DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PRACOWNIKOM I STUDENTOM

ZAANGAŻOWANYM W PRZYGOTOWANIE I POPROWADZENIE 44 PUNKTÓW PROGRAMU

Małopolskiej Nocy Naukowców' 2020

 

DZIĘKUJEMY PONAD 5500 UCZESTNIKOM, KTÓRZY W TYM ROKU ŁĄCZYLI SIĘ Z NASZĄ UCZELNIĄ ZDALNIE

 

  baner web mnn2020 550x310

 

- Nie ukrywam, trochę obawialiśmy się, jaka będzie skala zainteresowania i oddźwięk na naszą wirtualną, bogatą ofertę uczestnictwa w Małopolskiej Nocy Naukowców. Sytuacja wywołana epidemią jest dla nas wszystkich bardzo trudna, zarówno sama organizacja, jak i nowa forma przekazu dla wszystkich zainteresowanych. Uczymy na większości kierunków zdalnie i organizujemy różne wydarzenia, także w formie on-line. Obawialiśmy się, że adresaci naszej oferty mogą mieć dość komputera, bo są to przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i młodzież klas średnich. Szczęściem tego wydarzenia jest to, iż „czarny” scenariusz się nie sprawdził. W poprzednich latach nie liczyliśmy osób odpowiadających na nasze zaproszenie, którzy uczestniczyli bezpośrednio w różnych formach zajęć podczas Nocy Naukowców. Tym razem mogliśmy zrobić analizę komputerową. Z satysfakcją odnotowujemy, że z propozycji Uczelni skorzystało ok. 5,5 tys. osób. Około 100 naszych pracowników naukowych i studentów przygotowało i nagrało 44 prezentacje i wykłady. Było to możliwe dzięki aktywowanych na uczelnianej stronie linków do poszczególnych zajęć tematycznych. Najpopularniejsze z nich miały po kilkaset odsłon i uczestników! Sądzę, że to jest najlepsze podziękowanie i satysfakcja dla naszych pracowników za ich zaangażowanie. Miejmy nadzieję że kolejna przyszłoroczna Noc Naukowców będzie odbywała się w zupełnie innych warunkach, gdzie każdy będzie mógł odwiedzić naszą Uczelnię i uczestniczyć w rzeczywistych zajęciach i eksperymentach – podsumowuje JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

Najwięcej odsłon miały prezentacje: „Iluzje optyczne... czy jesteś pewien tego co widzisz?” przygotowana przez wykładowcę Instytutu Technicznego, „Królewska gra dla każdego” Instytutu Ekonomicznego oraz filmowe wykłady i pokazy: „Elementy samoobrony”, „Zimnolecznictwo czy krioterapia?” (Instytut Kultury Fizycznej), „Laboratoria inżynierii materiałowej”, „Roboty mobilne” (Instytut Techniczny), „Zasady udzielania pierwszej pomocy”, „Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia - od piramidy żywieniowej do talerza” (Instytut Zdrowia), „Laboratorium w kuchni”, „Fleksografia” (Instytut Pedagogiczny), „Motywacja do nauki języków obcych” oraz konkursy „Wschodniosłowiańscy sąsiedzi Polski” i „Quiz o krajach niemieckojęzycznych” (Instytut Języków Obcych).

Nasza Uczelnia uczestniczy w Małopolskiej Nocy Naukowców od 14 lat. Doświadczenia minionych edycji, zainteresowanie tego typu wydarzeniami, potwierdzone i w tej edycji, prowadzi do oczywistego wniosku: nie zabraknie nas także za rok. Analiza statystyki odsłon i wnioski, które wysnuliśmy będą pomocne dla nas w organizowaniu kolejnej Nocy Naukowców i podobnych wydarzeń. Dla Uczelni, to znakomita promocja. Oczywiście, także najważniejszy jest bezpośredni kontakt z odbiorcami działań. Być może niektórzy będą kiedyś naszymi studentami. W zależności od sytuacji epidemicznej może hybrydowa propozycja spotkań uczestników z nauką i nauczycielami akademickimi, czyli zarówno poprzez bezpośredni kontakt oraz przez Internet będzie jeszcze lepszym rozwiązaniem.

Zapraszamy ponownie za rok!

 

Była zbrojownia pograniczników mieszcząca się przy Al. Wolności w Nowym Sączu przeszła do historii.

13 października br., w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podpisano umowę z wykonawcą gmachu dla Instytutu Ekonomicznego, którym została, wyłoniona w przetargu, firma eRSbet. Kilkanaście dni później budowlańcy przejęli plac budowy. Roboty zaczęli od przekładki sieci kolidujących z lokalizacją nowego obiektu.

Dzisiaj (25 listopada) rozpoczęli kolejny etap prac. Ciężka koparka rozburzyła budynek starej zbrojowni. W dwa, trzy dni rumowisko będzie uprzątnięte i pracownicy eRSbetu przystąpią do wbijania pali od strony Pasażu Grodzkiego, by zabezpieczyć się przed osuwaniem się ziemi i tam zlokalizowanych budynków przy wykopie pod fundament obiektu Instytutu Ekonomicznego.

Klucze do gotowego budynku rektor PWSZ ma otrzymać do końca kwietnia 2022 roku.

 

 

Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzbogaciło się o kolejne, niezwykle użyteczne w procesie kształcenia, spektakularne pomoce dydaktyczne: wirtualny stół anatomiczny i zaawansowany symulator – fantom dorosłego pacjenta do nauki i treningu procedur przeprowadzanych przez ratowników medycznych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych.IMG 4112
Symulator (fantom) - „SimMan ALS”, trafił do pracowni ratownictwa medycznego, gdzie studenci (przyszli ratownicy medyczni) nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych, procedur ratunkowych przedszpitalnych, wewnątrzszpitalnych, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich będą w przyszłości wykonywać swój zawód. Nowo zakupiony „pacjent” – swoim wyglądem i wielkością przypomina dorosłego człowieka, a po odpowiednim zaprogramowaniu, może wykazywać reakcje fizjologiczne, charakterystyczne dla żywej osoby.

Podczas ćwiczeń przy zastosowaniu symulacji medycznej, dodatkową dawkę adrenaliny dostarczą studentom nie tylko nauczyciele akademiccy, ale też sam „pacjent”. Sterowany bezprzewodowo fantom, pozwala prowadzącemu ćwiczenia, zaprogramować kilkadziesiąt scenariuszy zdarzeń, z którymi ratownik medyczny może spotkać się w realnej sytuacji, począwszy od podstawowej oceny stanu pacjenta po zaawansowane umiejętności podtrzymywania życia.

Symulator może być wykorzystany do nauki i doskonalenia technik i procedur stosowanych w intensywnej terapii, kardiologii. Program „SimMan ALS” pozwala zasymulować różne nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia, które studenci kierunku ratownictwo medyczne powinni rozpoznać, a następnie podjąć właściwe działania będące w kompetencji ratownika medycznego i pielęgniarki. Program pozwala przeprowadzać różnorodne symulacje medyczne dotyczące pacjenta urazowego, stanów zagrożenia życia np. ze strony układu oddechowego, układu każenia, w tym z możliwością interpretacji EKG, wykonania defibrylacji, itp. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowani do kontaktu z prawdziwymi pacjentami, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort chorych i poszkodowanych.

Stół anatomiczny, to... tablet rozmiarów rodzinnego... stołu, to wirtualne narzędzie, pomoc dydaktyczna, przeznaczona do celów edukacyjnych.

Stół anatomiczny Anatomage pokazuje wirtualne ciało ludzkie w rzeczywistych rozmiarach. Prezentuje realistyczną i dokładną wizualizację człowieka, jego anatomicznych szczegółów. Detaliczne ukazanie szczegółów budowy ludzkiego organizmu, jest znakomitą ilustracją i dopełnieniem zajęć nie tylko z zakresu anatomii.IMG 4038

Operując ikonami na dotykowym ekranie, tak jak na tablecie, można dowolnie obracać, eksponować poszczególne organy, układy lub narządy ciała ludzkiego np. układ krwionośny, nerwowy, kostny, wyodrębniać je „krojąc” w dowolnej płaszczyźnie, powiększać poszczególne fragmenty i warstwy anatomiczne, dodawać je lub usuwać. W bibliotece stołu zaprogramowano 100 rzeczywistych obrazów anatomicznych.

Oprogramowanie pozwala na tworzenie i dodawanie własnych scenariuszy i opisów, tworzenie quizów i konkursów.

Zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia – mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz oraz kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej - dr Dorota Ogonowska są zgodne, iż pozyskane nowe, zaawansowane narzędzia dydaktyczne, przyczynią się do podniesienia jakości i skuteczności kształcenia w Instytucie Zdrowia na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i dietetyka, ale będą też przydatne na zajęciach dla innych kierunków studiów w naszej Uczelni, mających w programie naukę anatomii, pierwszej pomocy.

Dzięki tym pomocom naukowym, Uczelnia poszerzyła i uatrakcyjniła paletę możliwości kształcenia m. in. wprowadzając metodę symulacji, która jest metodą nowoczesną, efektywną w nauczaniu na kierunkach medycznych i pozwala Uczelni wkroczyć w nowy wymiar edukacji w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

20201014 10552920201014 110422IMG 4032IMG 4033

IMG 4030IMG 4142
IMG 4146


IMG 4122
IMG 4125
IMG 4131
IMG 4133
IMG 4138

komunikat9 2020

W dniu 4 listopada 2020 roku już po raz siódmy, odbyła się konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka. Tegoroczna edycja z racji panujących w kraju warunków epidemiologicznych odbyła się w formule zdalnej.

Tematem przewodnim konferencji było „Globalne przewartościowanie. Mechanizmy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w obliczu przemian społeczno – gospodarczych w 2020 roku”. W obecnej sytuacji związanej z walką z Covid-19, organizatorzy podjęli tematykę nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, mającego również szczególny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Wydarzenie otworzył Minister Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, prof. Tomasz Kostka – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Marek Michalik – Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykład inaugurujący konferencję wygłosiła mec. Katarzyna Fortak-Karasińska “Działalność gospodarcza dla osób niepełnosprawnych – zasady prowadzenia”.

Przyjęta forma zdalna wydarzenia gwarantowała wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo oraz swobodny udział w prowadzonych dyskusjach. Do udziału w konferencji udało się zaprosić wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, członków Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wielu przedsiębiorców otwartych na zagadnienia aktywizacji zawodowej. W konferencji udział wzięło ponad 200 gości oraz kilkunastu partnerów.

Tegoroczna edycja konferencji była również okazją do zorganizowania IV Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 Gości z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji konferencji:

Studenci PWSZ w Nowym Sączu na VI edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

Udział studentów PWSZ w Nowym Sączu na V edycji konferencji ,,(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informujemy, że zmieniamy zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

BIBLIOTEKA JEST NIECZYNNA DO DNIA 29 LISTOPADA.

 

WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK NA ZEWNĄTRZ

Wypożyczamy książki wyłącznie zamówione wcześniej ze swojego konta bibliotecznego.

Odebrać i zwrócić książki można po telefonicznym ustaleniu godziny:

Biblioteka Główna (Al. Wolności 40) – tel. 18 547 56 10

Filia w Instytucie Pedagogicznym (ul. Chruślicka 6) – tel. 18 547 56 06,07

Filia w Instytucie Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44) – tel. 18 547 56 08,09

 

O umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje książki Czytelnikowi i przyjmuje ewentualne zwroty poza pomieszczeniem Biblioteki (Studenci proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji studenckiej).

 

Książki wypożyczamy w godzinach:

Biblioteka Główna:

Poniedziałek – Czwartek 9.00–15.00

Piątek 9.00–17.00

Sobota 9.00–14.00

Filia w Instytucie Pedagogicznym:

Poniedziałek – Piątek 9.00–15.00

Filia w Instytucie Języków Obcych:

Poniedziałek – Piątek 9.00–15.00

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU DOSTĘPNE W ZAKŁADCE NA STRONIE BIBLIOTEKI.

Zachęcamy do korzystania z całodobowej czytelni online IBUK LIBRA , zasobów baz EBSCO oraz zasobów Open Access dostępnych ze strony Biblioteki.

Drodzy Studenci‼️

Z racji panującej w naszym kraju pandemii, nie możemy się spotkać z Wami osobiście, jednak nie zwalniamy tempa i Akademickie Biuro Karier działa nadal!

Dlatego też, wzorem lat ubiegłych, Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

album

 

 

Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

kom rektora nr8 1

kom rektora nr8 2

Uwaga, startujemy z naszym corocznym konkursem plastycznym w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców!

W tym roku pod hasłem: „EKO NAUKOWIEC”.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyclingu.

Będą oceniane w IV kategoriach wiekowych:

I kategoria: 5-7 lat

II kategoria: 8-10 lat

III kategoria: 11-15 lat

IV kategoria: 16-19 lat

 

Termin przesyłania prac mija 16 listopada!
(Powyższy termin jest ostateczny! Decyduje data stempla pocztowego)

Ogłoszenie wyników -> 27 listopada!

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu i wyboru nagrodzonych laureatów znajdują się na stronie.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Czekają atrakcyjne nagrody!

 

logo mnn

 

Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56, 30 –017 Kraków

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/powitanie-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka