W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, 23 września, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii – zagrożenia i wyzwania organizacyjne”. Jej celem było przedstawienie skali zagrożeń oraz wyzwań, z jakimi mierzyły się i mierzą służby mundurowe, służba zdrowia oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców naszego subregionu w okresie pandemii COVID-19.

Organizatorami konferencji byli: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (International Police Association) – Sekcja Polska oraz IPA (International Police Association) Region Nowy Sącz, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Gośćmi obrad byli:

 • m.in. insp. Rafał Leśniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
 • płk SG Stanisław Laciuga - Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 • Piotr Wójcik - Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska,
 • Vojislav Dragović - Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, a jednocześnie Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Czarnogóra,
 • przedstawiciel Starosty Nowosądeckiego, Ryszard Wąsowicz - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Mateusz Wójcik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu i
 • Marek Pławiak - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Uczestnikami byli także pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji oraz służb medycznych, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, w tym delegacja sekcji z Czarnogóry, jak również przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, dyrektorów szkół oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który był partnerem konferencji.

Patronat naukowy nad konferencją sprawowali:

 • Jego Magnificencja rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  dr hab. inż. Mariusz Cygnar , prof. PWSZ,
 • dr Marek Reichel – prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
 • prof. dr hab. Jerzy Zwoździak – członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ  w Nowym Sączu,
 • młodszy inspektor dr Krzysztof Dymura – komendant miejski Policji w Nowym Sączu,
 • dr hab. inż. Marian Żuber - członek rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr hab. Stanisław Rumian – prof. PWSZ - członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr hab. Jarosław Woroń – kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr Marcin Mikos – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie.

W ramach konferencji wydana została publikacja: „Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii – zagrożenia i wyzwania organizacyjne” pod redakcją dr. Krzysztofa Dymury, w której patroni honorowi i naukowi opublikowali swoje spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące walki z pandemią. Konferencja była okazją do zaprezentowania jak funkcjonowała małopolska Policja, inne służby oraz instytucje w okresie pandemii oraz płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny w okresie pandemii Covid-19.

Uczestników przywitał mł. insp. dr Krzysztof Dymura - komendant miejski Policji w Nowym Sączu, a konferencję oficjalnie otworzył w imieniu nadinsp. Michała Ledziona - komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, jego zastępca - insp. Rafał Leśniak.

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył funkcjonowania małopolskiej Policji oraz innych służb kontrolnych w okresie pandemii, drugi objął organizację i funkcjonowanie instytucji w czasie pandemii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny.

Podczas wystąpień prelegenci przedstawili wyzwania organizacyjne, przed którymi stanęły w tym trudnym czasie, m.in. służby, inspekcje, a także różne instytucje oraz przybliżyli działania i nowe obszary aktywności mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, realizowane niezależnie od obowiązków ustawowych.

Wśród prelegentów był również Vojislav Dragović - zastępca komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, który omówił wyzwania, z jakimi mierzyły się w czasie pandemii służby w jego kraju. Wnioski, które zostały wspólnie wypracowane, pozwolą na jeszcze skuteczniejsze współdziałanie służb i walkę z pojawiającymi się zagrożeniami.

Konferencję podsumowali: Elżbieta Gargula, przewodnicząca Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Nowy Sącz oraz w imieniu rektora PWSZ w Nowym Sączu, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prorektor - dr Marek Reichel.

Prelegenci i tematy ich wykładów:

 • dr hab. inż. Marian Żuber - członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu: "Wielkie epidemie - podróż przez stulecia";
 • Ludomir Handzel - prezydent Nowego Sącza: "Komunikacja wewnątrz ekosystemu miasta w trakcie pandemii 2020-2021 na przykładzie Nowego Sącza";
 • płk SG Stanisław Laciuga - komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu: "Działania prowadzone na obszarze Sądecczyzny, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19";
 • Voijslav Dragović - zastępca komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, a jednocześnie prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Czarnogóra: "Policja i COVID-19 - doświadczenia służb w walce z pandemią w Czarnogórze";
 • mł. insp. dr Krzysztof Dymura - komendant miejski Policji w Nowym Sączu: "Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny";
 • dr Adam Pietrzkiewicz - wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska: "Współdziałanie Stowarzyszenia w okresie pandemii z  jednostkami Policji i Straży Granicznej - wsparcie i pomoc";
 • Marek Pławiak - dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu: "Bezpieczeństwa podczas egzaminów na prawo jazdy w czasie pandemii";
 • Mateusz Wójcik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu: "Pandemia COVID-19 - rok doświadczeń";
 • lek. med. Robert Bakalarz - ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu: "COVID-19 - wojna na wielu frontach. Co możemy zrobić?".

Tekst: Biuro Prasowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Fot. Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Na zdjęciach poniżej: fotoreportaż z konferencji, prelegenci, konferencja prasowa organizatorów

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego oraz multimedialnego „Mój wymarzony zawód” w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021.


Komisja konkursowa po naradzie biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność, technikę i estetykę oraz samodzielność wykonania ustaliło następujące wyniki konkursu:

Konkurs plastyczny

I miejsce: Oliwia S. - 8 lat
II miejsce: Maciej K. - 11 lat
III miejsce: Agatka Ś. – 9 lat

Wyróżnienia:
Matylda P. – 8 lat
Bartłomiej D. – 9 lat
Ada B – 8 lat
Olga B. – 8 lat

Konkurs multimedialny

I miejsce: Wiktor P. – 13 lat
II miejsce: Łukasz Ś. – 13 lat
III miejsce: Nicola Sz. – 13 lat

Wyróżnienia:
Daria P. – 13 lat
Wiktoria Z. – 13 lat

 Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie oraz zachęcamy do udziału w kolejnych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W celu odbioru nagród będziemy kontaktować się telefonicznie.

22 września 2021 r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie w sprawie organizacji wspólnej konferencji pn. „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

Dokument podpisali: prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. W podpisaniu porozumienia uczestniczył również dyrektor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. 

Konferencja jest elementem wzmocnienia współpracy podmiotów na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność Subregionu Sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu nowosądeckiego, Nowego Sącza, a także Subregionu Sądeckiego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Uczelni, przedstawiciele władz województwa małopolskiego, burmistrzowie, wójtowie samorządów, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Planowana konferencja odbędzie się 21 października br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 40.

Na zdjęciach: porozumienie podpisują i występują, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 3. Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 4. Ludomir Handzel, Marek Kwiatkowski, 5. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz,  Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski, 6. dr Marek Reichel, Ludomir Handzel, 7. Ludomir Handzel, Marek Kwiatkowski, dr Marek Reichel, 8. Ludomir Handzel, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, 9. dr Marek Reichel, Ludomir Handzel, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, 10. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Ludomir Handzel, dr Marek Reichel, Marek Kwiatkowski.

 

 

 

Pan prof. Andrzej Szarek ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem w 1979. W 1985 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Kucza w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie Sztuki Piękne.

W latach 1985–1990 prezentował rzeźby z Grupą „…kim jesteś”. Wykładał gościnnie w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Obecnie wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Był artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii, członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a od 2011 roku członkiem Rady Artystycznej Miasta Torunia.

Jest szefem Rady Programowej Galerii BWA Sokół. Uprawia rzeźbę, rysunek, plakat, happening. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 70 happeningów i akcji artystycznych. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od lat 90. XX wieku był związany z Galerią Małą w Nowym Sączu, jako artystyczny opiekun programowy i współtwórca nowego oblicza galerii funkcjonującej do 2020 roku w stworzonym przez niego kształcie. Pełnił również funkcję prezesa Oddziału ZPAP w Nowym Sączu.

 Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Andrzej Szarek  wykładowca Instytutu Pedagogicznego otrzymał Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To odznaczenie dla wybitnych rzeźbiarzy, a także dla osób pracujących na co dzień na rzecz sztuki.

Na zdjęciu, poniżej: portretowe zdjęcie prof. Andrzeja Szarka. Na pierwszym planie jego dłoń z rozpostartymi palcami na których napisano litery: P, S, C, E, U. To jedna z filozofii Andrzeja Szarka - pedagoga: P - pożądliwość, S - świadomość, C - charakter, E - emocje, U - umiejętność. Na zdjęciu pojawia się napis: Szanowny Panie Profesorze - Gratulujemy!

 filmik gratulacyjna a.szarek

Przedstawiciele 9 ministerstw, na czele z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnikiem Rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki, 6 szeroko rozumianych grup podmiotów branżowych (około 200) – od inwestorów, poprzez organizacje działające na rzecz dostaw i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, jednostek finansowych i ubezpieczeniowych, samorządów, instytutów badawczo -rozwojowych i wyższych uczelni – w tym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisali w Warszawie (15 września br.) „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.

Sądecką Uczelnię reprezentował i dokument podpisał prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel.

Prace nad nim prowadzone były od podpisania 1 lipca 2020 roku „Listu intencyjnego” o współpracy w zakresie określonym przez finalny dokument – „Porozumienie sektorowe”. Przesłanką działania jest budowa i rozwój nowego sektora polskiej gospodarki, w obszarze odnawialnych źródeł energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar oddelegował do prac w zespołach roboczych przygotowujących „Porozumienie sektorowe” dr. hab. inż. Józefa Ciułę.

Cele morskiej energetyki wiatrowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ma się opierać na maksymalizacji udziału rodzimych podmiotów w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych. Ten nowy, rodzący się sektor gospodarki, ma być jednym z kluczowych ogniw transformacji gospodarczej Polski (…) „zapewniający rozwój, podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne naszego kraju w oparciu o własne, stabilne, zeroemisyjne - odnawialne źródła energii (…)” - czytamy w „Porozumieniu sektorowym”.

Zadania dla uczelni

Jednym z zadań, jakie przed jednostkami badawczo – rozwojowymi i szkolnictwem wyższym stawia „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” jest przygotowanie kadry fachowców, którzy na każdym etapie łańcucha powstawania elektrowni wiatrowych, będą mogli sprostać temu wyzwaniu. Oznacza to, że wyższe uczelnie techniczne będą tworzyć i otwierać kierunki kształcące studentów dla tego nowego działu gospodarki.

W „Porozumieniu sektorowym” zapisano m.in.: „System nauczania dla przyszłych pracowników branży MEW (morskiej energetyki wiatrowej) powinien być spójny i jednolity, uwzględniając rozbudowany system odbywania praktyk i staży dla uczniów i studentów. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego powinny zostać określone zawody - na potrzeby branży MEW, a także należy wprowadzić możliwość pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz potwierdzania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji na potrzeby branży MEW. Dla realizacji celów strategicznych niniejszego Porozumienia podmioty (jednostki)- systemu oświaty, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową, badawczą lub naukową powinny zapewniać odpowiednio dużą liczbę miejsc do kształcenia. Silna współpraca pomiędzy szkolnictwem a sektorem badań i rozwoju, a także- wykorzystanie przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz walidacji do uprawnień i certyfikatów instytucji technicznych (…), będzie potęgować efekty uczenia się. Realizacji celów przysłuży się przekwalifikowanie pracowników z sektorów objętych- transformacją energetyczną (w szczególności górnictwa).”

Czy sądecka Uczelnia wpisze się w „Porozumienie sektorowe”?

M.in. na to pytanie odpowiedź da Ministerstwo Edukacji i Nauki, bowiem ono, w porozumieniu z innymi resortami i podmiotami sygnującymi dokument określać będzie, które uczelnie otwierać będą kierunki dla branż związanych z morską energetyką wiatrową i dla ilu studentów.

Atutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest kształcenie studentów w Instytucie Technicznym w specjalności z pogranicza ekoenergetyki – odnawialne źródła energii.

Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Na zdjęciu poniżej: grupa sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, czternasty od lewej prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel

Sygnatariusze Porozumienia sektorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach w galerii, od lewej:

 1. Oprawa plastyczna towarzysząca podpisaniu „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, 2 i 3. Prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel podpisuje deklarację przystąpienia do "Porozumienia sektorowego", 4. "Porozumienie sektorowe" - przemawia Krzysztof Kubów, 5. Sala obrad, 6. Sygnatariusze "Porozumienia sektorowego", 7. Oprawa plastyczna towarzysząca podpisaniu „Porozumienia sektorowego"

 

 

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uczelni!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r., które czasowo ograniczało funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając równocześnie na uwadze nadal obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wydane przez organy władzy publicznej ze względu na ten stan przepisy, zalecenia oraz wytyczne, przekazuję najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni i organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 1. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu 8. października 2021 r. – ten dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zajęć w siedzibie Uczelni. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych Instytutów.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w terminie i trybie określonym w harmonogramie zajęć dostępnym poprzez system Wirtualny Dziekanat lub opublikowanych na stronach internetowych instytutów.
 4. Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne do dnia 14 października 2021 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w sposób tradycyjny. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczyć mogą wykładów, co nie wyklucza równocześnie możliwości prowadzenia ich w sposób tradycyjny.

Realizacja procesu kształcenia prowadzona będzie zgodnie z przepisami:

 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 661)
 • paragraf 12 ww. rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w paragrafie 13 ww. rozporządzenia określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia;
 1. rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) wskazujących na zasady realizacji kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia (zawody: pielęgniarza, fizjoterapeuty, nauczyciela), w tym określających limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie innej niż wykłady (np. ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, warsztatowe i inne) będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta.
 2. Zajęcia na terenie Uczelni będą się odbywały w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i prowadzących zajęcia w budynkach zachowując równocześnie dbałość o jakość kształcenia.
 3. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022 zamieszczona jest na stronie Uczelni, w zakładce Dla Studenta („Kalendarz akademicki”).
 4. Wszelkie informacje, komunikaty, zarządzenia dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni m.in.:
 • baner „KORONAWIRUS” – informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zakładka „DLA STUDENTA” –m.in. zarządzenia Rektora, informacje dotyczące świadczeń dla studentów,
 • system Wirtualny Dziekanat,
 • strony internetowe poszczególnych instytutów – bieżące informacje dotyczące realizacji procesu kształcenia.

Proszę o monitorowanie ogłoszeń.

 1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamieszczone w niniejszym komunikacie informacje mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju (a w szczególności w naszym regionie) lub zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie decyzje władz PWSZ w Nowym Sączu w zakresie funkcjonowania Uczelni w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 powodowane są i będą troską o zdrowie społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia.

 

w zastępstwie Rektora

dr Marek Reichel

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

W Europie i Małopolsce

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie organizatorów (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły - poniżej.

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców (www.nocnaukowcow.malopolska.pl). Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Zapraszamy do udziału online w jubileuszowej 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w naszej uczelni.

Termin wydarzenia: 24 września 2021.

Zapraszamy także na profil FB oraz na stronę koordynatora jakim jest Województwo Małopolskie.

Poniżej: logotyp projektu: kolorowe, stylizowane szczyty gó oraz napis: Małopolska Innowacyjna. 

indeks

 PROGRAM: wersja do pobrania

 Wydawnictwo Naukowe zaprasza

Magia opowieści

Prezentacja będzie ukazaniem skrótowego zarysu fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku; z szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym pracy wielu podmiotów w procesie tworzenia książki

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

 

Akademickie Biuro Karier proponuje:

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat

Regulamin i oświadczenie

Konkurs multimedialny „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Celem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat

Regulamin i oświadczenie

ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy

Celem wykładu jest przedstawienie informacji niezbędnych do przygotowania się do wejścia na rynek pracy m.in. jak wybrać dobrą pracę, jak umiejętnie rozpoznawać swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania oraz jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Preferowana grupa wiekowa: 16+

 

Instytut Ekonomiczny

Skąd państwo ma pieniądze?

Prelekcja na temat budżetu państwa jako planu finansowego, przybliżająca dzieciom będącym uczniami szkoły podstawowej kwestie finansów publicznych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 12-15 lat

Szachy dla początkujących – królewska gra dla każdego!

Szachy to narzędzie, pobudzające rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdza fakt pozytywnego oddziaływania gry w szachy na rozwój umysłowy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i ich zdolności, jak również pozyskanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad gry w szachy, znaczenia i ustawienia poszczególnych figur szachowych, notacji szachowych, roszad, a także innych pojęć szachowych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat

Opowiadanie matematyczne „Wycieczka do zoo”

Opowiadanie matematyczne zawierające elementy quizu, który stopniowo rozwiązywany jest przez dziecko „przechodzące” kolejne etapy prezentowanej historii. Quiz obejmuje dokonywanie działań matematycznych (dodawanie/odejmowanie oraz mnożenie/dzielenie) i uzyskiwanie właściwych wyników rozwiązań.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat

Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Prelekcja na temat mechanizmów podejmowania decyzji związanych z wydawaniem pieniędzy, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej zagadnienia z obszaru ekonomii behawioralnej.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Psychologia reklamy – wybrane zagadnienia

Prelekcja na mechanizmów działania reklam, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej kwestie obejmujące psychologię reklamy.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

Instytut Języków Obcych

Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?

Wybór nazwy dla marki handlowej jest niezwykle ważny. Dobrze wybrana nazwa może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. Przeglądniemy strategie językowe przyjęte w tworzeniu nazwy polskiego znaku towarowego na rynku mody i niektóre z czynników kulturowych, które mają wpływ na ten proces. Przykładowe nazwy polskich marek zostaną przedstawione pod kątem fonologii, ortografii, morfologii, zapożyczeń, eponimów i innych czynników.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Śladami Harrego Pottera – wyprawa edukacyjna

Wirtualna wyprawa edukacyjna dla dzieci ze szkół podstawowych do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja.

Hasło dostępu: XVMNN2021

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat

Motywacja do nauki języków obcych

Teoria, prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w sposobach nauczania języków, skuteczne metody nauczania języków, wypalenie zawodowe nauczycieli.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+

Autoprezentacja

Autoprezentacja to forma prezentacji swojej osoby przed potencjalnym pracodawcą lub kontrahentem. Wiedza, jak skutecznie zaprezentować siebie jest pomocna także podczas rozmów biznesowych lub przemów publicznych. Skuteczna autoprezentacja pomaga osiągnąć sukces, zdobyć wymarzoną pracę lub zakończyć negocjacje biznesowe tak, jak tego oczekujemy. Aby taka forma przedstawienia siebie była jak najlepsza liczy się wiedza o technikach werbalnych i niewerbalnych, sposobach zachowania w konkretnych sytuacjach oraz metodach walki ze stresem. Taka wiedza jest przydatna w każdej dziedzinie życia i w każdym wieku.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Tematyka Quizu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz składa się z ok. 30 pytań i trwa ok.30 min. Quiz przeprowadzony będzie dnia 24 września 2021 r. w formie online na platformie internetowej ok godz. 16:30.

Quiz skierowany jest do uczniów w wieku 12–15 lat.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 22.09.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej

Wykład będzie poświęcony najciekawszym i najbardziej rozpoznawalnym pisarzom najnowszej literatury rosyjskiej reprezentującym różnorodne tendencje i zjawiska (Ludmiła Pietruszewska, Guzel Jachina, Michaił Szyszkin, Jewgienij Wodołazkin, Wiktor Pielewin itd.). Zostaną pokrótce przedstawione najważniejsze utwory literackie ostatnich lat tłumaczone na język polski, jak również te, które zdobyły uznane nagrody. Wykład ma na celu także przybliżenie polskiemu czytelnikowi kultury literackiej współczesnej Rosji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

Instytut Kultury Fizycznej

Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń

Wykład ma ukazać prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju takich funkcji motorycznych jak: siad, pozycję czworaczą oraz chód. Poruszone zostaną także aspekty prawidłowej pielęgnacji noworodka (m.in. karmienie, przewijanie i podnoszenie dziecka) oraz ich wpływu na jego prawidłowy rozwój, bądź ewentualne zaburzenia ruchowe czy problemy z postawą ciała.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych oraz szacowanie składu tkankowego ciała

Proporcje wagowo-wzrostowe u osób dorosłych określamy za pomocą wskaźnika BMI, natomiast u dzieci diagnozę taką wykonujemy na podstawie siatek centylowych masy i wysokości ciała. Pomiary i obliczenia wykonane zostaną w pracowni anatomii i antropologii IKF PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Techniki obrony przed obchwytami

Zaprezentowane zostaną propozycje technik obrony przed obchwytami napastnika z przodu oraz z tyłu w rożnych wariantach. Techniki te opracowano i wykorzystano w kilku systemach walki wręcz, które stosowane są do nauki samoobrony.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek

Celem pokazów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz przedstawienie jak działają bufory w różnych środowiskach. Osoby uczestniczące zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonają pomiary i dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH. Oprócz tego zobaczą pokaz dotyczący własności białek. Pokazy połączone będą z prezentacją laboratorium biochemii Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej

Choć leczenie zimnem znalazło szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie wszyscy pacjenci mogą z niego skorzystać. Ze względu na ograniczone bezpieczeństwo zabiegu w przypadku obecności niektórych dodatkowych schorzeń, konieczna jest znajomość podstawowych wskazań do zabiegu, a także metodyki jego wykonywania. Warsztaty ukazują przygotowanie pacjenta do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, prawidłową kwalifikację oraz przebieg zabiegu. Całość połączona będzie z prezentacją pracowni krioterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Pracownia odnowy biologicznej: sauna fińska, sauna parowa, sauna infra red

W pracowni odnowy biologicznej zwiedzamy saunę suchą, saunę parową i saunę infra red. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi warunkami pod względem temperatury i wilgotności. W saunie suchej występuje wysoka temperatura i niska wilgotność. W saunie parowej odwrotnie: niższa temperatura i wysoka wilgotność, sięgająca nawet 100 %. Natomiast sauna na podczerwień, infra red dedykowana jest osobom nie tolerującym wysokich temperatur, osobom starszym. Występuje w niej niższa temperatura (około 50 st. C) i wilgotność. Pobyt w każdej z nich natomiast sprzyja relaksowi, regeneracji, rozluźnieniu mięśni, hartowaniu organizmu oraz zwiększaniu odporności. Zabiegi w saunie stosowane są w odnowie biologicznej oraz wśród sportowców. Po zabiegu ważne jest odpowiednie schłodzenie ciała, które pobudza mechanizmy termoregulacji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Jaką mocą mięśniową powinien dysponować sprinter? Jak ocenić siłę mięśni kończyn dolnych u piłkarzy nożnych?

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości w obszarze narządu ruchu

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Instytut Pedagogiczny

I ty możesz zostać pisarzem

Wydarzenie mieści się w ramach sztuki twórczego pisania (tzw. Creative writing). Jest warsztatem, zakłada pisemną aktywność uczestników. Ich wiek jest dowolny. Ci którzy zechcą wziąć udział w warsztacie powinni wykazywać zainteresowania humanistyczne i mieć za sobą inicjację czytelniczą na poziomie co najmniej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników warsztatu powinien mieć dostęp do programu Word, ponieważ w tym programie będę przesyłane polecenia prowadzącego. Zadania, jakie uczestnicy będą mieli do wykonania, będą ściśle związane z warsztatem pisarza, a zwłaszcza z warsztatem poety. Wymagane będzie od uczestników kreatywne podejście do języka i oryginalność wyobraźni. uczestnicy mogą przesłać swoje prace prowadzącemu, który je skomentuje.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Naj, naj, naj owady Polski

Uczestnicy biorą udział w grze (quizie) o największych motylach dziennych i nocnych (ćmy) owadach, najrzadszych motylach dziennych i nocnych (ćmy), największych chrząszczach, najrzadszych chrząszczach, największych owadach Polski (nie tylko motyle, ćmy i chrząszcze), w finale wybierają i przyznają tytuł Najwspanialszego Owada polski.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu

Prezentacja fotografii cyfrowej wykonanej przez studentów Instytutu Pedagogicznego oraz demonstracja obróbki graficznej na podstawie nagranego tutoriala.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Mozaika – warsztaty artystyczne dla dzieci

Na arkuszu papieru rysujemy linie pionowe i poziome tworząc kwadraty. Ściany drewnianych klocków obklejamy kolorowymi kartkami lub kartką białą i czarną (w przypadku bieli i czerni zamiast klocków można użyć monety).

Wersja 1 – wycięte z kolorowych kartek kwadraty naklejamy na przygotowane kartki. Kolor kwadratu będzie uzależniony od rzutu kostki.

Wersja 2 – wykorzystujemy kartki w kratkę i za pomocą pisaków wypełniamy wnętrze kratek. Kolory wg rzutu kostki.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Wynalazki i wynalazcy – quizy

Zbiór quizów na temat wielkich wynalazców oraz ich przełomowych wynalazków. Jak dobrze znasz okoliczności powstania najważniejszych wynalazków w historii ludzkości? Czy wiesz, jacy prywatnie byli wspaniali wynalazcy? O jakich ważnych wynalazkach prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś? Nad czym wynalazcy pracują obecnie? Poznaj ciekawostki z życia wielkich wynalazców oraz historie kryjące się za ich wynalazkami. Sprawdź swoją wiedzę!

Dostęp:

https://learningapps.org/watch?v=p6jjj0u2a21
https://learningapps.org/watch?v=p02s2ascn21
https://learningapps.org/watch?v=pxm3n670321
https://learningapps.org/watch?v=pafcuv27c21
https://learningapps.org/watch?v=pkrbdq0it20

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Kluczowe punkty zajęć obejmują zagadnienia: 1. Umiarkowanie w reakcji. 2. BATNA. 3. Słuchanie. 4. Zmiana ramy odniesienia. 5. Siła negacji. 6. Złoty most.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych

Żyjemy w czasach Internetu, nieskrępowanego dostępu do danych i nieznanych dotąd możliwości błyskawicznej komunikacji. Epidemia skłoniła nas do przeniesienia znacznej części naszych spraw do Internetu. Internetu, który dla jednych jest narzędziem pracy, dla innych źródłem rozrywki, ale bywa również miejscem, w którym można kogoś skrzywdzić. Pozory anonimowości w Internecie, nie wyłączają jednak przepisów prawa, jakie wszystkich obowiązują. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, które działania w sieci są dozwolone. a jakie podlegają odpowiedzialności prawnej i lepiej z nich zrezygnować.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Instytut Techniczny

O czym jest uczenie maszynowe?

Większość naszej wiedzy o świecie, rozwiązywanie problemów "trudnych", czy symulowanie "inteligentnego" zachowania, wymaga modeli i metod statystycznych. Modele te oparte są o analizę dostępnych przykładów. Na wykładzie zostanie wyjaśnione pojęcie uczenia maszynowego na przykładach.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu

Pokazy z zakresu wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych. Współrzędnościowe ramie pomiarowe w zastosowaniach technicznych (pomiary kształtu i położenia części produkcyjnych) oraz para technicznych (pomiar wzrostu – dla najmłodszych). Wykorzystanie mikroskopu pomiarowego w obserwacji świata owadów i pająków oraz elementów elektroniki użytkowej (pomiary skrzydeł owadów i części ciała pająków pod dużym powiększeniem, obserwacja i pomiary pixeli wyświetlaczy telefonów komórkowych).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium obróbki elektroerozyjnej

Pokaz laboratoryjnego procesu elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC. Część teoretyczna, krótki wykład wprowadzający w zagadnienie. Ogólne przedstawienie budowy schematu maszyny. Dokonanie pomiarów używanych materiałów tj. stal narzędziowa NC 6 wykorzystywanej do wykonania matryc oraz miedzi elektrolitycznej używanej do wykonania elektrod. Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej na drążarce elektroerozyjnej ZAP PB 93. Przedstawienie wykonanego elementu - wnioski.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratoria inżynierii materiałowej

Projektowanie każdego, nawet najmniejszego detalu potężnej maszyny nie może obyć się bez poprawnego doboru materiału, z którego będzie on zbudowany. Dzięki inżynierii materiałowej to zadanie może być idealnie zrealizowane. W laboratorium właśnie tej dziedziny nauki odbędą się pokazy współczesnych metod badań właściwości materiałów, m.in. próba rozciągania materiałów inżynierskich. Dzięki analizie wpływu obróbki cieplnej materiałów na ich strukturę oraz właściwości, możemy kształtować cechy materiału i poprawiać te, na których w danym momencie najbardziej nam zależy. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych pozwalają zobaczyć jak materiał wygląda od środka – coś na pozór gładkie i jednolite, w rzeczywistości okazuje się być bardzo zaskakujące. Podczas pokazów w laboratorium, zostaną zaprezentowane wyżej opisane doświadczenia tak aby świat materiałów i ich właściwości przybliżyć obserwatorom, a to co małe i niewidzialne – by stało się duże i czytelne.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium urządzeń elektrycznych

Demonstracja układów sterowania silnikami elektrycznymi, tworzenie projektów działania instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projektowanie różnych układów sterowania sekwencyjnego. Projektowanie układów sterowania gwiazda – trójkąt w celu uruchomienia napędu silnika 3 fazowego. Projektowanie układów sterowania do zmiany kierunku obrotów silnika elektrycznego. Projektowanie oraz uruchamianie różnych rozwiązań w działaniu instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projekty poszczególnych układów demonstrowane będą na odpowiednio do tego celu przygotowanych tablicach laboratoryjnych.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Roboty mobilne

Pokazy i prezentacja prac studentów w zakresie programowania mobilnych robotów stworzonych w oparciu o jednostki NXT Mindstorms. We współczesnym świecie, człowiek spotyka na swojej drodze różne układy cybernetyczne, których celem jest wspieranie nas w różnych aspektach aktywności życiowej. Nie są to twory innych cywilizacji, nie posiadają magicznego pierwiastka. Są to maszyny stworzone i zaprogramowane przez człowieka dla człowieka. Celem demonstracji jest z jednej strony przedstawienie różnorodności rozwiązań w zakresie autonomiczności i mobilności robotów, z drugiej – uświadomienie trudności związanych z zaprogramowaniem takiej maszyny, by realizowała wyznaczone jej cele.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Układy działające na powietrze

Pokaz działania układów sterowania pneumatycznego. Celem pokazu będzie zaprezentowanie różnych układów sterowania w których wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza. Każdy z uczestników pokazów będzie miał okazję połączyć taki układ jak również go uruchomić. Zapozna się ze strukturą działania takich układu w których oprócz elementów sterujących i wykonawczych zainstalowane będą komputery. Umożliwi to każdemu z uczestników zrozumienie na czym polega sterowanie elementami pneumatycznymi za pomocą systemów cyfrowych. Pokaz ma w sposób przystępny przybliżyć na czym polega wykorzystanie powietrza jako nośnika energii i informacji.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Iluzje optyczne... czy jesteś pewien tego co widzisz?

Któż twierdzi, że nauka nie jest zabawna? Optyczne iluzje, jakich wiele zobaczymy podczas tej prelekcji, przyciągają uwagę i wzrok jak nic innego… a przy okazji służą całkiem poważnym badaniom. W jaki sposób? Iluzje zmuszają nasz mózg, aby odsłonił sekrety swojej pracy… A zatem nie tylko oczy, ale ich połączenie z całym systemem identyfikacji obrazu. Zobaczmy jak nasz mózg daje się „oszukać” kolorami, kształtami, perspektywą, porównaniem. Spotkamy się z iluzją optyczną na wielkiej pustyni solnej w Boliwii. Zobaczymy rzeczy „niemożliwe” i zbyć może zwątpimy w to... co widzimy!

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

Instytut Zdrowia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach

Przypadki symulowane z udziałem studentów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów jest nauczenie osób z różnych grup wiekowych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie: pierwsza pomoc w omdleniu, pierwsza pomoc w przypadku obfitego krwawienia, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności (pozycja boczna bezpieczna).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zasady pielęgnacji niemowlaka

Przypadki symulowane z uczestnictwem studentów Pielęgniarstwa. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w codziennej pielęgnacji dziecka. W programie: kąpiel niemowlaka, karmienie niemowlaka, przebieranie niemowlaka.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Opieka nad osobą starszą

Celem pokazu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przypadku opieki na osobami starszymi. W programie: pokaz opieki nad osobą starszą z wykorzystaniem zaplecza technicznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 1.

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja karetki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 2.

W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 3.

W programie m.in. prezentacja sali wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia - od piramidy żywieniowej do talerza

Celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji zaleceń żywieniowych na przestrzeni lat. W programie prezentacja piramidy zdrowego żywienia oraz aktualne wytyczne dotyczące właściwego komponowania posiłków, a także prezentacja piramid żywieniowych obowiązujących na świecie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo bilansować codzienne posiłki oraz jak przebiega analiza składu ciała.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

 

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety ewaluacyjnej MNN2021:

Ankieta dzieci:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPCwzP3PHURUs6nSbqkdod1xyYWEzWFiz9r55kk3Xqer2Pg/viewform

Ankieta dorośli:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ03D6dFYTLfE1_Pog5FirImttVzfwqG9qPCqT710ZTj59eQ/viewform

Zapraszamy absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki dla biznesu na praktyczne studia drugiego stopnia rozszerzające kompetencje z języka angielskiego do poziomu C2.

Więcej informacji na stronie Instytutu Języków Obcych

 

 

Do 16 września 2021 r. trwa rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów.

Grafika przedstawia kobietę oraz dwa ołówki z napisem studiuj z nami i narysuj swoją przyszłość

Zgodę na jego utworzenie uczelnia otrzymała w lipcu, stąd nietypowy termin naboru. Co kryje się za sobą Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów? Do kogo adresowane są te studia? Na ten temat i nie tylko rozmawiamy w STUDIO DTS z dr hab. Renata Bugajską-Bigos, prof. PWSZ, kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych Instytutu Pedagogicznego. Wysłuchaj i szykuj swoje portfolio.

Szanowni Państwo,
Oddajemy do konsultacji społeczności akademickiej PWSZ w Nowym Sączu projekt „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na lata 2021 – 2027”. Dokument został opracowany przez zespół pracowników i studentów, przy udziale wszystkich jednostek Uczelni, na podstawie rzetelnej diagnozy stanu Uczelni, otoczenia w jakim się znajduje oraz bieżących uwarunkowań prawnych. Fundamentem strategii jest wizja i misja, a w strukturze wyodrębniono cele strategicznie i poszczególne cele operacyjne. Kierując się troską o prawidłowe funkcjonowanie PWSZ, najwyższą jakość kształcenia oraz rozwój kadry zapraszamy do wspólnej analizy, która pozwoli podjąć istotne decyzje i wyznaczyć kierunek na kolejne lata. Chcemy, aby ostatecznie strategia była wyrazem woli całej społeczności akademickiej.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 14 września 2021 r. do godz. 12:00. Projekt strategii został przesłany wszystkim pracownikom na uczelniane adresy e-mail oraz przewodniczącemu URSS, w celu zebrania opinii społeczności studentów. Po zakończeniu konsultacji projekt dokumentu zostanie przekazany Radzie Uczelni w celu zaopiniowania, a następnie Senatowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.