Pan prof. Andrzej Szarek ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne.

W latach 1985–1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. Wykładał gościnnie w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Obecnie wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Był artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii, członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a od 2011 roku członkiem Rady Artystycznej Miasta Torunia.

Jest szefem Rady Programowej Galerii BWA Sokół. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 happeningów i akcji artystycznych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od lat 90. XX wieku był związany z Galerią Małą w Nowym Sączu, jako artystyczny opiekun programowy i współtwórca nowego oblicza galerii funkcjonującej do 2020 roku w stworzonym przez niego kształcie. Pełnił również funkcję prezesa Oddziału ZPAP w Nowym Sączu.

 Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Szarek  wykładowca Instytutu Pedagogicznego otrzymał Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To odznaczenie dla wybitnych rzeźbiarzy, a także dla osób pracujących na co dzień na rzecz sztuki.

Na zdjęciu, poniżej: portretowe zdjęcie prof. Andrzeja Szarka. Na pierwszym planie jego dłoń z rozpostartymi palcami na których napisano litery: P, S, C, E, U. To jedna z filozofii Andrzeja Szarka - pedagoga: P - pożądliwość, S - świadomość, C - charakter, E - emocje, U - umiejętność. Na zdjęciu pojawia się napis: Szanowny Panie Profesorze - Gratulujemy!

 filmik gratulacyjna a.szarek