-rewelacyjny-przejazd-klaudii-zwolinskiej-zyciowy-sukces-polki

 

DTS24 (27 lipca 2021)

Klaudia Zwolińska piąta na Igrzyskach Olimpijskich! Znakomity występ!

Bardzo dobrze zaprezentowała się Klaudia Zwolińska w rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 22-letniej zawodniczce Startu Nowy Sącz niewiele brakowało do upragnionego medalu.

W półfinale Polka zajęła dziesiątą lokatę, ostatnią dającą awans. W finałowej rywalizacji startowała jako pierwsza. Już na pierwszych bramkach „złapała” dwa punkty karne. Potem jednak było już bardzo dobrze i do mety dotarła bez błędu z obiecującym czasem 106,98. Niestety, już po zakończonym występie sędziowie na powtórkach analizując przejazd dopatrzyli się kolejnego błędu i do wyniku Polki doliczono kolejne dwa punkty karne.

Klaudia Zwolińska czekała na występy rywalek. Ostatecznie została skalsyfikowana na 5 miejscu, co jest jej jak na razie największym sukcesem i najlepszym dotychczas wynikiem polskich sportowców w Tokio.

Medaliści : 1. Ricarda Funk (Niemcy – 105,80), Maialen Chourraut (Hiszpania), 3. Jessica Fox (Australia).

Klaudia Zwolińska - polska kajakarka górska - urodziła się w 1998 roku w Nowym Sączu. Do tej pory jej największe osiągnięcia: mistrzostwo Europy juniorek (2015 rok), mistrzostwo świata juniorek (2016 rok), młodzieżowe mistrzostwo Europy juniorek (2018 roku) w konkurencji K-1. Brązowy medal mistrzostw Europy seniorek w konkurencji K-1 drużynowo. W tym roku jako pierwsza Polka w historii zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata (Praga – Czechy).

Jacek Bugajski; link do informacji: https://www.dts24.pl/klaudia-zwolinska-piata-na-igrzyskach-olimpijskich-znakomity-wystep/

 

WP Sportowe Fakty (30 lipca 2021)

Straż, konfetti, szampan. Tak przywitali Zwolińską w rodzinnym mieście

Co tam się działo! Telewizja Limanowa zamieściła w serwisie YouTube wideo z olimpijskiego powitania Klaudii Zwolińskiej.

"Kłodne. Olimpijskie powitanie Klaudii Zwolińskiej. Był szampan, gratulacje i łzy szczęścia" - czytamy w opisie filmu udostępnionego na kanale "Telewizja Limanowa" w serwisie YouTube.

Klaudia Zwolińska, piąta zawodniczka K1 w kajakarstwie górskim na IO Tokio 2020 (impreza odbywa się w 2021 r.), przyjechała do swojego domu rodzinnego w asyście wozów strażackich. Na motocyklu jechał ksiądz. Olimpijkę witała rodzina i znajomi. Nie zabrakło szampana i konfetti.

- Nie wiem, co było jakbym ten medal zdobyła. Totalnie się tego nie spodziewałam. Jestem w szoku - skomentowała kajakarka.

22-latka patrzy z optymizmem w przyszłość. - Wynik na IO w Tokio zapewni mi spokój, jeśli chodzi o taką podstawę finansową. Nie będę musiała się teraz martwić, co będzie, jak nie zrobię wyniku na ME. Teraz będę miała zapewnione wsparcie dwuletnie. Widzę, że wcale do tych najlepszych mi nie brakuje. I one już mogą się mnie bać - podkreśliła młoda sportsmenka.

Zwolińska otrzymała specjalnie wykonany dla niej medal z "jedynką", który założyła na szyi. - Dostałam od dzieci. Myślę, że tutaj wszyscy są ze mnie dumni, dlatego taki medal mi zrobili. Ja się cieszę, że młodsze pokolenie może to widzieć, że takie powitanie miałam. Może ich to zmotywuje. Może ktoś stąd będzie się mną ścigał, jak jeszcze będę w tym sporcie – zakończyła.

Piotr Bobakowski; https://sportowefakty.wp.pl/tokio-2020-2021/952251/straz-konfetti-szampan-tak-przywitali-zwolinska-w-rodzinnym-miescie

Instagram / Telewizja Limanowa/YouTube / Klaudia Zwolińska

 

RDN (04.08.2021)

Japonia służyła Klaudii Zwolińskiej. Najpierw obrona pracy licencjackiej, potem 5. miejsce na igrzyskach w Tokio

Kajakarka slalomowa Klaudia Zwolińska piątym miejscem na igrzyskach olimpijskich w Tokio osiągnęła największy sukces w karierze.

Zawodniczka Startu Nowy Sącz podczas rozmowy z radiem RDN podkreśliła, że docenia sukces, choć zaraz po zawodach odczuwała spory niedosyt.

– Gdyby nie błąd popełniony w dolnej części trasy, cieszyłabym się z medalu olimpijskiego. To mnie bardzo bolało, bo na treningu taki błąd zdarzyłby się może raz na sto razy. Akurat trafiło to podczas finału w Tokio – powiedziała Klaudia Zwolińska.

22-letnia kajakarka pochodząca z Kłodnego w powiecie limanowskim w tym tygodniu wróciła do treningów po kilku dniach odpoczynku. W najbliższy weekend (6-8.08) czeka ją start w mistrzostwach Polski w Krakowie.

Okazuje się, że Klaudia Zwolińska zanim zajęła 5. miejsce w rywalizacji olimpijskiej, będąc już w Japonii... obroniła pracę licencjacką! Reprezentantka Polski jest studentką nowosądeckiej PWSZ.

Więcej wrażeń, wspomnień i olimpijskich opowieści Klaudii Zwolińskiej na kanale YouTube radia RDN!

Link do wideo-wywiadu Klaudii Zwolińskiej:

https://www.rdn.pl/sport/japonia-sluzyla-klaudii-zwolinskiej-najpierw-obrona-licencjata-potem-5-miejsce-na-igrzyskach-w-tokio-wideo

 

Interia Sport (27 lipca 2021)

Tokio 2020: Klaudia Zwolińska na piątej pozycji, medal był o krok (POLSAT SPORT). Wideo

https://sport.interia.pl/raporty/raport-tokio-2020/wideo/video,vId,3117914

 

Interia Sport (27 lipca 2021)

Tokio 2020. Klaudia Zwolińska: Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam

Klaudia Zwolińska zajęła we wtorek w konkurencji K1 kajakarstwa górskiego piąte miejsce. Po swoim występie zabrała w rozmowie z "Onetem" głos nie tylko w sprawie wydarzeń na torze, ale i linczu, jakiego jej zdaniem dokonują kibice na naszych sportowcach.

Za nami już kilka dni olimpijskich zmagań, a krążki zdobyło łącznie prawie 60 krajów. W gronie tym nie ma Polski, co dla wielu fanów jest frustrujące. Tylko we wtorek z marzeniami pożegnało się spore grono naszych sportowców: szablistki czy koszykarze 3x3.

Paradoksalnie, miłą niespodziankę sprawić mogła Zwolińska, nie wymieniana w gronie głównych faworytek. Ukończyła rywalizację na piątej pozycji. Po swoim starcie nie była przesadnie rozczarowana. Jak podkreśliła w rozmowie z Tomaszem Kalembą, popełniła "głupie błędy" i to one zadecydowały o tym, że nie przywiezie medalu, choć w jej zasięgu było nawet złoto.

22-letnia zawodniczka w mocnych słowach skomentowała jednak krytykę reprezentacji Polski ze strony kibiców, wytykających i wyśmiewających jej niepowodzenia w Tokio. - Przeczytałam kilka komentarzy na temat Igi czy siatkarzy. Wymiotować mi się chciało, jak to zobaczyłam. Ludzie nie mają szacunku do naszych sportowców - mówiła dodając, że "linczowanie nie pomaga".

Według niej sportowcy powinni liczyć przede wszystkim na wsparcie i doping, który w ostatnich dniach przysłaniany jest przez negatywne komentarze.

https://sport.interia.pl/raporty/raport-tokio-2020/polacy/news-tokio-2020-klaudia-zwolinska-wymiotowac-mi-sie-chcialo-jak-t,nId,5383858

 

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów PWSZ w Nowym Sączu do  wolontariatu podczas tegorocznej 12. edycji Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju.

Festiwal Biegowy to wydarzenie sportowe, które na terenie Beskidu Sądeckiego od ponad 10 lat organizuje Fundacja Festiwal Biegów. Festiwal Biegowy jest jedynym tak wszechstronnym i różnorodnym wydarzeniem biegowym w Polsce, gromadzącym sportowców - amatorów. Program sportowy trzydniowej imprezy obejmuje ponad 20 konkurencji biegowych i nordic walking, rozgrywanych na trasach o łącznej długości przekraczającej 300 km. To także jedno z największych wydarzeń sportowych w Polsce, z frekwencją, która z roku na rok rośnie. Ofertę Festiwalu uzupełniają targi EXPO, warsztaty i seminaria dla osób aktywnych, koncerty plenerowe czy różnorodne strefy aktywności. Festiwal Biegowy to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję aktywności ruchowej społeczeństwa, rekreację i integrację, a także stworzenie warunków do bezpiecznej rywalizacji w duchu fair play i z szacunkiem do rywala.

Termin: 10-12.09.2021 r.

Miejsce: Piwniczna-Zdrój

Pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba chcąca wziąć udział w praktykach jest zobowiązana do rejestracji:

Formularz rejestracyjny

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu pozyskała kolejnego partnera do współpracy, dziki któremu możliwe będzie dalsze podniesienie poziomu kształcenia studentów odpowiadającego potrzebom współczesnego rynku pracy i przyczyni się do efektywnego wykorzystania w przyszłości, w praktyce nabytej w procesie kształcenia wiedzy i umiejętności.

Jest nim jedna z największych firm transportowych w regionie, spółka Litwiński – Transport – Sprzęt – Budownictwo.

Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał stosowne porozumienie z właścicielem Firmy – Piotrem Litwińskim.

W dokumencie zapisano m.in., iż współpraca realizowana będzie poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, w tym: modyfikowanie programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, prowadzenie kursów i studiów podyplomowych, prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej, wykładów tematycznych przez przedstawicieli Firmy dla społeczności akademickiej.

Nadto umawiające się strony organizować będą wspólne konferencje naukowe związane z obszarem działalności Uczelni w ramach kierunku Transport i logistyka w Instytucie Technicznym oraz firmy Litwiński, a na jej terenie prowadzone będą badania naukowe zorientowane na prace inżynierskie i magisterskie, a także praktyki studenckie.

Koordynatorem działań wynikających z porozumienia ze strony Uczelni jest kierownik Zakładu Transportu i logistyki Instytutu Technicznego PWSZ prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski, a ze strony Firmy – Piotr Litwiński. W podpisaniu dokumentu uczestniczył również mgr inż. Kazimierz Opoka z Zakładu Transportu i logistyki Instytutu Technicznego.

Na zdjęciach, od lewej: właściciel Firmy Litwiński – Piotr Litwiński, rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar

Podpisanie porozumienia miedzy firma Litwinski i PWSZ w Nowym Saczu

Od lewej: Piotr Litwinski, rektor Mariusz Cygnar

 

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów" Studia dedykowane są absolwentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich zainteresowanym projektowaniem cyfrowym, nowymi mediami, technologiami IT, najnowszymi tendencjami rozwoju na rynku pracy w tym zakresie.Szczegółowe informacje o rekrutacji podamy, niezwłocznie, po podjęciu przez Senat Uczelni stosownej uchwały na stronie Uczelni, zakładka: Rekrutacja.

Zapraszamy! Tylko u nas nowoczesne kształcenie na międzynarodowym poziomie!

Umiejętności Absolwenta:

‒ wykonywanie projektów jako wszechstronnie wykształcony dizajner związany z nowymi mediami,

‒ projektowanie identyfikacji wizualnych,

‒ stosowanie współczesnego, rozbudowanego języka infografiki na potrzeby klienta,

‒ używanie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych z obszaru nowych mediów,

‒ projektowanie graficznych interfejsów użytkownika dla oprogramowania użytkowego,

‒ tworzenia światów gier wideo,

‒ opracowanie interfejsów urządzeń interaktywnych,

‒ projektowanie portali społecznościowych, stron www i sklepów internetowych,

‒ projektowanie na potrzeby Internetu rzeczy (IoT „Internet of Things”),

‒ tworzenie identyfikacji graficznej produktu,

‒ projektowania identyfikacji graficznych przestrzeni wewnętrznej (sklepy, instytucje itp.),

‒ tworzenie identyfikacji graficznych przestrzeni zewnętrznej (znaki informacyjne, informacja wizualna funkcjonująca w przestrzeni publicznej itp.),

‒ wykonywanie kompleksowych projektów na potrzeby publikacji,

‒ praca w zespołach projektowych tworzących produkty dla wszelkich obszarów Internetu, interfejsy dla urządzeń mobilnych.

Przykładowe zajęcia: projektowanie graficznych interfejsów użytkownika, projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie reklamy wizualnej, identyfikacja wizualna i promocja produktu, ogólne zasady komunikacji wizualnej, Internet rzeczy, projektowanie graficzne 2D i 3D, obraz ruchomy na potrzeby dizajnu, druk 3D, rysunek funkcjonalny, film animowany, podstawy projektowania gier, kształtowanie przestrzeni.