W dniu Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 4 października 2019 r. dokonano także otwarcia nowo wybudowanego Centrum Symulacji Medycznej w Instytucie Zdrowia. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar poinformował wszystkich zebranych na uroczystości inauguracyjnej, iż Centrum Symulacji Medycznej zostało wybudowane ze środków finansowych Uczelni w kwocie 4.000.000 zł oraz ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17” w kwocie 2 574 097,08 zł.

W nowo wybudowanym obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 820 m2 mieści się:

· pracownia ratownictwa medycznego z symulatorem dobrze wyposażonej karetki pogotowia oraz salą SOR, z której korzystać będą studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

· Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Dyrektor Instytutu Zdrowia dr hab. n. m. Ryszard Gajdosz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie Centrum Symulacji Medycznej w kształceniu studentów kierunku Pielęgniarstwa oraz Ratownictwa Medycznego. Stwierdził, iż studenci w warunkach symulowanych, bardzo zbliżonych do warunków, z jakimi spotkają się w przyszłych miejscach swojej aktywności zawodowej, będą zdobywać praktyczne umiejętności w zakresie ratowania życia ludzkiego i opieki nad chorym pacjentem. Wystąpienie Dyrektora Instytutu przerwało symulowane omdlenie jednego z uczestników uroczystości oraz także symulowana akcja ratunkowa.

Po zakończeniu symulowanej akcji ratunkowej, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do budynku Centrum Symulacji Medycznej, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, prof. dr. hab. Zbigniew Ślipek – rektor poprzedniej kadencji, JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dr hab. n. m. Ryszard Gajdosz – dyrektor Instytutu Zdrowia, Janusz Komurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni, Agnieszka Barnach - studentka kierunku Pielęgniarstwa.

W nowym Centrum Symulacji Medycznej studenci i nauczyciele akademiccy będą mogli realizować ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności, fantomów najnowszej generacji oraz supernowoczesnych trenażerów, będą mogli także nabywać kompetencje miękkie takie jak: zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność kreatywnego wykorzystywania wiedzy, współpraca i komunikacja. Kształcenie z wykorzystaniem technik symulacji, będzie miało realny wpływ na poprawę jakości kształcenia i przygotowania studentów do pracy zawodowej. Goście uczestniczący w uroczystości mogli zwiedzić i obejrzeć nowocześnie wyposażone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Wszyscy byli pod wrażeniem możliwości zastosowania sprzętu znajdującego się w Centrum, który prezentowali wspólnie ze studentami, między innymi, dr Mariusz Chomoncik, dr Dorota Ogonowska, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz, mgr Elżbieta Rafa. Na zakończenie uroczystości otwarcia Centrum był tort urodzinowy i lampka szampana.