Skład Senatu V Kadencji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
(1.09.2015 – 31.08.2020)

 

Władze Uczelni

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
Rektor PWSZ, przewodniczący Senatu

dr Marek Reichel
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr Halina Potok
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Zbigniew Gorgosz
Kanclerz

Dyrektorzy Instytutów

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

dr Robert Rogowski
Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ
Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Dyrektor Instytutu Technicznego

dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ
Dyrektor Instytutu Zdrowia

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru

W grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy:

dr inż. Marek Aleksander
Instytut Techniczny

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ
Instytut Pedagogiczny

dr Ewa Grygiel
Instytut Kultury Fizycznej

dr Beata Lisowska
Instytut Pedagogiczny

dr Stanisław Malinowski
Instytut Zdrowia

dr Dorota Ogonowska
Instytut Zdrowia

dr inż. Grzegorz Przydatek
Instytut Techniczny

dr Piotr Czech
Instytut Kultury Fizycznej

dr Elżbieta Stanisz
Instytut Języków Obcych

dr Honorata Trzcińska
Instytut Ekonomiczny

dr Monika Zięba-Plebankiewicz
Instytut Języków Obcych

dr Tomasz Zacłona
Instytut Ekonomiczny

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra:

mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz
Instytut Zdrowia

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Anna Polek 


W grupie przedstawicieli innych Uczelni:

prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
Uniwersytet Rolniczy

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
Politechnika Krakowska

dr Stefan Florek
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. inż. Wojciech Homik, prof. nadzw.

Politechnika Rzeszowska

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. PWSZ
Uniwersytet Ekonomiczny

prof. dr hab. inż. Oleksander Petrov
Akademia Górniczo-Hutnicza


W grupie studentów:

Od grudnia 2019 r.

Paulina Bachuła
Instytut Ekonomiczny

Szymon Bochenek
Instytut Zdrowia

Dariusz Bogdański
Instytut Techniczny

Daniel Chrobak
Instytut Kultury Fizycznej

Aleksandra Gorczowska
Instytut Pedagogiczny

Aleksandra Lang
Instytut Ekonomiczny

Jolanta Rybska
Instytut Ekonomiczny

Monika Twardowska
Instytut Techniczny

 

Z głosem doradczym:

mgr Halina Marcisz
Kwestor

mgr Agata Witrylak – Leszyńska
Dyrektor Biblioteki

dr Renata Żabecka – Chowaniec
Przedstawiciel związków zawodowych