Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu we współpracy z Kołem Naukowym KADR, działającym w Instytucie Pedagogicznym, zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „PWSZ w Nowym Sączu w obiektywie”. Konkurs jest elementem towarzyszącym obchodom Jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Uczelni.

 

Termin na składanie Zgłoszeń oraz prac konkursowych przedłużono do dnia 10 maja 2018 r.

 

Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów, pracowników oraz absolwentów Uczelni, którzy zajmują się fotografią, ale nie jest ona dla autorów fotografii sposobem zarobkowania. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych. Fotografie można zgłaszać w dwóch kategoriach:

- kategoria I pn. „Pojedyncze zdjęcie”,

- kategoria II pn. „Fotografia - cykl”.

Organizator przewiduje następujące nagrody w każdej z dwóch kategorii:

1) za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 600 zł,

2) za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 400 zł,

3) za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 250 zł.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego Zgłoszenia, tj. wypełnionego i podpisanego Formularza oraz Fotografii. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Fotografii. Fotografie należy składać na płytach CD/DVD. Płyta powinna być podpisana jedynie pseudonimem Uczestnika Konkursu.

Termin na składanie Zgłoszeń oraz prac konkursowych upływa dnia 10 maja 2018 r.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłki kurierskiej (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) w Sekretariacie ogólnym Uczelni: ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz - pokój 01 (parter).

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu

Formularz zgłoszeniowy