Trwająca od lat współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Miejskim Klubem Sportowym Sandecja nabiera tempa i rozszerza się w obszarze prowadzenia badań naukowych.

29 czerwca 2021 roku, rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał kolejne porozumienie, tym razem z prezesem MKS Sandecja Arkadiuszem Aleksandrem o wspólnej realizacji projektu naukowo-badawczego pn. „Sandecja 2021”.

Zakres prac badawczych będzie obejmował ocenę i monitorowanie dyspozycji zawodników Klubu w różnych okresach makrocyklu treningowego oraz opracowanie skutecznych rozwiązań treningowych
i pozatreningowych (np. odnowa biologiczna, dieta itp.) w oparciu o uzyskane wyniki badań. Kolejnym wymiernym aspektem wspólnych działań będą publikacje naukowe opracowane przez zespół pracowników Uczelni.

Kierownikiem projektu ze strony PWSZ jest dr Piotr Czech, a nad prawidłową, bieżącą realizacją porozumienia czuwać będą: dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, dr inż. Witold Bodziony i prezes MKS Sandecja Arkadiusz Aleksander.

Projekt ma się zakończyć w czerwcu 2022 roku, niemniej strony przewidują szereg innych ciekawych inicjatyw umożliwiających wykorzystanie potencjału Uczelni i Klubu.

Arkadiusz Aleksander podkreślił, że współpraca z sądecką Uczelnią to nie tylko promocja dla obu stron, ale też wymierne korzyści dla drużyny i jej zawodników, co w efekcie przełoży się na ich wyniki sportowe na boisku.

Warto podkreślić, że Trener drużyny Sandecji Dariusz Dudek jest gorącym zwolennikiem łączenia sportu, doświadczenia zawodników i trenerów z nauką, bo ta może być niezwykle pomocna w osiąganiu coraz lepszych wyników i poprawy sprawności fizycznej.

Dr Piotr Czech poinformował, iż w zespole naukowo-badawczym Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ będzie 11 osób, w tym lekarz, a nadto studenci, m.in. z instytutowego koła naukowego. Podkreślił również znaczenie projektu dla rozwoju naukowego studentów.

Rektor Mariusz Cygnar zadeklarował, iż w ramach tego działania do dyspozycji zawodników Sandecji jest cały kampus Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Zdrowia, który pod względem wyposażenia jest jednym z lepszych ośrodków tego typu w kraju. Do dyspozycji zespołu projektowego będzie również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Poinformował także, iż PWSZ zabiega o doposażenie campusu sportowo - dydaktycznego w komorę hiperbaryczną, która będzie znakomitym uzupełnieniem obecnego wyposażenia i użyteczna nie tylko dla sportowców.

W podpisaniu porozumienia uczestniczył również Miłosz Jańczyk – prokurent Zarządu MKS Sandecja oraz prezes uczelnianego AZS Zbigniew Małek.

Na zdjęciach poniżej: 1. Umowę podpisują, od lewej: prezes MKS Sandecja Arkadiusz Aleksander i rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, 2. Wymiana dokumentów przedstawicieli Sandecji i Uczelni, od lewej: trener drużyny MKS Sandecja Dariusz Dudek, Arkadiusz Aleksander, Mariusz Cygnar, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, dr inż. Witold Bodziony, 3. Wspólne zdjęcie przedstawicieli Sandecji i Uczelni, od lewej: prokurent Zarządu MKS Sandecja Miłosz Jańczyk, Dariusz Dudek, Arkadiusz Aleksander, Mariusz Cygnar, Witold Bodziony, dr Piotr Czech, prezes uczelnianego AZS Zbigniew Małek.

 

Napisali o tym wydarzeniu:

Sądeczanin

PWSZ rozszerza współpracę z Sandecją. Uczelnia będzie prowadzić prace badawcze

https://sadeczanin.info/sport/pwsz-rozszerza-wspolprace-z-sandecja-uczelnia-bedzie-prowadzic-prace-badawcze

TS - dobry tygodnik sądecki

Kadra naukowa PWSZ będzie monitorować kondycję piłkarzy Sandecji

https://www.dts24.pl/kadra-naukowa-pwsz-bedzie-monitorowac-kondycje-pilkarzy-sandecji/

Radio RDN

Sandecja dalej ze wsparciem naukowym PWSZ

https://www.rdn.pl/sport/sandecja-dalej-ze-wsparciem-naukowym-pwsz

MiastoNS

PWSZ – „Sandecja 2021”

https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-sandecja-2021/

 Logotyp PWSZ i MKS Sandecji