Organizatorzy Małopolskiej Nocy Naukowców zapraszają do udziału w  corocznym konkursie plastycznym!

W tym roku pod hasłem: „EKO-MOC Naukowca”.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą wykonać pracę, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło konkursu plastycznego Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu.

Termin nadsyłania prac do 9 września 2021 r.
W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Organizatora.

Formularze, regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs-eko-moc-naukowca-wystartowal/

konkurs mnn 2021

Już 15 raz uczestnicy konkursu plastycznego będą rywalizowali o zwycięstwo w ramach IV kategorii wiekowych:

I kategoria: 5-7 lat;

II kategoria: 8-10 lat;

III kategoria: 11-15 lat;

IV kategoria: 16-19 lat.

Tematyka pracy, cel

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować jego regulamin oraz wykonać pracę plastyczną, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu. Należy je przygotować na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm), nie większym niż A1 (594x 841), w tym również prace przestrzenne. Pomysłowość, kreatywność, estetyka, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz wykorzystanie surowców wtórnych będą szczególnie punktowane. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy informujący w szczególności o wykorzystanych recyklingowych materiałach. Dodatkowo, powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs „EKO-MOC NAUKOWCA” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021”.

Celem zabawy jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska i działań podejmowanych przez naukowców w celu ochrony naszego świata przed różnymi zagrożeniami ekologicznymi, a także na rzecz ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 6303247

Zapraszamy do zabawy!

 

Szczegółowe informacje i program jubileuszowej 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w naszej uczelni wkrótce.

Termin wydarzenia: 24 września 2021

Zapraszamy także na profil FB oraz na stronę koordynatora jakim jest Województwo Małopolskie.

indeks

Strona projektu:

https://podrozowaniebezgranic.eu/

https://cestovaniebezhranic.eu/

Zapraszamy też na strony Facebook w wersji polskiej oraz Facebook w wersji słowackiej.


poland slovakia pl 01fund rgb

 

Partner wiodący projektu: Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Realizacja projektu: 01.09.2019–31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 295 126,56 euro

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności, skali promocji wszystkich środków transportu zlokalizowanych w regionach przygranicznych Słowacji i Polski, wzbudzenie zainteresowania wykorzystaniem i łączeniem regionalnych środków transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego wykorzystania dostępnych opcji transportowych.

 

Realizacja projektu generuje powstanie nowych e-produktów, ale też wymianę kulturalną i edukacyjną zarówno wśród mieszkańców regionów jak i osób go odwiedzających. Połączenie wymienionych produktów będzie w różnym stopniu uwzględniać różne grupy docelowe. Wybór produktów jest celowo tak dobrany, aby mógł dotrzeć do wszystkich grup pokoleniowych bez względu na poziom wykształcenia, z poszanowaniem grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dzięki prezentacji możliwości wydajnego, taniego, płynnego oraz oryginalnego wykorzystania dostępnego transportu, podniesie się stopień zainteresowania tym obszarem o szczególnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających. W ten sposób zostanie osiągnięte poznanie transgranicznych obszarów partnera, a jednocześnie obszar ten będzie prezentowany jako jedna całość historyczna, kulturowa i przyrodnicza.

Produktem projektu jest stworzenie wspólnych zrównoważonych innowacyjnych produktów, tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, które zapewnią wyczerpujące informacje na temat możliwości środków transportu transgranicznego i aktywnego wykorzystania tego terenu. W ten sposób spodziewamy się podnieść poziom świadomości odwiedzających na temat prezentowanych opcji transportowych, a tym samym zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar. Wymienione produkty po stronie słowackiej i polskiej stanowią innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu wsparcia informatycznego ew. nieformalnego informowania (po obu stronach granicy) w celu podnoszenia świadomości aktywnego korzystania z dostępnych środków transportu. Wsparciu wymienionych celów towarzyszy także zbiór miękkich działań związanych z wymianą transgraniczną, z informowaniem, z organizowaniem różnych wydarzeń społecznych. Ten zestaw produktów i działań przyczyni się do pogłębienia wzajemnego poznania nie tylko między partnerami projektu (którzy już mają długotrwałe intensywne relacje), ale przede wszystkim między różnymi grupami docelowymi obu krajów. Szersze zaangażowanie członków różnych grup docelowych jako bezpośrednich beneficjentów produktów projektu, stwarza znacznie wyższą stabilność trwałości projektu, ale także znacznie przyczynia się do realizacji głównej filozofii programów transgranicznych.

Uczelnia uczestnicząc w realizacji projektu przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w regionie małopolskim jako aktywnego lidera w trosce o realizację zainteresowań i potrzeb turystycznych mieszkańców Sądecczyzny, przyczyni się do zachowania naturalnego środowiska, niezagrażającego zdrowiu ludzi i przyrodzie. Przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu małopolskiego i preszowskiego, promocji prośrodowiskowych środków transportu, bezpiecznych dla dziedzictwa kulturowego i różnorodnych form turystyki transgranicznej. Nasi studenci współuczestnicząc w realizacji projektu zdobędą dodatkowe doświadczenie, przydatne w życiu zawodowym, a także będą rozwijać własne zainteresowania i pasje oraz kompetencje społeczne takie jak: współpraca w zespole, podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Uczelnia dzięki realizacji projektu zostanie także doposażona w sprzęt i środki dydaktyczne, które w przyszłości będą wykorzystywane także w procesie kształcenia studentów oraz rozwijania ich zainteresowań. Projekt ten przyczyni się także do realizacji podstawowych zadań statutowych Uczelni.

Pozytywna współpraca pomiędzy Uczelniami przy realizacji projektu stworzy dobre podstawy do dalszej współpracy pomiędzy partnerami przy realizacji innych przedsięwzięć międzyregionalnych, a zwłaszcza przy popularyzacji nowych środków przekazu, służących rozwojowi obu regionów. Zacieśnienie współpracy przyczyni się także do zwiększenia efektywności wymiany międzynarodowej studentów i pracowników obu Uczelni.

 

Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 na realizację projektu nr PLSK.02.02.00-SK-0180/18–00 pn. Podróżowanie bez granic

ZAPRASZAMY na Dzień Otwarty

w Instytucie Pedagogicznym ul. Chruślicka 6.

w piątek 11 czerwca 2021 r. w godz. 10.00–17.00

Godzina zajęć

Przedmiot

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

10.00 – 12.20

Rysunek

Instytut Pedagogiczny

II piętro - sala 205

prof. dr hab.

Grzegorz Sztwiertnia

10.00 – 12.00

Warsztaty fotograficzne

Galeria EA

Al. Wolności 40

II piętro

dr Andrzej Naściszewski

12.00 – 15.00

Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 23

dr Katarzyna Hnat

12.45 – 15.00

Rzeźba

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 25

prof. dr hab.

Andrzej Szarek

15.30 – 17.00

Grafika

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 21

mgr Agata Rolka

16.00 – 17.00

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 26

mgr Agnieszka Józefów

 Więcej szczegółów pod numerem tel. 18 5475606 lub 18 4414503

 

ip dzień otwarty 11.06.2021 grafika 1400 

ZAPRASZAMY na Dzień Otwarty Instytutu Zdrowia w siedzibie przy ul. Kościuszki 2G.

8 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

W programie: możliwość zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem Centrum Symulacji Medycznej, z pracą pielęgniarki, ratownika medycznego, dietetyka.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy grupy zorganizowane o wcześniejsze ustalenie godziny tel. 18 547 56 60 (sekretariat IZ) do dnia: 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

 

dzień otwarty w iz 1 program

 iz dzień otwarty 08.06.2021 grafika 1400

Tradycją naszej Uczelni były doroczne Dni Otwarte. Z powodu epidemii większość naszych aktywności musiała przenieść się do Internetu. Zarówno studenci, jak i uczniowie oraz wykładowcy i nauczyciele przez ostatnie miesiące zdobywają nowe umiejętności komunikacji i kształcenia on-line.

Obecnie nie możemy realnie zaprosić kandydatów na studia do naszych Instytutów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zorganizować WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY!

Każdy z sześciu instytutów przygotował ofertę, którą zaprezentuje poprzez Wydarzenie na naszym Facebooku "PWSZ news"

 

25 maja 2021 r. od godz. 10:00  zaprasza Instytut Języków Obcych.

Link do wydarzenia na FB: KLIKNIJ

Link do wydarzenia na Youtube: KLINKIJ

Dyskusja: https://www.facebook.com/events/2890790461161404/?active_tab=discussion

wirtualny dzień otwarty 25.05.2021 grafika 1400 

10:00 - 10:30  Prezentacja Instytutu Języków Obcych

10:30 - 11:15 Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji i studiów w IJO

 

Pytania można zadawać drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pomocą anonimowego formularza on-line:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lwVfSB2KY0aSktdPG6bZZf-ymv6bmWlEjXnUYuKW21dUM04zTVAyTE9UQ1VTNzZMSExIMDBMTkxDQy4u

 

W późniejszych godzinach będzie można odtworzyć wydarzenie offline na naszym kanale You tube "PWSZ Nowy Sącz".

Serdecznie zapraszamy

 

 

informator 2021 22 okładka

INFORMATOR dla kandydatów na studia 2021/2022 (pdf 22652 KB)

 

baner 2021.2022

 

UWAGA!!!

 

Ustala się terminarz rekrutacji na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów" dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 

elektroniczna rejestracja kandydatów

10 sierpnia - 16 września 2021 r., do godz. 14.00

 

rozmowa kwalifikacyjna:

17 września 2021 r.

 

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

20 września 2021 r.

 

przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów

20 – 21 września 2021 r.

 

ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów

22 września 2021 r.

 

 

DATA DZIEŃ TYGODNIA DYŻUR TELEFONICZNY NR SALI ADRES
2 września 2021 r. czwartek  10.00 - 12.00

Sekretariat

pokój 17

Instytut Pedagogiczny

ul. Chruślicka 6

33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 441 45 92

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 września 2021 r. środa 10.00 - 12.00

 

 

 

Ustala się terminarz drugiej tury rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające cykl kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (wykaz kierunków - patrz zakładka: Informacje Ogólne)

 

elektroniczna rejestracja kandydatów

12 - 24 września 2021 r., do godz. 12.00

 

egzaminy wstępne na kierunku:

„Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” – studia pierwszego stopnia oraz „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” – jednolite studia magisterskie

24 września 2021 r.

 

rozmowa kwalifikacyjna na kierunku:

"Ekonomika i finanse przedsiębiorstw” – studia drugiego stopnia
(dotyczy kandydatów o których mowa w § 7 ust. 8 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b Uchwały Nr 32/2020(z późn. zm.))

24 września 2021 r.

 

rozmowa kwalifikacyjna na kierunku: „Pedagogika” – studia drugiego stopnia

24 września 2021 r.

 

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

27 września 2021 r.

 

przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów

27 - 29 września 2021 r.

 

ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów

29 września 2021 r.

 

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

Dnia 13 stycznia 2021 r., o godz. 9.00, za pomocą platformy edukacyjnej Microsoft Teams odbędzie się 123 Konwersatorium Naukowe nt.: "Kompetencje kluczowe istotne w rozwoju ucznia - wyzwania współczesnej edukacji". Prowadzący mgr Magdalena Kiełbasa.

                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy.

Małopolska Noc Naukowców  27 listopada 2020 r.

Tegoroczne Hasło MNN "Jak naukowcy zmieniają świat"

 

Zapraszamy do udziału we wszystkich aktywnościach w trybie on-line.

Linki do poszczególnych punktów programu są zawarte w ich nazwach (poniżej).

 

Szczegółowy program wydarzenia do pobrania

 

 Zapraszamy na oficjalną stronę MNN: https://nocnaukowcow.malopolska.pl/

 

 baner web mnn2020 550x310

 

INSTYTUT EKONOMICZNY ZAPRASZA:

1. Jeden poranek z życia Sylwii i Marcina - opowiadanie matematyczne

Opowiadanie matematyczne zawierające elementy quizu, który stopniowo rozwiązywany jest przez dziecko „przechodzące” kolejne etapy prezentowanej historii. Quiz obejmuje dokonywanie działań matematycznych (dodawanie/odejmowanie oraz mnożenie/dzielenie) i uzyskiwanie właściwych wyników rozwiązań.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat

2. Szachy dla początkujących – królewska gra dla każdego!

Szachy to narzędzie, pobudzające rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdza fakt pozytywnego oddziaływania gry w szachy na rozwój umysłowy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i ich zdolności, jak również pozyskanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad gry w szachy, znaczenia i ustawienia poszczególnych figur szachowych, notacji szachowych, roszad, a także innych pojęć szachowych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat

3. Tajemnica pieniądza

Krótka charakterystyka istoty, historii, znaczenia, a także form pieniądza w gospodarce; zapoznanie z rolą pieniądza i zwrócenie uwagi, że wciąż pozostaje on tajemnicą, przykładowo bitcoin i inne postacie środków płatniczych.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

4. Polska w Unii – fundusze i programy europejskie

Prezentacja przedstawiająca główne zasady i narzędzia współfinansujące przedsięwzięcia realizowane w różnych sferach życia w ramach perspektywy 2014-2020.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA:

5. Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?

Wybór nazwy dla marki handlowej jest niezwykle ważny. Dobrze wybrana nazwa może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. Przeglądniemy strategie językowe przyjęte w tworzeniu nazwy polskiego znaku towarowego na rynku mody i niektóre z czynników kulturowych, które mają wpływ na ten proces. Przykładowe nazwy polskich marek zostaną przedstawione pod kątem fonologii, ortografii, morfologii, zapożyczeń, eponimów i innych czynników.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

6. „Śladami Harrego Pottera” – wyprawa edukacyjna

Wirtualna wyprawa edukacyjna dla dzieci ze szkół podstawowych do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat

7. Motywacja do nauki języków obcych

Teoria, prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w sposobach nauczania języków, skuteczne metody nauczania języków, wypalenie zawodowe nauczycieli.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

8. Literatura a „informacja” – o granicach „przekazu”

W wykładzie podjęte będą następujące kwestie: czy jednym z celów literatury/ filozofii jest eksterioryzacja „informacji”? co jest nośnikiem informacji w literaturze/ filozofii? w jakim stopniu sposób przekazu „informacji” za pomocą tzw. tekstu jest zdeterminowany przez nadmiarowość? Wykładowca przedstawi kwestię dotyczącą „pakowania” przekazu za pomocą tzw. tekstu. Zaproponuje klasyfikację gatunków literackich (a tym samym wybranych dzieł literackich) na kilka klas, biorąc pod uwagę „zawarte” znaczenie informacji w danej kulturze. Zastanowi się nad rolą taksonomii uczenia się w procesie poboru informacji z tekstu.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

9. Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Tematyka Quizu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz składa się z 30 pytań i trwa ok.30 min. Quiz przeprowadzony będzie dnia 27 listopada 2020 r. w formie online na platformie internetowej o godz. 16:00.

Quiz skierowany jest do uczniów w wieku 12–15 lat.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 24:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania

10. Konkurs „Wschodniosłowiańscy sąsiedzi Polski”

Preferowana grupa wekowa: uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania kulturą Wschodniej Słowiańszczyzny oraz zachęcenie do nauki języka rosyjskiego i języka ukraińskiego. Konkurs przeprowadzony będzie dnia 27 listopada 2020 r. w formie online.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych rozpocznie się o godz. 17:00, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych rozpocznie się o godz. 18:00. Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 24:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza:

11. Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń

Wykład ma ukazać prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju takich funkcji motorycznych jak: siad, pozycję czworaczą oraz chód. Poruszone zostaną także aspekty prawidłowej pielęgnacji noworodka (m.in. karmienie, przewijanie i podnoszenie dziecka) oraz ich wpływu na jego prawidłowy rozwój, bądź ewentualne zaburzenia ruchowe czy problemy z postawą ciała.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

12. Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych oraz szacowanie składu tkankowego ciała

Proporcje wagowo-wzrostowe u osób dorosłych określamy za pomocą wskaźnika BMI, natomiast u dzieci diagnozę taką wykonujemy na podstawie siatek centylowych masy i wysokości ciała. Pomiary i obliczenia wykonane zostaną w pracowni anatomii i antropologii IKF PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: ok 5-7, 8-11, 12-15 lat

13. Elementy samoobrony: m.in techniki uwolnienia z uchwytu za nadgarstki

Istnieje wiele technik samoobrony, które równie efektywnie pozwalają wyjść z największej nawet opresji. Poza prostymi trickami, takimi jak zaatakowanie najbardziej czułych miejsc na ciele, można użyć także prostych chwytów, które pozwolą choć na chwilę obezwładnić napastnika. Punkt programu ukazujący wybrane elementy samoobrony pomoże w uzyskaniu umiejętności samodzielnej obrony przed napastnikiem.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

14. Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek

Celem pokazów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz przedstawienie jak działają bufory w różnych środowiskach. Osoby uczestniczące zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonają pomiary i dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH. Oprócz tego zobaczą pokaz dotyczący własności białek. Pokazy połączone będą z prezentacją laboratorium biochemii Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

15. Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej

Choć leczenie zimnem znalazło szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie wszyscy pacjenci mogą z niego skorzystać. Ze względu na ograniczone bezpieczeństwo zabiegu w przypadku obecności niektórych dodatkowych schorzeń, konieczna jest znajomość podstawowych wskazań do zabiegu, a także metodyki jego wykonywania. Warsztaty ukazują przygotowanie pacjenta do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, prawidłową kwalifikację oraz przebieg zabiegu. Całość połączona będzie z prezentacją pracowni krioterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

16. Pracownia odnowy biologicznej: SAUNA sucha

W pracowni odnowy biologicznej zwiedzamy saunę suchą. Warunki panujące w saunie, wysoka temperatura i niska wilgotność sprzyjają relaksowi, regeneracji, rozluźnieniu mięśni, hartowaniu organizmu oraz zwiększaniu odporności. Zabiegi w saunie stosowane są w odnowie biologicznej oraz wśród sportowców. Po zabiegu ważne jest odpowiednie schłodzenie ciała, które pobudza mechanizmy termoregulacyjne.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

17. Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości w obszarze narządu ruchu

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

18. Biomechaniczne sposoby oceny potencjału siłowego mięśni oraz ich mechanicznej mocy

Wyobraź sobie biegnącego sprintera, albo piłkarza startującego do bardzo szybkiego biegu... Co decyduje o ich sukcesie? Odpowiesz zapewne, iż ich mięśnie.... To prawda, ale funkcjonalny stan mięśni można opisać na wiele sposobów. W biomechanice, wykorzystujemy specjalne metody, by mierzyć potencjał siłowy, szybkościowy i wytrzymałościowy mięśni, potrafimy także ocenić ich mechaniczną moc.

W teorii siła mięśniowa to zdolność do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwstawienia się mu, kosztem wysiłku układu mięśniowego. Z kolei, mechaniczna moc mięśni wiąże się z ich siłą oraz szybkością. Ma również istotne znaczenie dla wytrzymałości. Jak już teraz wiesz, pomiary siły i mocy mięśniowej w sporcie należą do podstawowych.

Sposobów ich oceny jest sporo. W naszym Instytucie wykorzystujemy do tego celu odpowiednie urządzenia. Jednym z nich jest izokinetyczny fotel pomiarowy, służący charakterystyce siłowej mięśni. Z kolei, mechaniczną moc oceniamy w testach na platformie dynamograficznej. Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem prowadzenia takich pomiarów w warunkach laboratoryjnych, z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni biomechaniki Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNY ZAPRASZA:

19. I ty możesz zostać pisarzem

Wydarzenie mieści się w ramach sztuki twórczego pisania (tzw. Creative writing). Jest warsztatem, zakłada pisemną aktywność uczestników. Ich wiek jest dowolny. Ci którzy zechcą wziąć udział w warsztacie powinni wykazywać zainteresowania humanistyczne i mieć za sobą inicjację czytelniczą na poziomie co najmniej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników warsztatu powinien mieć dostęp do programu Word, ponieważ w tym programie będę przesyłane polecenia prowadzącego. Zadania, jakie uczestnicy będą mieli do wykonania, będą ściśle związane z warsztatem pisarza, a zwłaszcza z warsztatem poety. Wymagane będzie od uczestników kreatywne podejście do języka i oryginalność wyobraźni. uczestnicy mogą przesłać swoje prace prowadzącemu, który je skomentuje.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

20. Naj, naj, naj owady Polski

Uczestnicy biorą udział w grze (quizie) o największych motylach dziennych i nocnych (ćmy) owadach, najrzadszych motylach dziennych i nocnych (ćmy), największych chrząszczach, najrzadszych chrząszczach, największych owadach Polski (nie tylko motyle, ćmy i chrząszcze), w finale wybierają i przyznają tytuł Najwspanialszego Owada Polski.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

21. Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu

Prezentacja fotografii cyfrowej wykonanej przez studentów Instytutu Pedagogicznego oraz demonstracja obróbki graficznej na podstawie nagranego tutoriala.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

22. KLEKSOGRAFIA

Wersja 1 – na arkuszu papieru robimy kilka plam, tzw. kleksów, następnie składamy arkusz na pół, kleksy rozmazując się tworzą różne kształty. Kleksy przybierają kształty różnych figur, np. zwierząt, postaci. Do powstałego rysunku dorysowujemy własną historyjkę, np. długopisem, cienkopisem.

Wersja 2 – na arkusz papieru rozlewamy niewielką ilość tuszu lub farby, następnie za pomocą rurki rysujemy (dmuchając na kroplę tuszu) kształt naszego rysunku np. twarzy. W zależności od wzoru dokładamy potrzebną ilość tuszu. Całość możemy dokończyć kolorem, farbami lub kredkami.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

23. Laboratorium w kuchni

Pokaz doświadczeń chemicznych, które dzieci samodzielnie lub z rodzicami mogą przeprowadzić w domu przy użyciu produktów dostępnych w każdej kuchni. Celem zajęć jest popularyzacja nauki wśród najmłodszych, rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci oraz zachęcenie ich do samodzielnej, bezpiecznej działalności badawczej.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

24. Połam główkę! – łamigłówki (prawie) dla każdego

Zbiór łamigłówek: quizów, wykreślanek, krzyżówek, zagadek, mini-gier o różnej tematyce. Jak dobrze znasz Harry’ego Pottera? Czy Minecraft ma jeszcze przed Tobą tajemnice? Które Pokemony najtrudniej złapać? Sprawdź swoją wiedzę, spryt i refleks w serii zabaw i gier do realizacji w kilka minut.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

INSTYTUT TECHNICZNY ZAPRASZA:

25. O czym jest uczenie maszynowe

Większość naszej wiedzy o świecie, rozwiązywanie problemów "trudnych", czy symulowanie "inteligentnego" zachowania, wymaga modeli i metod statystycznych. Modele te oparte są o analizę dostępnych przykładów. Na wykładzie zostanie wyjaśnione pojęcie uczenia maszynowego na przykładach.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

26. Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu

Pokazy z zakresu wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych. Współrzędnościowe ramie pomiarowe w zastosowaniach technicznych (pomiary kształtu i położenia części produkcyjnych) oraz para technicznych (pomiar wzrostu – dla najmłodszych). Wykorzystanie mikroskopu pomiarowego w obserwacji świata owadów i pająków oraz elementów elektroniki użytkowej (pomiary skrzydeł owadów i części ciała pająków pod dużym powiększeniem, obserwacja i pomiary pixeli wyświetlaczy telefonów komórkowych).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

27. Laboratorium obróbki elektroerozyjnej

Pokaz laboratoryjnego procesu elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC. Część teoretyczna, krótki wykład wprowadzający w zagadnienie. Ogólne przedstawienie budowy schematu maszyny. Dokonanie pomiarów używanych materiałów tj. stal narzędziowa NC 6 wykorzystywanej do wykonania matryc oraz miedzi elektrolitycznej używanej do wykonania elektrod. Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej na drążarce elektroerozyjnej ZAP PB 93. Przedstawienie wykonanego elementu - wnioski.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

28. Laboratoria inżynierii materiałowej

Projektowanie każdego, nawet najmniejszego detalu potężnej maszyny nie może obyć się bez poprawnego doboru materiału, z którego będzie on zbudowany. Dzięki inżynierii materiałowej to zadanie może być idealnie zrealizowane. W laboratorium właśnie tej dziedziny nauki odbędą się pokazy współczesnych metod badań właściwości materiałów, m.in. próba rozciągania materiałów inżynierskich. Dzięki analizie wpływu obróbki cieplnej materiałów na ich strukturę oraz właściwości, możemy kształtować cechy materiału i poprawiać te, na których w danym momencie najbardziej nam zależy. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych pozwalają zobaczyć jak materiał wygląda od środka – coś na pozór gładkie i jednolite, w rzeczywistości okazuje się być bardzo zaskakujące. Podczas pokazów w laboratorium, zostaną zaprezentowane wyżej opisane doświadczenia tak aby świat materiałów i ich właściwości przybliżyć obserwatorom, a to co małe i niewidzialne – by stało się duże i czytelne.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

29. Laboratorium urządzeń elektrycznych

Demonstracja układów sterowania silnikami elektrycznymi, tworzenie projektów działania instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projektowanie różnych układów sterowania sekwencyjnego. Projektowanie układów sterowania gwiazda – trójkąt w celu uruchomienia napędu silnika 3 fazowego. Projektowanie układów sterowania do zmiany kierunku obrotów silnika elektrycznego. Projektowanie oraz uruchamianie różnych rozwiązań w działaniu instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projekty poszczególnych układów demonstrowane będą na odpowiednio do tego celu przygotowanych tablicach laboratoryjnych.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

30. Roboty mobilne

Pokazy i prezentacja prac studentów w zakresie programowania mobilnych robotów stworzonych w oparciu o jednostki NXT Mindstorms. We współczesnym świecie, człowiek spotyka na swojej drodze różne układy cybernetyczne, których celem jest wspieranie nas w różnych aspektach aktywności życiowej. Nie są to twory innych cywilizacji, nie posiadają magicznego pierwiastka. Są to maszyny stworzone i zaprogramowane przez człowieka dla człowieka. Celem demonstracji jest z jednej strony przedstawienie różnorodności rozwiązań w zakresie autonomiczności i mobilności robotów, z drugiej – uświadomienie trudności związanych z zaprogramowaniem takiej maszyny, by realizowała wyznaczone jej cele.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

31. Układy działające na powietrze

Pokaz działania układów sterowania pneumatycznego. Celem pokazu będzie zaprezentowanie różnych układów sterowania w których wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza. Każdy z uczestników pokazów będzie miał okazję połączyć taki układ jak również go uruchomić. Zapozna się ze strukturą działania takich układu w których oprócz elementów sterujących i wykonawczych zainstalowane będą komputery. Umożliwi to każdemu z uczestników zrozumienie na czym polega sterowanie elementami pneumatycznymi za pomocą systemów cyfrowych. Pokaz ma w sposób przystępny przybliżyć na czym polega wykorzystanie powietrza jako nośnika energii i informacji.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

32. Iluzje optyczne... czy jesteś pewien tego co widzisz?

Któż twierdzi, że nauka nie jest zabawna? Optyczne iluzje, jakich wiele zobaczymy podczas tej prelekcji, przyciągają uwagę i wzrok jak nic innego... a przy okazji służą całkiem poważnym badaniom. W jaki sposób? Iluzje zmuszają nasz mózg, aby odsłonił sekrety swojej pracy... A zatem nie tylko oczy, ale ich połączenie z całym systemem identyfikacji obrazu. Zobaczmy jak nasz mózg daje się „oszukać” kolorami, kształtami, perspektywą, porównaniem. Spotkamy się z iluzją optyczną na wielkiej pustyni solnej Salar de Uyuni w Boliwii. Zobaczymy obrazy anamorficzne i dzieła artystów (Francesco Borromini, Kurt Wenner, Giuseppe Arcimboldo, Salvador Dali). Zobaczymy rzeczy „niemożliwe” i sztuczki fotograficzne.

Preferowana grupa wiekowa: 55-7, 8-11, 12-15 lat

 

INSTYTUT ZDROWIA ZAPRASZA:

33. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach

Przypadki symulowane z udziałem studentów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów jest nauczenie osób z różnych grup wiekowych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie: pierwsza pomoc w omdleniu, pierwsza pomoc w przypadku obfitego krwawienia, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności (pozycja boczna bezpieczna).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

34. Zasady pielęgnacji niemowlaka

Przypadki symulowane z uczestnictwem studentów Pielęgniarstwa. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w codziennej pielęgnacji dziecka. W programie: kąpiel niemowlaka, karmienie niemowlaka, przebieranie niemowlaka.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

35. Opieka nad osobą starszą

Celem pokazu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przypadku opieki na osobami starszymi. W programie: pokaz opieki nad osobą starszą z wykorzystaniem zaplecza technicznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

36. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 1.

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja karetki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

37. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 2.

W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

38. Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 3.

W programie m.in. prezentacja sali wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

39. Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia - od piramidy żywieniowej do talerza

Celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji zaleceń żywieniowych na przestrzeni lat. W programie prezentacja piramidy zdrowego żywienia oraz aktualne wytyczne dotyczące właściwego komponowania posiłków, a także prezentacja piramid żywieniowych obowiązujących na świecie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo bilansować codzienne posiłki oraz jak przebiega analiza składu ciała.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

WYDAWNICTWO NAUKOWE ZAPRASZA:

40. Magia opowieści

Prezentacja będzie ukazaniem skrótowego zarysu fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku; z szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym pracy wielu podmiotów w procesie tworzenia książki

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

 

AKADEMICKIE BIURO KARIER ZAPRASZA:

41. Konsultacje z doradcą zawodowym

Konsultacje mają na celu pomóc uczestnikom zaplanować dalszą drogę edukacyjną, wybrać odpowiedni zawód, dobrać odpowiedni kierunek studiów, szkołę policealną bądź szkolenia. Wskazać obszary i dziedziny wiedzy, których rozwój zwiększy szansę uzyskania pracy w wybranym zawodzie.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH prosimy przesyłać mailem an adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 listopada 2020 r. Przedstawiciel ABK skontaktuje się w celu ustalenia dogodnej godziny spotkania oraz formy (konsultacje mogą odbywać się przez np. MS Teams, Skype lub telefonicznie).

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

42. Indywidualne sesje COACHINGOWE

Coaching indywidualny to praca rozwojowa w formule „jeden na jeden”. Sesje coachingowe pozwalają odkryć czego się naprawdę pragnie, znaleźć motywację do działania i opracować plan, który przybliża do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Coaching indywidualny pomaga podjąć właściwą decyzję, gdy stanie się przed wyborem dalszej drogi działania. Coaching pozwala uświadomić sobie, że masz wybór, rozwijać silne strony, pomaga pokonać opór i przekroczyć granice. Celem prowadzonych sesji jest zmiana perspektywy, poszerzenie samoświadomość a także wyzwolenie nowych zachowań. Biorący udział w procesach coachingu uczą się nowego sposobu rozmowy, innego podejścia do kolegów, współpracowników i ich wyzwań. To specyficzny, styl współpracy oparty na zasadach partnerstwa, zaufania i szacunku. To okazywanie wiary w potencjał i towarzyszenie w rozwoju.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SESJACH COACHINGOWYCH prosimy przesyłać mailem an adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 listopada 2020 r. Przedstawiciel ABK skontaktuje się w celu ustalenia dogodnej godziny spotkania oraz formy (sesje mogą odbywać się przez np. MS Teams, Skype lub telefonicznie).

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

43. Poznaj siebie – czyli niezbędna wiedza, aby odpowiedzieć na pytanie: „Co chcę w życiu robić?”

Warsztaty skierowane są do aktywnych poszukiwaczy pomysłu na siebie, osób chcących lepiej zrozumieć siebie i odkryć swój potencjał. Głównym celem warsztatów jest udzielenie uczestnikom wsparcia w poznawaniu siebie, wzmocnienie swojego poczucia wartości , próba poszukiwania odpowiedzi na pytania: „Co lubię robić?, „Co mnie „kręci?”, „Co jest moją mocną stroną?”.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat

 

DZIAŁ NAUKI I ROZWOJU ZAPRASZA:

44. Wpływ współpracy zagranicznej na rozwój naukowy

Wykład ukazuje wpływ współpracy zagranicznej na rozwój naukowy środowiska akademickiego na przykładzie pracowników i studentów PWSZ w Nowym Sączu. Przykładem działań, które mają zasadnicze znaczenie są programy wymiana zagranicznej, np. Program Erasmus+, współorganizacja konferencji naukowych, projektów naukowych, współpraca kół naukowych oraz publikacje naukowe.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli