Szczegółowy program obchodów jubileuszu:
„20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

Październik 2017

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/18, rozpoczynająca obchody jubileuszu „20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” - 6 października

Listopad 2017

  1. Wykład otwarty prof. dra hab. inż. Adama Ruszaja „Bionika w inżynierii produkcji” - 9 listopada 
  2. Koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy" - osoby niepełnosprawne dla Uczelni - 17-18 listopada 

Grudzień 2017

  1. Organizacja konferencji międzynarodowej, pedagogicznych, studenckich kół naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności" - 7-8 grudnia
  2. Ogólnopolskie sympozjum kół naukowych „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania” - 7-9 grudnia

Styczeń 2018

  1. Spotkanie jubileuszowo-noworoczne władz Uczelni z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi - 4 stycznia
  2. Jubileuszowy Koncert noworoczny „Artyści dla Uczelni” - 12 stycznia
  3. Wykład otwarty Wiesława Janczyka - Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów - „Rola Ministerstwa Finansów w procesie opracowywania i wdrażania regulacji służących uczciwej konkurencji i naprawie finansów publicznych" - 22 stycznia
  4. Wampiriada p.n. „20 litrów krwi na 20-lecie Uczelni" - 25 stycznia

Luty 2018

  1. Finisaż wystawy poplenerowej "Impresje skansenowskie IX" w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu - 1 lutego
  2. Zjazd absolwentów Instytutu Języków Obcych - 3 lutego
  3. Realizacja projektu „Szukamy przyszłych olimpijczyków”- kwalifikacja dzieci do uprawiania profesjonalnego sportu (profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z Nowego Sącza i okolic).

Marzec 2018

  1. Przyjęcie uchwały Senatu w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Andrzeja Bałandy auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - 16 marca
  2. XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) - 21-23 marca

Kwiecień 2018

  1. Realizacja projektu „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi u pracowników Uczelni" w różnych grupach wiekowych.
  2. III Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystyczne – współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju” - 19-21 kwietnia
  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemysł i systemy transportowe" - 19-21 kwietnia
  4. Konferencja międzynarodowa „Wyzwania współczesnej edukacji” - 23-24 kwietnia

Maj 2018

  1. Wernisaż prac wykładowców Instytutu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i 10-lecia kierunku
    Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pt. "Sztuki piękne", w Nowosądeckiej Małej Galerii - 10 maja
  2. Konferencja naukowa "Sztuka wychowania" - 11 maja
  3. Koncert Aleksandra Porzucka, Aula PWSZ - 14 maja
  4. 20. jubileuszowe juwenalia studenckie - 19-20 maja
  5. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przemysł 4.0”. Posiedzenie Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk - 21-24 maja
  6. Konkurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu nowosądeckiego w 20-lecie Uczelni - 29 maja
  7. Międzynarodowa konferencja naukowa „Język w kulturze. Kultura w języku" - 29-30 maja

Czerwiec 2018

  1. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych uczniów i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. X edycja Międzypowiatowego Konkursu "Pejzaż Sądecki".
  2. Wystawa fotograficzna „20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w obiektywie” w Galerii Epreuve D’Artiste (E/A) w budynku Biblioteki.
  3. Rajd Instytutu Zdrowia o puchar Dyrektora Instytutu Zdrowia - 6 czerwca
  4. Festiwal Nauki - 8 czerwca
  5. Wystawa zabawek edukacyjnych - 12 czerwca
  6. Centralne obchody 20. rocznicy utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Senatu i Konwentu z okazji rocznicy utworzenia PWSZ; nadanie auli PWSZ imienia Profesora Andrzeja Bałandy, promocja wydawnictwa jubileuszowego - 15 czerwca
  7. Spotkanie integracyjne pracowników, emerytów i przyjaciół Uczelni - 15 czerwca
  8. Uroczysty koncert - Maja Sikorowska, Andrzej Sikorowski z zespołem - 16 czerwca
  9. Zawody sportowe dla dzieci, młodzieży sądeckich szkół (turniej piłkarski, turniej koszykówki, turniej siatkarski, zawody lekkoatletyczne).

Wrzesień 2018

  1. Wystawa artystycznych prac dyplomowych kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.
  2. Małopolska Noc Naukowców - 28 września

Październik 2018

  1. Inauguracja roku akademickiego 2018/19 kończąca obchody jubileuszu „20 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” - 5 października

Uwaga:
Szczegółowy program może ulegać bieżącym modyfikacjom.