Na zaproszenie dr. h.c. prof. PhDr. Petera Kónya, PhD. rektora Uniwersytetu Preszowskiego w uroczystej inauguracji 24. roku akademickiego tej Uczelni w teatrze Jonáša Záborského uczestniczyła delegacja PWSZ: rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar oraz prorektor Marek Reichel.

Proszowska Uczelnia, o rok starsza od sądeckiej, wydzielona z Uniwersytetu Pawła Józefa Šafárika w Koszycach, jest trzecią co do wielkości na Słowacji. Jej misja zawiera się w łacińskiej sentencji: „magis quam eruditio” (więcej niż edukacja). Studiuje w niej ponad 8 tys. studentów na trzech poziomach szkolnictwa wyższego, w tym ponad 850 z zagranicy.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu słowacki partner współpracuje od 2007 roku.

Słowacy borykają się z tymi samymi problemami, restrykcjami i ograniczeniami wywołanymi pandemią koronawirusa co my i stosują te same reżimy zmierzające do ograniczenia ilości zarażonych.

Inauguracja odbyła się według ceremoniału akademickiego z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

W swoim wystąpieniu rektor proszowskiego Uniwersytetu - Peter Kónya podsumował miniony rok akademicki i powiedział m.in.:

- Poprzedni semestr na naszej uczelni był zupełnie inny od tego, czego większość z nas doświadczyła do tej pory. Minione miesiące na całej Słowacji i w większości nie tylko krajów europejskich, naznaczone były pandemią koronawirusa. Jak wszędzie nieznana dotąd infekcja dosłownie zamknęła bramy uniwersytetu i pozostawiła pracowników i studentów w domu na trzy miesiące. Przez niemal cały semestr kształcenie na odległość stało się rzeczywistością, obejmującą zaliczenia, egzaminy, a niekiedy nawet obronę prac dyplomowych i egzaminów państwowych. Niemniej, nawet w czasie kryzysu koronowego udało nam się ukończyć i rozpocząć kilka projektów rozwojowych uczelni. Dzięki nim kampus Uniwersytetu w Preszowie zmieni się w prawdziwe „zielone płuca” miasta.

- Myślę, że Uczelnia przygotowała się do kolejnego roku akademickiego stosownie do swoich możliwości. Będzie się on różnił od poprzednich, tak ze względu na zagrożenie koronawirusem, jak i konieczne podejmowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa. Niemniej jednak, rozpoczynamy nowy semestr z ambicją, aby zakończyć go w zgodnie z planem, prowadząc zajęcia w większości w formie tradycyjnej. Kształcenie na odległość nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów, tak jak żadne kursy online nigdy nie zastąpią uniwersytetu. Nadchodzący okres będzie wymagał od nas wszystkich większej ostrożności, samodyscypliny i empatii. Tylko w ten sposób możemy sobie poradzić z czekającymi nas wyzwaniami w nadchodzącym semestrze. Wierzymy, że bez zamknięcia uczelni.

Rektor Peter Kónya wręczył kilkudziesięciu pracownikom naukowym i studentom nagrody za znaczący wkład w poszczególne dyscypliny naukowe, osiągnięte wyniki, działalność wydawniczą, artystyczną i sportową.

Fot: www.unipo.sk/aktuality