17 lutego odbyło się posiedzenie Rady Uczelni. Na posiedzeniu Rady zostały omówione m. in. sprawy związane z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej oskarżeniami pod adresem Władz Uczelni.

W wyniku przedłożonych przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wyjaśnień oraz po odbytej dyskusji członkowie Rady Uczelni w pełni poparli argumenty i stanowisko Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 lutego 2020 r., jednogłośnie podejmując następującą uchwałę:

 

uchwala rady uczelni nr7 2020