Wywiad prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza

Gościem Radia RDN w porannej audycji „Słowo za słowo” 26 listopada br. był prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Rozmowa koncentrowała się m.in. wokół plusów i minusów kształcenia zdalnego i – jak to nazwał profesor Tadeusz Kudłacz – „kontaktowego”, przygotowywanej w kolejnym roku przeprowadzce Instytutu Ekonomicznego do nowego budynku, aplikacji o uruchomienie nowego kierunku (handel i marketing internetowy), współpracy z samorządami i zainteresowaniu potencjalnych studentów kierunkami ekonomicznymi i szansami absolwentów na rynku pracy.

Link do wywiadu  (15 min): Wywiad profesora Tadeusza Kudłacza