W dniu 13 października 2016 r., tj. czwartek, o godz. 19.15, w Auli Instytutu Technicznego (Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1a, sala nr 1.9) odbędzie się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana dr Adama Bodnara ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i studentami Wyższej Szkoły Biznesu – NLU.

Temat spotkania – „Prawa człowieka w praktyce”.

Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu informuje, że są jeszcze wolne miejsca na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
 
Rekrutacja uzupełniająca na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 prowadzona jest w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. na następujących kierunkach studiów:
 
studia pierwszego stopnia
 
studia I stopnia
 
 
studia drugiego stopnia:
 studia II stopnia
 
 
 
Link do strony Konferencji: http://it.pwsz-ns.edu.pl/tmm2016/
W Instytucie Kultury Fizycznej:
- Wychowanie fizyczne - trener personalny,
- Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką,
- Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.

W Instytucie Pedagogicznym:
- Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią,
- Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią.

W Instytucie Technicznym:
- Inżynieria systemów ekoenergetycznych.

26 kwietnia 2016 r. Instytut Zdrowia gościł w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego przedstawicieli Wspólnoty Al–Anon oraz instruktora terapii uzależnień. Celem spotkania było przekazanie studentom i pracownikom PWSZ informacji, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc w przypadku problemu alkoholizmu w rodzinie, a także zapoznanie ich ze strukturami samopomocowej grupy Al–Anon. Z pewnością informacje zdobyte w czasie spotkania będą pomocne studentom Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego w ich przyszłej pracy, ponieważ w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych będą także spotykać się z problemem uzależnienia.

W dniu 5 maja 2016 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Tytuł inżyniera otrzymało 150 osób, które ukończyły Ekoenergetykę, Inżynierię mechaniczną, Inżynierię produkcji żywności, Informatykę stosowaną, Mechatronikę pojazdów samochodowych lub Mechatronikę stosowaną w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Absolwenci odebrali dyplomy z rąk: Rektora PWSZ w Nowym Sączu – dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.; zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego – dr inż. Anny Kochanek oraz zastępcy prezydenta Nowego Sącza – Jerzego Gwiżdża.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

 

logo pwsz kuklik

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu przy wsparciu Turystycznego Koła Naukowego KUKLIK

 

Partnerem w organizacji Sympozjum było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka”

logo korona sadecka

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
logo malopolska

Patronat Honorowy nad Sympozjum objęli:

Leszek Zegzda
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Marek Pławiak
Starosta Nowosądecki

logo sadeckie powiat

 

Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Gościliśmy 45 osób z 12 ośrodków akademickich. Byli to studenci I, II i III stopnia. Sympozjum trwało trzy dni. Pierwszy dzień miał charakter naukowy. Odbyło się pięć sesji. Pierwsza z nich - otwierająca nasze wydarzenie – zatytułowana została Turystyka wczoraji dziś. Kolejne trzy sesje to: (1) Polskie i zagraniczne regiony turystyczne XXI wieku, (2)Fundusze i ubezpieczenia czyli pieniądz w turystyce, (3) Formy ruchu turystycznego XXI wieku. Sympozjum zakończyła sesja plenarna pt.Interdyscyplinarność turystyki. W trakcie każdej z sesji wygłaszane były interesujące referaty. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych Nowy Sącz’2016, a wskazane przez jury osoby otrzymały wyróżnienia za przygotowane przez nich referaty; obok wyróżnień laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez patronów honorowych.

Drugi dzień Sympozjum miał charakter turystyczny. Nasi goście mogli poznać uroki Sądecczyzny. Objazd Doliną Popradu i pobyt w Starym Sączu, Piwnicznej, a następnie w Muszynie spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony gości. Pojawiły się nawet opinie „My tu jeszcze wrócimy”. Dopełnieniem niezapomnianych wrażeń okazał się przygotowany przez organizatorów – rafting – wiele osób uczestniczyło w tej formie aktywności po raz pierwszy. Inne osoby wybrały się na spacer po Górze Parkowej w Krynicy. Aktywność fizyczną zwieńczyła kolacja regionalna w Czarnym Potoku. Jedzenia było co niemiara, tańców pod dostatkiem, aż w końcu wybiła godzina odjazdu do miejsca zakwaterowania. Rano w sobotę wszyscy się rozjechali, niektórzy twierdzili, że tu jeszcze wrócą, a przecież o to chodzi w podróżach turystycznych - motywowanych również celami naukowymi.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i zapoznania się z artykułami studentów opublikowanymi w recenzowanej monografii pt. Turystyka wobec wyzwań XXI wieku.

Już teraz zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych

wstep11W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się Sądeckie Konserwatorium Naukowe pn. "SUKCES - CZY WARTO ZARYZYKOWAĆ...?". Na spotkanie zaproszony został sądecki przedsiębiorca Pan Józef Pyzik, właściciel sieci sklepów spożywczych. Spotkanie poprowadził wykładowca IE mgr Jarosław Handzel. Organizatorem spotkania było Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Dzięki wykładowi studenci mogli dowiedzieć się, jak małymi krokami można osiągnąć sukces. Prelegent opowiedział, w jaki sposób założył swoją działalność, z jakimi spotykał się problemami oraz jak sobie z nimi radził. Zaznaczył, że w powodzeniu biznesu, konieczne jest szanowanie swoich pracowników, dzięki którym we właściwy sposób można prowadzić własny biznes. Podkreślał, że istotnym jest, aby nie zapominać o własnej rodzinie oraz o swoim hobby. W jego przypadku jest to pszczelarstwo, które pozwala się zdystansować, oderwać od trudu organizacji i prowadzenia działalności. Zaproszony gość zdradził również swoje motto życiowe, które brzmi: „sukces ma się w sercu”. Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania.