19 października odbyła się kolejna konferencja pn. Dziś w szkole, jutro w pracy – czyli o wspólnej przyszłości szkoły i pracodawcy, organizowana przez Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.

W konferencji z ramienia Uczelni udział wzięli dr Marek Reichel - Prorektor ds. nauki i rozwoju i dr Jarosław A.Handzel, wykładowca Instytutu Ekonomicznego PWSZ.

Otwarcia konferencji dokonali: Marta Malec-Lech, członek zarządu Województwa Małopolskiego oraz Zygmunt Fryczek, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Nowym Sączu, którzy podkreślili znaczenie i potrzebę organizacji tego typu wydarzeń, podczas których dokonuje się wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze kształcenia branżowego oraz zwrócili uwagę na wspólną przyszłość szkoły i pracodawcy

Wydarzenie było skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa branżowego oraz doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: Dziś w szkole, jutro w pracy – czyli o wspólnej przyszłości szkoły i pracodawcy - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (mcdn.edu.pl)

Fotografie dzięki uprzejmości MCDN

Na zdjęciach poniżej: Fot 1: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego; fot 2: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN, Zygmunt Fryczek - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu, dr Jarosław A. Handzel - PWSZ, Miłosz Drożdż - kierownik Wydziału Zamiejscowego WUP w Nowym Sączu, Michał Kądziołka - wicedyrektor WUP w Krakowie, Renata Stępień - dyrektor ZST w Gorlicach, lek. wet. Marian Jankisz - przedsiębiorca, Michał Bulzak - dyrektor ZSP w Nawojowej; fot 3: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN, Zygmunt Fryczek - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu; fot 4: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego; fot 5: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN, Zygmunt Fryczek - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu; fot 6: Dr Marek Reichel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN; fot 7: Dr Jarosław A. Handzel - PWSZ, Marta Malec-Lech - członek zarządu Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN, Zygmunt Fryczek - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu; fot 8: Miłosz Drożdż - kierownik Wydziału Zamiejscowego WUP w Nowym Sączu, Alicja Kolbusz - Kierownik DDiD MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, dr Łukasz Cieslik - dyrektor MCDN, dr Jarosław A. Handzel - PWSZ, Magdalena Bubula - nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, d Dr Marek Reichel - PWSZ, Renata Stępień - dyrektor ZST w Gorlicach, Zygmunt Fryczek - wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu.