24 października, w Galerii Ratusza w Miasteczku Galicyjskim, odbył się wernisaż XI poplenerowej wystawy studentów drugiego roku Edukacji artystycznej „Impresje Skansenowskie”.
Wystawę otworzyła dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. uczelni, a z ramienia Muzeum Okręgowego Pani Maria Marcinowska. Plener, prowadzony przez Panią mgr Magdalenę Chadaj w pierwszym tygodniu lipca, w Sądeckim Parku Etnograficznym dzięki przychylności dyrekcji i pracowników Muzeum Okręgowego, był czasem pracy studyjnej oraz interpretacyjnej motywów pejzażowych, architektonicznych oraz wnętrz. Studenci wykonali liczne szkice, rysunki studyjne, obrazy i fotografie. Zaprezentowane prace posiadają zróżnicowaną ekspresję artystyczną wynikającą z twórczych osobowości studentów, a także odmiennych technik artystycznych. Po raz kolejny studenci odkryli nowe oblicza Sądeckiego Skansenu, jednego z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych w Polsce. Wspólna praca wzbogaciła świadomość artystyczną studentów oraz rozwinęła ich warsztatowe umiejętności. W wernisażu udział wzięli autorzy prac - studenci III roku Edukacji artystycznej oraz goście, Wystawę można oglądać do 24 listopada 2019 roku. Serdecznie zapraszamy.

zdjęcia: Wiktoria Radzik