20 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W tym dniu oprócz spraw zawartych w porządku obrad atmosferę w Uczelni zdominował świąteczny nastrój i życzenia kierowane do członków Senatu, Rady Uczelni oraz przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

senat wigilia 20.12