W dniu 9 stycznia 2020 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ zawarł porozumienie o współpracy z panem Józefem Pyzikiem Prezesem Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszeniem Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach podpisanej umowy planuje się organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej, prowadzenie wykładów tematycznych przez przedstawicieli Kongregacji dla społeczności akademickiej, organizowanie wspólnych konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów itp. działań związanych z propagowaniem przedsiębiorczości na rynku lokalnym i regionalnym.

Istotnym elementem współpracy jest także możliwość organizacji praktyk studenckich w firmach zrzeszonych w Kongregacji oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze działalności Kongregacji. Obie Strony zadeklarowały także działania w zakresie wzajemnej promocji.