Wczoraj (4 stycznia 2018 r.) w Domu Studenta odbyło się spotkanie władz Uczelni ze wszystkimi pracownikami i emerytami, niebędącymi nauczycielami akademicki, tj. z pracownikami administracji, obsługi, biblioteki, kampusu dydaktyczno- sportowego, akademika. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy i wicedyrektorzy instytutów. Łącznie spotkanie zgromadziło około 150 osób.

Przybyłych na spotkanie powitał kanclerz – Zbigniew Gorgosz. JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, iż spotkanie to jest nie tylko spotkaniem noworocznym, ale jest także okazją do wspólnego świętowania 20-lecia powstania naszej Uczelni. Przypomniał krótką historię utworzenia Uczelni w roku 1998, jej rozwój w minionym 20-leciu, a także podkreślił wpływ wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na sukcesy, jakie w tym czasie odniosła nasza Uczelnia, zwracając szczególną uwagę na wkład pracy w tworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania studentów i nauczycieli akademickich.

Uhonorował także dyplomami oraz drobnymi upominkami tych pracowników, którzy w Uczelni pracują od samego początku jej utworzenia do dziś. Grupę tę stanowią: Dorota Tobiasz, Agnieszka Wolak, Anna Polek, Aleksandra Piechocińska, Bożena Fałowska, Dariusz Horowski, Anna Zając, Halina Godzik, Renata Michalik, Anna Stanisz-Pomietło. Serdecznie Im pogratulował wytrwałości, podziękował za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę.

Spotkanie było także okazją do koleżeńskich rozmów, złożenia sobie wzajemnych życzeń noworocznych. Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzył studencki zespół muzyczny Instytutu Zdrowia, kierunków: Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Panowała serdeczna atmosfera.