Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy po raz 21. przedstawiło najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Liderem rankingu jest Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, na trzecim - Politechnika Warszawska. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród publicznych uczelni zawodowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu awansowała na 9 miejsce rankingu! Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Dwie z nich mają także uprawnienia doktorskie. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika. Nasza Uczelnia uzyskała 67,40 pkt.

Ranking uczelni wyższych składa się z następujących części

Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych)
posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się
w kształceniu na poziomie praktycznym;

Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków
Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Poniżej Metodologia Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy.

Informacja na podstawie materiałów Wydawnictwa Edukacyjnego Perspektywy.