komunikat9 2020

W dniu 4 listopada 2020 roku już po raz siódmy, odbyła się konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka. Tegoroczna edycja z racji panujących w kraju warunków epidemiologicznych odbyła się w formule zdalnej.

Tematem przewodnim konferencji było „Globalne przewartościowanie. Mechanizmy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w obliczu przemian społeczno – gospodarczych w 2020 roku”. W obecnej sytuacji związanej z walką z Covid-19, organizatorzy podjęli tematykę nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, mającego również szczególny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Wydarzenie otworzył Minister Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykład inaugurujący konferencję wygłosiła mec. Katarzyna Fortak-Karasińska “Działalność gospodarcza dla osób niepełnosprawnych – zasady prowadzenia”.

Przyjęta forma zdalna wydarzenia gwarantowała wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo oraz swobodny udział w prowadzonych dyskusjach. Do udziału w konferencji udało się zaprosić wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, członków Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wielu przedsiębiorców otwartych na zagadnienia aktywizacji zawodowej. W konferencji udział wzięło ponad 200 gości oraz kilkunastu partnerów.

Tegoroczna edycja konferencji była również okazją do zorganizowania IV Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 Gości z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji konferencji:

Studenci PWSZ w Nowym Sączu na VI edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

Udział studentów PWSZ w Nowym Sączu na V edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy, że zmieniamy zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

BIBLIOTEKA JEST NIECZYNNA DO DNIA 29 LISTOPADA.

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK NA ZEWNĄTRZ

Wypożyczamy książki wyłącznie zamówione wcześniej ze swojego konta bibliotecznego.

Odebrać i zwrócić książki można po telefonicznym ustaleniu godziny:

Biblioteka Główna (Al. Wolności 40) – tel. 18 547 56 10

Filia w Instytucie Pedagogicznym (ul. Chruślicka 6) – tel. 18 547 56 06,07

Filia w Instytucie Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44) – tel. 18 547 56 08,09

 

O umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje książki Czytelnikowi i przyjmuje ewentualne zwroty poza pomieszczeniem Biblioteki (Studenci proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji studenckiej).

 

Książki wypożyczamy w godzinach:

Biblioteka Główna:

Poniedziałek – Czwartek 9.00–15.00

Piątek 9.00–17.00

Sobota 9.00–14.00

Filia w Instytucie Pedagogicznym:

Poniedziałek – Piątek 9.00–15.00

Filia w Instytucie Języków Obcych:

Poniedziałek – Piątek 9.00–15.00

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU DOSTĘPNE W ZAKŁADCE NA STRONIE BIBLIOTEKI.

Zachęcamy do korzystania z całodobowej czytelni online IBUK LIBRA , zasobów baz EBSCO oraz zasobów Open Access dostępnych ze strony Biblioteki.

Drodzy Studenci‼️

Z racji panującej w naszym kraju pandemii, nie możemy się spotkać z Wami osobiście, jednak nie zwalniamy tempa i Akademickie Biuro Karier działa nadal!

Dlatego też, wzorem lat ubiegłych, Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

album

 

 

Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

kom rektora nr8 1

kom rektora nr8 2

Uwaga, startujemy z naszym corocznym konkursem plastycznym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców!

W tym roku pod hasłem: „EKO NAUKOWIEC”.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyclingu.

Będą oceniane w IV kategoriach wiekowych:

I kategoria: 5-7 lat

II kategoria: 8-10 lat

III kategoria: 11-15 lat

IV kategoria: 16-19 lat

 

Termin przesyłania prac mija 16 listopada!
(Powyższy termin jest ostateczny! Decyduje data stempla pocztowego)

Ogłoszenie wyników -> 27 listopada!

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu i wyboru nagrodzonych laureatów znajdują się na stronie.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!

 

logo mnn

 

Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/powitanie-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka

 

Po raz dwunasty, w piątek (23 października 2020 r.), ogłoszony został „Ranking oceny aktywności gmin” subregionu nowosądeckiego za rok 2019, organizowanego przez Fundację Sądecką i Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.. Nadzwyczajna sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że uroczystość była kameralne, skromniejsza niż w poprzednich latach i odbyła się w redakcji Sądeczanina z udziałem organizatorów i przedstawicieli nagrodzonych samorządów.

Miejsce wśród laureatów „Rankingu”, który zdobył sobie wśród samorządowców naszego subregionu wysoką rangę, to prestiż dla gmin i ich gospodarzy, a także ważna informacja dla mieszkańców o kondycji ich gmin, o tym jaką pracę wykonano w ich małej ojczyźnie w minionym roku. Wyniki przedstawionych badań pozwalają na wskazanie tych gmin, w których ogół podejmowanych przez samorządy działań przyczynia się do wzrostu konkurencyjności jednostki, ale przede wszystkich wpływa na polepszenie warunków życia jej mieszkańców. Niejednokrotnie są one wyrazem sprawności działania danego samorządu i dbania o rozwój lokalny.

RAnking 2020 2
Ranking podsumowuje publikacja pokazująca ocenę dokonań samorządów, natomiast tegoroczny ranking był siódmym przeprowadzanym dla wszystkich gmin subregionu sądeckiego z powiatów: gorlickiego (10), limanowskiego (12), nowosądeckiego (16) oraz Nowego Sącza – miasta na prawach powiatu.

Analizie poddano 39 gmin, co wymagało sporego nakładu pracy związanej z przygotowaniem i odpowiednim przetworzeniem faktografii oraz opracowaniem wyników. Ocena aktywności przeprowadzona została przez zespół ekspertów z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pod kierownictwem prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy PWSZ – dr. Marka Reichela. W pracach uczestniczyli także: dr Monika Danielska, mgr Judyta Witowska oraz dr Piotr Serafin.

Badane jednostki oceniane były w pięciu kategoriach (modułach), spośród których cztery główne to: generowanie dochodów; pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy i efekty polityki społecznej. Piątą była dynamika zmian. Łącznie wyznaczono wartości dla 24 wskaźników, do obliczenia których wykorzystano dane statystyczne z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Biorąc pod uwagę ostatnie 7 lat przeprowadzonych analiz do grona samorządów o wysokim potencjale rozwojowym zaliczyć można dwa miasta i gminy o statusie uzdrowiska: Muszynę i Krynicę, miasto Limanową, gminę Stary Sącz, miasto Nowy Sącz, a także gminę Chełmiec.

W roku 2019 najbardziej aktywną jednostką terytorialną w subregionie sądeckim okazała się gmina Muszyna. Drugą lokatę w ocenie końcowej uzyskało miasto Gorlice. Pierwszą trójkę liderów rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego za 2019 rok zamyka miasto Nowy Sącz.

Ocena modułu „Dynamika” wskazuje, że rok 2019 był, podobnie jak 2016, stosunkowo niekorzystny dla samorządów. Większość z nich zanotowała pogorszenie się wartości badanych wskaźników.

Oto wyniki Rankingu za rok 2019:

 

Ocena generalna:

1. Muszyna - 137,70*

2. Gorlice (miasto) – 130,77

3. Nowy Sącz – 129,32Stary Sącz – 128,18

*liczba uzyskanych punktów

 

Moduł I: generowani przychodów:

1. Muszyna

2. Chełmiec

3. Nowy Sącz

 

Moduł II: pozainwestycyjna działalność gospodarcza:

1. Laskowa

2. Krynica-Zdrój

3. Sękowa

 

Moduł III: aktywność inwestycyjna gminy:

1. Stary Sącz

2. Łącko

3. Nawojowa

 

Moduł IV: efekty polityki społecznej:

1. Nowy Sącz

2. Krynica-Zdrój

3. Łużna

 

Moduł V: dynamika:

1. Moszczenica

2. Łużna

3. Muszyna

Relacja z ogłoszenia wyników „Rankingu oceny aktywności gmin 2020” znajduje się na stronie internetowej: sadeczanin.info pod adresem:

https://sadeczanin.info/gospodarka/ranking-oceny-aktywnosci-gmin-poznalismy-liderow-wsrod-samorzadow-w-regionie

Ze szczegółowymi wynikami „Rankingu” można się zapoznać pod adresem:

https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user13371/2020/09/ocena_aktywnosci_gmin_za_2019_rok_19_10_2020.pdf

fot. ze stron sadeczanin.info

 RAnking 2020 3 RAnking 2020 5RAnking 2020 4

kom 7 2020

 

Po raz kolejny Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSZ przeprowadziła głosowanie na „Belfra instytutu”, pod hasłem – to również znak czasu i panującej pandemii: „Najlepsi wykładowcy online”.

Przez dwa tygodnie studenci naszej Uczelni oddawali głosy poprzez internetową platformę Forms. „Swoich” wykładowców wytypowało ponad 700 żaków.

Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na spotkanie i ogłoszenie wyników w uczelnianej auli.znaczek belfra3

Zwycięzców plebiscytu szefowie Uczelnianej Rady: Aleksandra Lang – przewodnicząca oraz Daniel Chrobak – wiceprzewodniczący i Szymon Bochenek – członek prezydium ogłosili nagrywając krótki filmik, zamieszczony pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1jqhOdwd2750PpNpB69eMcWwwybqxou_z?usp=sharing

W latach poprzednich wybierano po jednym nauczycielu akademickim z każdego instytutu. W tej edycji Samorząd Uczelniany postanowił wyróżnić po trzech, bowiem głosy rozkładały się z niewielką różnicą, a także by, jak podkreśliła Aleksandra Lang, docenić wysiłek belfrów włożony w zdalne nauczanie i organizację zajęć w tym trudnym okresie drugiego półrocza, wywołanym przez koronawirusa i lockdown także uczelni.

A oto wyniki:

IKF: dr Piotr Czech, dr Ewa Grygiel, dr Marcin Ozon,

IZ: mgr Maria Merklinger-Soma, dr Halina Potok, dr Iwona Zaczyk

IJO: mgr Daria Bogacz, mgr Jolanta Grygiel, mgr Monika Kucharska,

IE: dr Paweł Drobny, dr Marek Reichel, dr Tomasz Zacłona,

IT: dr inż. Józef Ciuła, dr hab. Zenon Jabłoński, dr inż. Grzegorz Przydatek,

IP: dr Beata Lisowska, ks. dr Marek Mierzyński, dr Michał Pulit.

 

belfer1

 

belfer2

belfer3