Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w dniu 6 października 2017 r. zainaugurowała jubileuszowy 20-ty rok akademicki. Tym samym w mury Uczelni wkroczyło 1115 studentów nowoprzyjętych na studia I oraz II stopnia. Łącznie na 12 kierunkach studiów I stopnia, 5 kierunkach studiów II stopnia oraz 1 kierunku jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18 kształcić się będzie 3448 studentów, w tym 763 osób na studiach niestacjonarnych.

Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił Ks. Biskup dr Andrzej Jeż w Kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu. Gala inauguracyjna odbyła się w Auli PWSZ w Nowym Sączu, mieszczącej się przy Bibliotece Uczelni. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitaniu gości, wystąpieniu inauguracyjnym JM Rektora dra hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., nastąpiła część najważniejsza, a mianowicie immatrykulacja studentów. Ślubowanie, w imieniu studentów pierwszego roku, złożyli przedstawiciele wszystkich kierunków studiów, którzy w procesie rekrutacji wykazali się najlepszymi wynikami w nauce. Następnie odśpiewano Gaudeamus Igitur.

Uroczystość rozpoczęcia jubileuszowego roku akademickiego była doskonałą okazją do wyróżnienia nauczycieli akademickich za wyjątkowe osiągnięcia i zasługi.

Na wniosek Rektora, Prezydent RP Andrzej Duda, za wybitne zasługi w pracy naukowo- badawczej i dydaktycznej nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Ślipkowi. Odznaczenie to zostało wręczone 24 kwietnia 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Natomiast decyzją Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Medalami Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne oraz współpracę z oświatą uhonorowano następujących pracowników PWSZ w Nowym Sączu:

 • dr hab. Henryka Mazurka – nauczyciela akademickiego Instytutu Zdrowia,
 • doc. dr Marka Reichela – nauczyciela akademickiego Instytutu Ekonomicznego,
 • dr Monikę Bigosińską – nauczyciela akademickiego Instytutu Kultury Fizycznej,
 • dr inż. Marię Chuchro – nauczyciela akademickiego Instytutu Technicznego,
 • dr Pawła Kożucha – nauczyciela akademickiego Instytutu Kultury Fizycznej,
 • dr inż. Antoniego Ligęzę – nauczyciela akademickiego Instytutu Technicznego,
 • dr inż. Grzegorza Przydatka – nauczyciela akademickiego Instytutu Technicznego,
 • mgr Bogusławę Gaweł – nauczyciela akademickiego Instytutu Pedagogicznego,
 • mgr Dawida Zająca – nauczyciela akademickiego Instytutu Kultury Fizycznej.

 

W trakcie uroczystości była także okazja na podsumowanie minionego roku akademickiego pod względem sportowym. Informację o osiągnięciach studentów na tym polu przekazał Prezes Klubu Uczelnianego AZS mgr Zbigniew Małek. Sportowcem roku 2017 ogłosił Gabrielę Mizerę – reprezentantkę Polski w hokeju na lodzie kobiet, absolwentkę Instytutu Kultury Fizycznej.

W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów głos zabrał jej przewodniczący Marek Uszko. Następnie przedstawiciele URSS odczytali nominacje i wręczyli statuetki „Belfa Instytutu”, dla najlepszych wykładowców, którzy zostali wyłonieni w plebiscycie studenckim minionego roku akademickiego. Wyróżnienia w poszczególnych instytutach otrzymali:

 • Instytut Ekonomiczny – dr Tomasz Zacłona,
 • Instytut Języków Obcych – mgr Joanna Loesch,
 • Instytut Kultury Fizycznej – dr Tomasz Cisoń,
 • Instytut Pedagogiczny – dr Renata Filipowicz,
 • Instytut Techniczny – prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis,
 • Instytut Zdrowia – mgr Stanisława Drzyzga.

Uczelniana Rada Samorządu Studentów postanowiła przyznać także wyróżnienie „Pro-student” za szczególne wsparcie studentów w minionym roku akademickim. Tę nagrodę odebrał prezes Stowarzyszenia Humaneo w Nowym Sączu.

 

Tradycyjny wykład inauguracyjny nt. „Tendencje rozwojowe w architekturze. Nowe technologie, człowiek, środowisko” wygłosiła dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

W inauguracji udział wzięli parlamentarzyści nowosądeccy, przedstawiciele władz miasta i powiatu, rektorzy zaprzyjaźnionych Uczelni z kraju i zza granicy, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw, z którymi Uczelnia współpracuje, reprezentanci różnych instytucji regionu sadeckiego, członkowie Konwentu i Senatu, studenci, nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy Uczelni.

Uroczystość uświetnił koncert okolicznościowy w wykonaniu pani Justyny Zawiślan z Zespołem. Na zakończenie odśpiewano Gaude Mater Polonia. Oprawę muzyczną przygotował Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, pod dyrekcją mgr Marzeny Pikuły.