W roku Jubileuszu 20-lecia naszej Uczelni w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji w kształceniu i wychowaniu". Konferencja była organizowana przez Instytut Pedagogiczny i odbyła się pod patronatem:

 • Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.
 • Prorektora Uniwersytetu w Preszowie prof. PhDr. Milana Portika, PhD.
 • Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa W Nitrze prof. PhDr. Evy Szórádovej, Csc.

W komitecie naukowym Konferencji zasiadali przedstawiciele różnych uczelni zagranicznych oraz polskich:

 • dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska) – przewodnicząca,
 • prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja) – przewodnicząca,
 • prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja),
 • prof. dr hab. Łukasz Plesnar (Polska),
 • prof. dr hab. Adam Płocki (Polska),
 • dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska),
 • dr hab. prof. nadzw. Leszek Ploch (Polska),
 • doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Czechy),
 • doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja),
 • doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja),
 • prof. h.c. Dr. Péter Körtesi (Węgry),
 • dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska),
 • dr hab. prof. nadzw. Mirosław Michalik (Polska),
 • dr hab. prof. nadzw. Przemysław Piotrowski (Polska).

Konferencja rozpoczęła się sesją planarną, w której wykłady wygłosiły następujące osoby:

 • prof. PhDr. Milan Portik, PhD. (Uniwersytet w Preszowie) Profil kompetencji nauczyciela szkoły wyższej,
 • dr hab. Leszek Ploch, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Rozwój kompetencji społecznych w warunkach aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dr Beata Lisowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym.

Tematyka konferencji dotyczyła kompetencji, które są konieczne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu prezentowały ujęcia teoretyczne związane z kluczowymi umiejętnościami, najnowsze wyniki badań własnych a także propozycję praktycznych rozwiązań w tym zakresie.